Конкурс з визначення виконавця соціального замовлення, що надає послугу соціального супроводу мешканцям міста Суми, які живуть з ВІЛ/СНІД, та членам їх сімей за рахунок коштів міського бюджету

Новини » Оголошення » Конкурс з визначення виконавця соціального замовлення, що надає послугу соціального супроводу мешканцям міста Суми, які живуть з ВІЛ/СНІД, та членам їх сімей за рахунок коштів міського бюджету

Управління соціального захисту населення Сумської міської ради інформує недержавних суб’єктів, які зареєстровані як юридична особа або фізична особа – підприємець та працюють у територіальних межах міста Суми (далі - учасники конкурсу), про проведення конкурсу з визначення виконавця соціального замовлення та надання соціальних послуг.

Цільова група отримувачів послуг (орієнтовно 50 осіб):

 • мешканці міста Суми, які живуть з ВІЛ/СНІД;
 • сім’ї, в яких виховуються діти народжені ВІЛ-позитивними батьками.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються в міському бюджеті міста Суми для надання соціального супроводу мешканцям міста Суми, які живуть з ВІЛ/СНІД, та членам їх сімей, та на виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 - 2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 148 – МР.

Конкурс проводиться відповідно до наказу начальника управління соціального захисту населення Сумської міської ради від 10.03.2016 № 38 - О «Про повторне оголошення та організацію проведення конкурсу з визначення виконавця соціального замовлення, що надає послугу соціального супроводу мешканцям міста Суми, які живуть з ВІЛ/СНІД, та членам їх сімей за рахунок коштів міського бюджету на 2016 рік». 

Мета конкурсу – залучення учасників конкурсу до вирішення соціальних проблем територіальної громади міста Суми шляхом надання соціального супроводу мешканцям міста Суми, які живуть з ВІЛ/СНІД, та членам їх сімей. 

До участі в конкурсі допускаються пропозиції, які спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

1. Соціальний супровід ВІЛ-позитивних жінок, що знаходяться у стані вагітності або вже виховують неповнолітню дитину:

 • здійснення представництва інтересів ВІЛ-позитивних жінок;
 • надання консультацій по профілактиці передачі ВІЛ від матері до дитини для усіх клієнток напряму та осіб з їх близького оточення (близькі родичі);
 • забезпечення доставки антиретровірусних препаратів вагітним і породіллям, яким надається профілактичне лікування в Центрі профілактики і боротьби зі СНІД, додому або в пологовий будинок (за потреби);
 • проведення інформаційно-тренінгових занять для вагітних і породіль. 

2. Соціальний супровід новонароджених до підтвердження або зняття їм ВІЛ статусу, з метою профілактики їх інфікування від батьків:

 • патронаж дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками, на дому та в пологових будинках міста Суми;
 • здійснення представництва інтересів ВІЛ-позитивної родини, яка виховує дитину.

 3. Денний догляд та соціальна реабілітація дітей, народжених ВІЛ-позитивними батьками:

 • здійснення денного догляду дітей, народжених ВІЛ-позитивними батьками, в умовах організації;
 • організація для дітей, народжених ВІЛ-позитивними батьками, занять з творчості, уроків здоров’я, дозвілля;
 • АРТ-терапія для дітей, народжених ВІЛ-позитивними батьками.

Індивідуальний план щодо надання послуг соціального супроводу відносно кожного клієнта має передбачати оцінювання індивідуальних потреб клієнта.

Конкурсні пропозиції можуть включати вищевказані види діяльності, але бажано не обмежуватись їх переліком.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом на 2016 рік.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів конкурсної пропозиції, що подається для участі у конкурсі становить 10 500 грн.

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена українською мовою і містити:

 1. заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу - оригінал і дві копії (із своєчасним оновленням і діючих на момент подачі пропозиції);
 2. опис конкурсної пропозиції за формою, що затверджена організатором конкурсу (в окремому запечатаному конверті);
 3. копію установчих документів (для юридичних осіб);
 4. баланс за попередній рік і довідку територіального органу ДФС про відсутність податкового боргу, видану не пізніше ніж за місяць до подання конкурсної пропозиції (для юридичних осіб);
 5. копії паспорта і податкової декларації про майновий стан і доходи та/або податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи -підприємця за попередній рік (для фізичних осіб-підприємців);
 6. довідку територіального органу ДФС про відсутність податкового боргу, видану не пізніше ніж за місяць до подання конкурсної пропозиції (для фізичних осіб-підприємців).

Пропозиції, що подаються для участі у конкурсі, мають бути розраховані на 2016 рік.

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому та електронному вигляді.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою конкурсанта на кожній сторінці.

Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються на СD-диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою претендента).

Конкурсна пропозиція подається особисто уповноваженим представником учасником конкурсу або засобами поштового зв’язку із описом вкладених документів. Дата надходження конкурсної пропозиції визначається за вхідним штемпелем організатора конкурсу або поштового штемпеля. Прийом конкурсних пропозицій, надісланих поштою, припиняється через 5 календарних днів після закінчення строку прийому конкурсних пропозицій. У такому разі пропозиції, які надійдуть пізніше, аніж через 5 календарних днів після визначеного терміну закінчення прийому конкурсних пропозицій, не будуть допущені до участі у конкурсі незалежно від того, якою є дата їх відправки за поштовим штемпелем.

Секретар конкурсної комісії в залежності від способу отримання конкурсної пропозиції протягом трьох робочих днів видає або надсилає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 14 березня по 13 квітня 2016 року включно, щоденно, крім суботи, неділі за адресою управління соціального захисту населення Сумської міської ради: вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, uszn@meria.sumy.ua, каб. № 125, понеділок – четвер з 800 до 1715, п’ятниця з 800 до 1600, перерва з 1200 до 1300.

Переможці конкурсу будуть визначені 19.04.2016.

До участі у конкурсі не допускаються конкурсанти, у разі, коли конкурсна пропозиція:

 1. оформлена з порушенням вимог;
 2. не відповідає умовам конкурсу;
 3. надійшла після закінчення визначеного строку.

 Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, у разі, коли:

 1. для участі в конкурсі не подано жодної конкурсної пропозиції;
 2. усі подані конкурсні пропозиції відхилені;
 3. прийнято рішення про скасування результатів конкурсу у зв’язку з:
 • неможливістю усунення істотних порушень порядку проведення конкурсу;
 • неможливістю укладення договору внаслідок непереборної сили;
 • внесення змін до рішення про місцевий бюджет у частині фінансування соціального замовлення.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, конкурсна комісія приймає рішення про повторне проведення конкурсу та визначає його умови.

Якщо для участі в конкурсі подано конкурсну пропозицію одним учасником конкурсу конкурсна комісія може прийняти рішення про:

 1. укладення договору з таким суб’єктом за умови відповідності його конкурсної пропозиції умовам конкурсу;
 2. повторне проведення конкурсу.

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за шкалою від 0 до 10 балів за такими критеріями:

 1. відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги;
 2. фінансовий стан учасника конкурсу, у тому числі наявність кредиторської заборгованості, можливість надання послуг за власний рахунок з вартісною оцінкою соціальних послуг, стан матеріально-технічної бази;
 3. досвід учасника конкурсу у сфері надання соціальних послуг;
 4. кваліфікація персоналу, який залучається до надання соціальної послуги, у тому числі наявність відповідної освіти та досвіду роботи;
 5. планована кількість отримувачів соціальних послуг;
 6. вартість соціальних послуг, соціальне замовлення яких передбачається здійснити.

Фінансування соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється після їх фактичного надання в обсязі, передбаченому соціальною угодою.

За необхідності отримання додаткової інформації можна звертатись до завідувача сектору з питань надання соціальних послуг відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Сєдих О.Д., секретаря конкурсної комісії, щоденно, крім суботи, неділі за адресою управління соціального захисту населення: вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035,  каб. № 125, понеділок – четвер з 800 до 1715, п’ятниця з 800 до 1600, перерва з 1200 до 1300, тел. 60-44-98, uszn@meria.sumy.ua,

Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на Муніципальному інформаційному порталі.

Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.


Дата публікації: 14-03-2016
Переглядiв: 988 | Коментарів: 0  


Рекомендуємо до перегляду:


Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав