Інформація про соціально-економічний стан м. Суми у 2014 році і прогноз його розвитку на 2015 рік

Документи » Економічний і соціальний стан міста

Робота виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій міста всіх сфер діяльності була направлення на забезпечення першочергових потреб мешканців міста з виконанням пріоритетних та стратегічних завдань.

Завдяки досить стабільній роботі підприємств різних галузей економіки місто має високі соціально-економічні показники розвитку, про що свідчить присвоєний рейтинг м. Суми за Національною рейтинговою шкалою на рівні uaA- зі стабільним прогнозом, який підтверджується двічі на рік з 2008 року і по сьогоднішній час.

Завдяки згуртованій роботі влади, громади та бізнесу вдалося досягти певних результатів в соціально-економічному розвитку міста.

Не дивлячись на те, що протягом 2014 року значна частина промислових підприємств впроваджувала інвестиційні проекти з введенням в експлуатацію нових цехів, технологічних ліній тощо, за січень-жовтень 2014 року підприємствами міста Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 7341,5 млн.грн., що на 0,4% менше порівняно з аналогічним періодом 2013 року. З указаного обсягу понад три чверті – продукція переробної промисловості. На 1 особу реалізація промислової продукції (товарів, послуг) склала 26997,3 грн. або зменшилася на 0,2% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (27060,6 тис. гривень).

Зниження обсягів реалізованої промислової продукції зумовлено зменшенням в загальному її обсязі продукції машинобудування – на 12,8 в.п.

У 2015 році прогнозується збереження обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на рівні попереднього року (9,4 млрд. гривень) за рахунок обсягів виробництва ПАТ «Сумихімпром» шляхом впровадження інвестиційних проектів по модернізації та технічному переоснащенню виробничих потужностей, впровадження проекту «ТеплоКерам» ТОВ «Керамейя», модернізації виробничих потужностей ДП «Завод обважувальних бурильних та ведучих труб», ТОВ «Горобина», ДП «Сумська біофабрика». Інноваційною діяльністю в місті займалися 20 промислових підприємств, або 18,6% до їх загальної кількості. Частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції міста становить біля 15 відсотків.

Інноваційно активними підприємствами міста впроваджено 59 нових технологічних процесів, з них маловідходних, ресурсозберігаючих – 13, що складає 83,1% та 52% загальнообласного показника відповідно.

Впроваджено 66 інноваційних видів продукції, або 38,4% загальнообласного показника, придбано 114 нових технологій (84,4% загальнообласного показника). АТ «Технологія» спільно з компанією «GualaPack Group» було створено ТОВ «Гуалапак Україна». Це українсько-італійське підприємство з виробництва пакувальних засобів для дитячого харчування стало шостим заводом групи компаній, центральний офіс якої знаходиться в Італії. ТОВ «Гуалапак Україна» за рахунок італійських інвестицій (залучено 2 млн. євро) відкрило новий, модернізований цех з виготовлення пакувальних матеріалів для дитячого харчування відповідно до європейських стандартів. На сьогоднішній час виробничі потужності підприємства не мають аналогів в Україні.

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» з метою розширення виробничих потужностей підприємства розпочало будівництво шихтового двору, із загального обсягу вартості проекту 21 млн. грн. за 9 місяців 2014 р. вкладено 16 млн. гривень.

ПАТ «Сумихімпром» здійснювало реконструкцію відділення нейтралізації з переводом на рідкий аміак в цеху гранульованого суперфосфату на суму 420,0 тис. грн., будівництво вузла по прийманню та подачі залізного купоросу в виробництво сульфату заліза (170,2 тис. грн.), реконструкцію цеху складних мінеральних добрив з організацією подачі калію хлористого «мокрим» способом (І черга) (1,9 млн. гривень).

Загальний обсяг капітальних інвестицій за січень-вересень 2014 року склав 659,6 млн. грн., а головним джерелом фінансування виступали власні кошти підприємств та організацій, питома вага яких становила понад 54,3% обсягу.

За рахунок кредитів банків та інших позик освоєно 6,1% капітальних інвестицій. Кошти населення на будівництво власних квартир та індивідуальне житлове будівництво склали 21,6 відсотка. Кошти державного та місцевих бюджетів були незначними (0,6% та 5,5% відповідно).

Результатом розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств стало залучення в економіку міста прямих іноземних інвестицій. На 01.10.2014 обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста Суми склав 197,7 млн. дол. США, що на 111,8 млн. дол. США (на 36,1%) менше обсягу залучених іноземних коштів відповідного періоду 2013 року, темп росту до початку року – 64,7 відсотка. В загальному обсязі по області обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста Суми складає 67,6 відсотка. Основні країни–інвестори: Кіпр, Нідерланди, Віргінські Острови (Брит.), Російська Федерація.

Обсяг зовнішньоторговельного товарообороту за І півріччя 2014 року має тенденцію до зниження і знизився на 24,0% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та склав 324,3 млн. гривень. Це є наслідком значного зниження обсягів експорту товарів у порівнянні з І півріччям 2013 року (на 15,7% до 203,6 млн. дол. США). Імпорт товарів також зменшився і станом на 01.07.2014 дорівнював 120,7 млн. дол. США (для порівняння – 186,0 млн. дол. США станом на 01.07.2013).

Основними видами товарів у структурі експортних та імпортних поставок були механічне обладнання, метали та вироби з них, полімерні матеріали, хімічна продукція, мінеральні продукти, а країнами-партнерами – Російська Федерація, Чехія, Китай, Італія, Німеччина.

В місті працюють підприємства з іноземними інвестиціями, провідними з яких є ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе», ТОВ «Кусум Фарм», ТОВ «Керамейя», ТОВ «Горобина», ДП завод обважених бурильних труб ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе», ТОВ «Гуалапак Україна».

У 2015 році продовжуватиметься робота щодо підвищення іміджу міста та сприяння залученню інвестицій, а саме розробка Стратегічного плану соціально-економічного розвитку міста на період до 2020 року, бренд-платформи та промоційного логотипу міста та бренд-буку, підтримка існуючих (отримання гуманітарної допомоги для бюджетних закладів м. Суми в рамках гуманітарної місії «Конвой» (Швейцарія), гуманітарної допомоги з м. Целлє (Німеччина) та налагодження нових стосунків із зарубіжними партнерами тощо.

За рахунок різних джерел фінансування протягом 2015 року планується проведення роботи щодо впровадження інвестиційних проектів на суму понад 95 млн. грн., зокрема:

1. Впровадження системи моніторингу теплоспоживання будівлями бюджетних установ соціально-культурної сфери міста Суми.

2. Енергоефективна реновація закладів бюджетної сфери.

3. Реконструкція напірного каналізаційного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченко до камери № 31 по вул. Криничній.

4. Оновлення парку комунальної (дорожньої) техніки в м. Суми.

5. Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиць м. Суми.

6. Оновлення рухомого складу електричного транспорту (тролейбусів) у м. Суми.

Крім того, місто братиме участь у створенні інвестиційної карти Сумської області.

У галузі будівництва за січень-листопад 2014 році підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 375,8 млн. гривень, тобто на 1,3% більше обсягу аналогічного періоду 2013 року. Будівельними підприємствами міста виконано 59,3% загальнообласного обсягу робіт.

У 2015 році очікується приріст обсягу виконаних будівельних робіт на 2,5% у порівнянні з очікуваним показником 2014 року.

Досить високим є показник введення в експлуатацію загальної площі житла, який становить 55,4 тис. кв.м (січень-вересень 2014 року), що в 1,8 рази більше відповідного показника минулого року.

У наступному році за намірами забудовників з урахуванням введення в експлуатацію індивідуального житла населенням планується ввести 80 тис. кв.м загальної площі житла, у тому числі за рахунок основних забудовників – 62,0 тис. кв.м.

За рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету у 2015 році планується обсяг капітальних вкладень у сумі 54,9 млн. грн., які переважно будуть спрямовані на будівництво та реконструкцію об’єктів житлово-комунального господарства, транспорту та об’єктів соціально-культурної сфери.

У 2015 році планується створення матеріальної та інформаційної бази містобудівного кадастру м. Суми.

З метою покращення житлових умов населення продовжиться фінансування Програми молодіжного житлового кредитування м. Суми на 2011-2017 роки, реалізація  державних програм будівництва (придбання) житла.

За січень-листопад 2014 року пасажирським транспортом скористалося 51275,4 тис. пасажирів, що на 2,6% менше порівняно з аналогічним періодом 2013 року, при цьому пасажирооборот зменшився на 12,9% порівняно з аналогічним періодом 2013 року та склав 1053,1 млн. пас. км.

За січень-листопад перевезення пасажирів міським електротранспортом (тролейбусами міста) порівняно з аналогічним періодом 2013 року збільшилися на 4,3 відсотків.

У 2015 році планується збільшення кількості пасажирів, перевезених пасажирським транспортом на 0,8% у порівнянні з очікуваним показником 2014 р., у тому числі за рахунок кількості пасажирів, перевезених міським електротранспортом, на 10,4%, шляхом оновлення парку тролейбусів на 10 одиниць і капітального ремонту 4 одиниць тролейбусів. Планується будівництво тролейбусної лінії по вул. Ковпака, вул. Прокоф’єва – вул. Герасима Кондратьєва та реконструкція контактної мережі м. Суми.

У 2015 році проводитиметься робота з поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, в т. ч. місцевих товаровиробників, запровадження механізму співпраці виконавчих органів Сумської міської ради та суб’єктів малого та середнього підприємництва.

З метою сприяння цьому процесу очікується збільшення розширення переліку адміністративних послуг (з 192 до 206), які надаються в управлінні «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми». В Центрі вказані послуги надаються 29 адміністративно-дозвільними органами.

Надходження єдиного податку від 10,9 тис. платників у 2015 році заплановані в обсязі 55 млн. грн. (64,8 млн. грн. – показник 2014).

Планується проведення щорічного рейтингу «Золота перлина» на визнання кращих суб’єктів малого та середнього підприємництва до Дня підприємця, забезпечення рекламними носіями товарів місцевих виробників у магазинах, які входять до кластеру «Зроблено на Сумщині», відпрацювання системи проведення ярмарків, виставок-продаж продовольчих та непродовольчих товарів місцевих товаровиробників.

У сфері бюджетної політики міста буде продовжена робота з перегляду та переоформлення договорів оренди землі з метою збільшення розміру ставок орендної плати, запровадження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою у розмірі 5% від обсягу реалізації; розширення бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування комерційного (нежитлового) майна, збільшення кількості об’єктів оподаткування та проведення  фактичних перевірок, щодо використання найманої праці робітників без належного оформлення трудових відносин та можливої виплати роботодавцем доходів у вигляді заробітної плати без утримання податку на доходи фізичних осіб, вжиття заходів щодо попередження порушень законодавства при виплаті заробітної плати громадянам, в тому числі у «конвертах».

У 2015 році планується забезпечити надходження податків і зборів, обов’язкових платежів, що зараховуються до доходної частини бюджету міста в сумі 602,6 млн. грн., у т.ч. до загального фонду – 558,3 млн. грн., до спеціального – 44,3 млн. гривень.

Найбільша питома вага в структурі надходжень доходів очікується по галузі промисловість – 26,3% (26,5% – в 2014), бюджетна сфера – 24,9% (24,3%), торгівля – 9,3% (9,1%), операції з нерухомістю – 8,8% (8,7%). При цьому структура надходжень за галузями економіки суттєво не зміниться.

Одними з джерел наповнення доходної частини міського бюджету залишаються об’єкти комунальної власності та земельні відносини.

Забезпечення реєстрації права власності на об’єкти комунальної власності (65 об’єктів), проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності (20 об’єктів), передача в оренду об’єктів комунальної власності на конкурентних засадах та продаж на аукціоні  дозволить у 2015 році отримати надходження коштів до міського бюджету від приватизації комунального майна в сумі 2,0 млн. грн. та плати за оренду комунального майна в сумі 11,0 млн. гривень.

Очікується збільшення надходжень до бюджету міста від плати за землю (оренди земельних ділянок та земельного податку) на 1,2 відсотків (92,6 млн. грн.).

Проведення земельних торгів, продаж земельних ділянок під нерухомим майном, що знаходиться у власності, дозволить отримати надходження до міського бюджету від продажу землі – 5,0 млн. гривень.

Діяльність 16 комунальних підприємств, створених Сумською міською радою, спрямована на надання послуг із забезпечення життєдіяльності міста, зокрема, переважною більшістю з них – у сфері житлово-комунального господарства та міського транспорту. Але їх фінансовий стан не в повній мірі забезпечує потреби їх розвитку. Незважаючи на посилення роботи з впровадження заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази комунальних підприємств за підсумками 2015 року прогнозується від’ємний фінансовий результат їх діяльності (-1,9 млн. грн.)

З метою впровадження енергозберігаючих заходів буде проводитись робота щодо енергоефективної реновації будівель бюджетних установ (ДНЗ №№ 2, 14, 22, КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29»), впровадження системи моніторингу теплоспоживання будівлями закладів та установ бюджетної сфери.

Крім того, планується заміна вікон та дверних полотен у бюджетних закладах та установах галузей освіти, охорони здоров’я, культури та туризму.

З метою підвищення енергоефективності функціонування систем тепло- та водопостачання передбачається впровадження заходів з підвищення енергоефективності котелень та мереж, заощадження газу дирекція «Котельня північного промвузла» ПАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» (модернізація водогрійного котла КВГМ-100 Ст. №3 (економія природного газу – 1500 тис. м. куб.); встановлення парового котла ДЕ-110-14/ГМ (економія природного газу – 350 тис. м. куб), зменшення річних витрат електроенергії на КП «Міськводоканал» (зокрема, переоснащення (придбання) насосних агрегатів на свердловинах – 5 одиниць, переоснащення (придбання) КНС-1А,6А насосними агрегатами – 4 одиниці, з шафами керування – 4 одиниці, переоснащення (придбання) мулонасосної станції № 2 на очисних спорудах фекальними насосними агрегатами – 3 одиниці. Загальна економія – 1401,1 тис. кВт/год. на рік).

У 2014 році відкрито та відновлено роботу 36 підприємств роздрібної торгівлі (на 50,7% менше ніж за аналогічний період 2013 року (73 одиниць), 27 закладів ресторанного господарства (на 20,6% менше ніж за аналогічний період 2013 року (34 одиниці), 5 підприємств по наданню побутових послуг населенню (на 58,3% менше, або 12 підприємств у 2013 році).

Це сприятиме забезпеченню очікуваному обсягу роздрібного товарообороту підприємств, включаючи ресторанне господарство (громадське харчування) за підсумками 2014 року у сумі 3400,0 млн. грн., або 102,3% у порівнянні з минулорічним показником.

У 2015 році обсяг роздрібного товарообороту очікується на рівні 3500,0 млн. грн., або зросте на 2,9% у порівнянні з показником попереднього року. Очікується введення торгівельного комплексу в районі центрального ринку зі створенням 1225 торгових місць.

Послугами центру зайнятості користувалось 8392 особи, у тому числі зареєстрованих безробітних 6506 осіб. За сприяння служби зайнятості працевлаштовано 3032 особи, з них зареєстрованих безробітних 1571 особа.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 жовтня 2014 року становила 2784 особи, що на 2,4% більше проти відповідної дати минулого року.

У 2015 році на ринку праці спостерігатиметься збереження позицій попереднього року. Кількість безробітних прогнозується на рівні 2820, створення 6560 нових робочих місць.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-вересень 2014 року склала 3165 грн., або зросла на 3,6% відносно минулорічного показника (очікувана 2014 року – 3210 грн.).

У 2015 році Програмою передбачається зростання середньої заробітної плати до 3265 грн., або на 1,7% більше рівня 2014 року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за січень-вересень 2014 року складала 90,5 тис. осіб, рівень якої зменшуватиметься в 2015 році (на 3% у порівнянні з 2014 роком, та становитиме 87,3 тис. осіб).

На кінець 2014 року очікується заборгованість із виплати заробітної плати в загальній сумі 58,4 млн. грн., що в 2 рази більше кінця 2013 року.

У наступному році передбачається скорочення вказаної заборгованості, яка очікується на кінець року у сумі 56,6 млн. гривень (на 3,1%).

На 1 листопада 2014 року на території Сумської міської ради проживало 271,8 тис. осіб наявного населення, чисельність якого збільшилась на 8 осіб з початку року, у т.ч. за рахунок міграційного приросту – на 415 осіб, водночас зафіксовано природне скорочення населення – на 407 осіб.

Слід відмітити, що за аналогічний період 2013 року також спостерігалось зменшення чисельності населення (на 228 осіб), в тому числі за рахунок природного скорочення (-388), міграційного приросту на 160 осіб.).

Чисельність наявного населення Сумської міської ради у 2015 році прогнозується на рівні 271,2 тис. осіб, або на 0,1% менше у порівнянні з очікуваним показником 2014 року (за рахунок приросту останнім часом міграційного руху).

Робота житлово-комунального господарства міста забезпечувала першочергові потреби населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами та продовжувала створювати умови щодо їх покращення.

Станом на 01.10.2014 існує 134 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 94 органів самоорганізації населення. За 9 місяців 2014 року створено 4 ОСББ та 14 ОСН.

Планується проведення капітального ремонту 100 ліфтів, модернізації 214 ОДС.

З метою створення умов для конкурентного середовища на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд, прибудинкових територій протягом 2014 року планується створити 10 ОСББ та 20 ОСН, провести капітальний ремонт будинків.

З метою покращення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості міста планується збереження кількості висаджених дерев та кущів (1600 одиниць), збільшення кількості троянд (на 14,9%), площі влаштування та відновлення газонів, створення квіткових композицій.

З метою благоустрою парків та скверів міста передбачається капітальний ремонт скверів «СКД», електромереж освітлення міського парку ім. І.М. Кожедуба, капітальний ремонт фонтану та сходів в сквері «Дружба».

Передбачається проведення капітального, поточного ремонту системи вуличного освітлення з відновленням 5,7 км ліній зовнішнього освітлення, встановлення енергозберігаючих світильників в приватному секторі, заміна 800 звичайних світильників на енергозберігаючі в мережі зовнішнього освітлення, проведення реконструкції ліній освітлення вулиць міста.

У 2015 році планується покращення фізичного стану житлових будинків, споруд та прибудинкових територій шляхом проведення капітального ремонту житлового фонду, прибудинкових доріг, проїздів, тротуарів.

У 2015 році планується покращення фізичного стану житлових будинків, споруд та прибудинкових територій шляхом проведення капітального ремонту житлового фонду, проїздів, внутрішньоквартальних проїзних доріг, вулично-дорожньої мережі, штучних споруд та світлофорних об’єктів, тротуарів.

У 2015 році у місті тарифна політика здійснюватиметься на підставі державного регулювання тарифів у сфері житлово-комунальних послуг.

В грудні 2014 року постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановлені тарифи КП «Міськводоканал» СМР для населення на послуги з водопостачання 3,95 грн. за 1 м3 (з ПДВ), з водовідведення 3,61 грн. за 1 м3 (з ПДВ). Відсоток зростання тарифів в порівнянні з попередньодіючими тарифами складає 148,5% та 153,6% відповідно.

Протягом 2015 року передбачається реалізація державних та міських програм в сферах соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, створення сприятливих умов для сім’ї, дітей та молоді для забезпечення прав дітей.

У сфері соціального захисту продовжиться реалізація державних програм та міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» в частині надання усіх видів соціальних допомог, пільг та субсидій населенню міста. Розмір державних соціальних допомог буде підвищуватися пропорційно зростанню на 1,1% прожиткового мінімуму, визначеного в Законі України «Про Державний бюджет України на 2015 рік». Понад 21% сімей міста охоплено системою соціального захисту з питань надання усіх видів соціальної  допомоги.

В гуманітарній та соціальній сферах продовжуватиметься робота по наданню своєчасних та якісних послуг. В медичній галузі у 2015 році визначені чіткі напрямки розвитку медичної галузі, які передбачають продовження організації роботи комунальних закладів – центрів первинної медико-санітарної допомоги (застосування загальної практики сімейної медицини), створення умов для безпечного материнства, переоснащення матеріально-технічної бази медичних закладів шляхом оновлення їх сучасною новітньою в технологічному плані медичною апаратурою та впровадження новітніх лікувальних технологій. Планується проведення роботи з відкриття відділення реанімації для новонароджених на 3 ліжка у КУ «Сумський пологовий будинок №1», організація роботи центрів первинної медико-санітарної допомоги, створення 4 сімейних амбулаторій на базі терапевтичних, педіатричних відділень та відділень загальної практики сімейної медицини лікувально-профілактичних закладів міста Суми, відкриття відділення хоспісної та паліативної допомоги (30 ліжок), створення електронного реєстру пацієнта.

По основним напрямам діяльності галузі «Освіта» у 2015 році планується залучення переважної більшості учнів до участі в інтелектуальних конкурсах і турнірах до 70%, збільшення відсотка переможців  ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад до 51%; охоплення дітей дошкільною освітою до 94 відсотків; розширення мережі (з 16 до 20 одиниць) шкіл сприяння здоров’ю та закладів, де впроваджуються здоров’язберігаючі технології; збільшення залучення на 0,5 в.п. школярів до спортивно-масової роботи з метою залучення до здорового способу життя; охоплення позашкільною освітою 43% дітей шкільного віку.

З метою розширення мережі ДНЗ планується відкриття дошкільного закладу по вул. Серпнева, 1А, придбання будівлі колишнього дитячого садка по 3-му Парковому проїзду, 8.

В галузі культури та туризму продовжиться робота з організації та проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів для різних верств населення; проведення конкурсів, фестивалів у місті Суми та фінансова підтримка участі у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях; покращення якості освітянських послуг з початкової мистецької освіти за рахунок оновлення музичних інструментів, покращення матеріально-технічної бази, проведення ремонтних робіт, шкіл естетичного виховання дітей; поповнення бібліотечних фондів Сумської міської централізованої бібліотечної системи; проведення ремонтних робіт міських бібліотек.

В галузі фізичної культури та спорту планується проведення спортивно-масових заходів, реконструкція стадіону «Авангард» та інших спортивних приміщень і споруд.

За місцем проживання передбачається будівництво дитячих та спортивних майданчиків.

Інформаційна політика реалізується через впровадження практики щотижневих брифінгів для представників ЗМІ, прес-конференцій міського голови з метою підвищення рівня інформування населення щодо діяльності Сумської міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів, а також з актуальних питань життєдіяльності міста.

Продовжиться виконання природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля. Планується часткове відновлення системи каналізаційного господарства, зменшення ризиків аварійних ситуацій та потрапляння скидів забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти; розвиток та утримання об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. З метою екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля продовжиться видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир».


Дата публікації: 20-01-2015
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав