Інформація про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Суми на 2014 рік та основні напрями розвитку на 2015-2016 роки за підсумками 2014 року

Документи » Економічний і соціальний стан міста

Робота виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій міста усіх сфер діяльності була направлена на забезпечення першочергових потреб мешканців міста з виконанням пріоритетних завдань Програми.

На реалізацію 30 міських програм та погашення заборгованості станом на 01.01.2014 (у т.ч. по 2 програмах, термін дії яких закінчився в 2013 році) у межах витрат головних розпорядників коштів у 2014 році направлено 158,0 млн. грн., з них кошти загального фонду бюджету – 83,0 млн. грн., спеціального – 75,0 млн. гривень.

За підсумками звітного періоду виконання програмних соціально-економічних показників свідчить про наступне.

На 01.01.2015 на території Сумської міської ради проживало 271,5 тис. осіб наявного населення, чисельність якого зменшилась на 0,2 тис. осіб з початку року, у т.ч. за рахунок природного скорочення – на 0,6 тис. осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 0,4 тис. осіб.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємствами міста склав 9,6 млрд. грн., що майже на 3,1% більше проти показника 2013 року, при річному програмному показнику на рік 9,4 млрд. гривень.

Поряд з цим з метою забезпечення інноваційного розвитку, розширення ринків збуту продукції та залучення інвестиційних ресурсів промислових підприємств міста у 2014 році впроваджено 66 інноваційних видів продукції, або 38,4% загальнообласного показника, придбано 114 нових технологій (84,4% загальнообласного показника). АТ «Технологія» спільно з компанією «GualaPack Group» було створено ТОВ «Гуалапак Україна». Це українсько-італійське підприємство з виробництва пакувальних засобів для дитячого харчування стало шостим заводом групи компаній, центральний офіс якої знаходиться в Італії. ТОВ «Гуалапак Україна» за рахунок італійських інвестицій (залучено 2 млн. євро) відкрило новий, модернізований цех з виготовлення пакувальних матеріалів для дитячого харчування відповідно до європейських стандартів. На сьогоднішній час виробничі потужності підприємства не мають аналогів в Україні.

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» з метою розширення виробничих потужностей підприємства розпочало будівництво шихтового двору, із загального обсягу вартості проекту 21 млн. грн. за 9 місяців 2014 р. вкладено 16 млн. гривень.

ПАТ «Сумихімпром» здійснювало реконструкцію відділення нейтралізації з переводом на рідкий аміак в цеху гранульованого суперфосфату на суму 420,0 тис. грн., будівництво вузла по прийманню та подачі залізного купоросу в виробництво сульфату заліза (170,2 тис. грн.), реконструкцію цеху складних мінеральних добрив з організацією подачі калію хлористого «мокрим» способом (1 черга) (1,9 млн. гривень).

Протягом 2014 року ПАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» впроваджувались внутрішні капіталоутворюючі інвестиційні проекти за рахунок власних коштів на суму 74,8 млн. грн., а саме: технічне переозброєння виробництва (модернізація заготівельного, котельно-зварювального ливарного виробництва підприємства – 60,7 млн. грн.), впровадження енергоефективних та інформаційних технологій, розвиток інфраструктури підприємства.

Пасажирським транспортом скористалося 56,7 млн. пасажирів (96,8 % програмного показника на рік - 58,6 млн. пасажирів), що на 1,2% менше, ніж 2013 року. Вантажні перевезення склали 3,1 млн. тон, що більше на 24,6% проти 2013 року.

Перевезення пасажирів міським електротранспортом у порівнянні з минулорічним періодом збільшилися на 8,6% і склали 14,9 млн. пасажирів (95,5% програмного показника на рік - 15,6 млн. пасажирів), у тому числі платні перевезення пасажирів склали 4,9 млн. пасажирів (32,7%).

Протягом звітного періоду проводилась робота щодо підвищення іміджу міста та сприяння залученню інвестицій.

Протягом року проведено прийом та супровід 17 іноземних делегацій загальною чисельністю 36 осіб. На виконання Угоди про співпрацю у 2014 році стосовно гуманітарної допомоги для міста Суми та Сумської області було проведено 1 гуманітарну місію «Конвой-2014» з отримання гуманітарної допомоги для бюджетних закладів міста Суми (отримано допомоги на суму 14,7 тис. гривень).

Одним із напрямів інвестиційної діяльності міста є залучення коштів з альтернативних джерел, в тому числі за допомогою розробки проектів.

Так, у лютому 2014 року Сумська міська рада брала участь у конкурсі на співпрацю з проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа», що має наміри співпрацювати над підвищенням ефективності використання енергетичних ресурсів через навчання місцевих фахівців та надання їм допомоги у розробці Планів дій сталого енергетичного розвитку. 10 квітня 2014 року відбулася урочиста церемонія підписання меморандумів про співпрацю з проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа». Суми увійшли до другої групи міст-партнерів Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». З лютого 2015 року розпочнеться робота з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку міста.

Було підготовлено та подано на конкурсний відбір до Сумської обласної державної адміністрації 7 проектів (інвестиційних програм), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2015 році: оновлення рухомого складу електричного транспорту (тролейбусів) у місті Суми; реконструкція напірного каналізаційного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д.Коротченко до камери № 31 по вул. Криничній; реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиць м. Суми; будівництво доріг та ліній освітення 12 МР; добудова шляхопроводу по вул. 20 років Перемоги з реконструкцією дороги від вул. Прокоф'єва до вул. Роменської; будівля реального училища (школа №4), м. Суми – реконструкція; придбання комунальної техніки.

У жовтні 2014 року підготовлено пропозиції для Міністерства інфраструктури України щодо формування проектів з розвитку міського електричного транспорту за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку: будівництво тролейбусної лінії по вул. Ковпака та будівництво тролейбусної лінії по вул. Прокоф’єва – Кірова орієнтовною вартістю 3 600,0 тис. грн. (у цінах 2012 року); оновлення рухомого складу електричного транспорту (тролейбусів) у місті Суми в обсягах, що відповідають вимогам ЄІБ щодо мінімальних обсягів кредитування (4 млн. євро).

У рамках реалізації Муніципальної інвестиційної програми розвитку житлово-комунального господарства міста на 2015-2020 роки у листопаді 2014 року на сайті Фонду «Україна-Хабітат» зареєстровано інвестиційний проект «Будівництво сортувальної лінії ТПВ на полігоні, розташованому на території В.Бобрицької сільської ради Краснопільського району Сумської області».

Також у листопаді 2014 року встановлено контакти з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), підготовлено та подано заявку до представництва НЕФКО в Україні на отримання пільгового кредиту для впровадження заходів з енергозбереження в закладах освіти: ДНЗ №2, ДНЗ № 14, ДНЗ № 22 та ССШ № 29.

У грудні 2014 року оновлено інформацію для участі в другому етапі конкурсного відбору міст «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Одним із завдань проекту ЗМФІ-II є розробка і впровадження фінансових практик, що сприятимуть енергоефективності у 15 вибраних містах. У рамках цього завдання передбачається надання вибраним містам допомоги у залученні додаткового фінансового ресурсу, зокрема приватного, банківського сектору та міжнародних фінансових установ для реалізації проектів з енергозбереження. Перший етап конкурсного відбору відбувся ще влітку 2013 року.

За результатами участі в українсько-чешській конференції «Імплементація чеського досвіду залучення європейського фінансування в розвиток міського господарства на етапі асоціації України з Європейським союзом, яка відбулася 04.12.2014 року в м.Києві, встановлено контакти з спільною чесько-українською фінансово-інвестиційною компанією ТОВ «Вітал-фінанс», яка готова надати допомогу у залученні та використанні грантових коштів Європейського союзу та інших зарубіжних інвесторів для розвитку міста.

Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України забезпечено підготовку до практичної стадії реалізації Національного проекту «Чисте місто» в 10 містах України. Розроблені та затверджені попередні техніко-економічні обґрунтування по зазначених містах, зокрема, по м. Суми передбачено будівництво заводу з переробки ТПВ потужністю 100 тис. тон на рік вартістю 242,2 млн. гривень. Реалізація національного проекту передбачається виключно за рахунок залучених інвестицій без надання державних гарантій.

У галузі будівництва підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 438,2 млн. гривень (106,9% програмного показника на рік - 410 млн. грн.), що на 6,5% більше порівняно з 2013 роком.

За підсумками 2014 року введено в експлуатацію 81,4 тис. кв.м загальної площі житла з урахуванням індивідуального житла (при річному програмному показнику - 100,5 тис. кв.м), або на 2,3% більше показника 2013 року, у тому числі по ТОВ «БВК компанія «Федорченко» – 13,8 тис. кв.м.

Житлова політика в місті здійснюється відповідно до чинного законодавства. Було надано 8 квартир особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії (6 квартир були придбані за рахунок фінансування з державного бюджету), 7 квартир учасникам бойових дій на території інших держав (фінансування з державного бюджету). Придбані 3 квартири на умовах пайової участі, у тому числі дві квартири для сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні АТО (фінансування з державного бюджету), а також для тренера олімпійських чемпіонок з біатлону, заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Шамрая Григорія Івановича (фінансування з міського бюджету).

У рамках реалізації Порядку забезпечення громадян доступним житлом (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.09 № 140) державну підтримку у 2014 році отримали 7 осіб.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 343 «Про здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» державну допомогу отримали 19 осіб.

Відкрито та відновлено роботу 46 підприємств роздрібної торгівлі (на 41% менше ніж за 2013 рік (78 одиниць), в тому числі магазин «Продукти № 799» по вул. Кооперативна, 13 з торговою площею 1032,0 кв.м, гіпермаркет «Епіцентр К» ТОВ «Епіцентр К» з торговою площею 24 076,8 кв.м по вул. Черепіна, 1/3, 30 закладів ресторанного господарства (на 11,8% менше), 12 підприємств по наданню побутових послуг населенню (на рівні минулого року).

Робота житлово-комунального господарства міста забезпечувала першочергові потреби населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами та продовжувала створювати умови щодо їх покращення.

Станом на 01.01.2015 існує 134 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 103 органів самоорганізації населення (за 2014 рік створено 4 ОСББ та 23 ОСН).

За підсумками року середньооблікова кількість працівників підприємств, установ та організацій склала – 90,0 тис. осіб (при програмному показнику 92,3 тис. осіб), тобто скоротилася у порівнянні з кінцем 2013 року на 4,9 тис. осіб;

  • середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника – 3231,6 грн. (при програмному показнику – 3140 грн.), тобто зросла у порівнянні з 2013 роком на 4,7% (2013 рік –3087 грн.);
  • фонд оплати праці штатних працівників – 3,5 млрд. грн., що відповідає рівню 2013 року.

Станом на 01.01.2015 існувала заборгованість із виплати заробітної плати на 34 підприємствах в сумі 56,2 млн. грн., що більше до 01.01.2014 – на 27,1 млн. грн. (в 1,9 рази), в т.ч.: на 18 економічно активних підприємствах – 10,8 млн. грн. (19,2% від загальної заборгованості), на 11 підприємствах - банкрутах – 44,3 млн. грн. (78,8%), на 5 економічно неактивних підприємствах – 1,1 млн. гривень (2,0%).

На 10 засіданнях міської комісії з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, відновлення платоспроможності підприємств, забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення, створення робочих місць та легалізації проаналізовано ситуацію, що склалась на 44 підприємствах, де існували борги по заробітній платі в сумі 92,3 млн. гривень. За результатами роботи комісії погашено заборгованість по заробітній платі на 19 підприємствах у сумі 46,6 млн. гривень.

Послугами центру зайнятості користувалось 11,2 тис. осіб (при річному програмному показнику - 10,8 тис. осіб), що майже на 1,0% менше порівняно з 2013 роком. Було працевлаштовані 4595 осіб (при річному програмному показнику – 4400 осіб), що на 2,0% менше ніж у 2013 році). На професійне навчання направлено 1084 осіб (річні програмні показники виконані на 79,0% (1373 осіб). У громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 289 безробітних (річні програмні показники виконані на 29,5%).

Кількість зареєстрованих безробітних на 31.12.2014 становила 3209, що на 23,4% більше у порівнянні з плановим показником (2600 осіб).

В 2014 році в місті створено 6718 робочих місць, що на 3,0% перевищує плановий програмний показник на рік (6520). При цьому, 36,9% робочих місць (2476) створено для найманих працівників у юридичних осіб; 63,1% (4242) – шляхом розвитку приватного підприємництва, в т.ч.: зареєстровано 1108 фізичних осіб як суб’єктів підприємницької діяльності, укладено та зареєстровано в міському центрі зайнятості 3130 трудових договорів, 4 особи забезпечили себе роботою самостійно.

Разом з тим, закрили власну справу 4569 фізичних осіб (в 4,1 рази більше ніж їх зареєстровано), з 3694 працівниками розірвано договір трудового найму (укладено договорів на 18,0% менше), припинили діяльність 3 самозайняті особи.

В гуманітарній та соціальній сферах продовжувалась робота по наданню своєчасних та якісних послуг, а також виконувались державні програми в частині надання усіх видів соціальних допомог, пільг та субсидій населенню міста.


Дата публікації: 5-03-2015
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав