Запит чи звернення?

Городянину » Доступ до публічної інформації

Однією з найпоширеніших проблем в організації доступу до публічної інформації в органах виконавчої влади є те, що запитувачі інформації плутають запит на інформацію із зверненням громадян.

Ці питання в Україні регулюються різними законодавчими актами відповідно: Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Законом України «Про звернення громадян» і передбачають різні процедури їх подання розгляду.

 

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

 • Законом України «Про доступ до публічної інформації» регулюються відносини щодо доступу до публічної інформації, яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит створювати нову інформацію. Зміст саме такого прохання робить його запитом. Ця ознака вказує, що ініціюється рух інформації від розпорядника до запитувача.
 • У правовідносинах за запитом на інформацію розпорядник є інформатором, а запитувач суб’єктом, якого інформують.
 • Запит на інформацію може подаватися запитувачем до розпорядника інформації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). При цьому надходження інформації від запитувача до розпорядника є мінімальним (ім’я, контакти, опис запитуваної інформації, підпис і дата в письмових запитах).
 • Не є запитом на інформацію документ, який хоч і складено на бланку для запитів, або названий запитом, або має посилання на Закон України «Про доступ до публічної інформації», але не містить прохання надати певну інформацію чи документ. При цьому лист, який може бути названо зверненням, може бути запитом на інформацію, якщо дотримано виключних вимог його змісту (ім’я, контакти, опис запитуваної інформації, підпис і дата в письмових запитах).

 

Звернення громадян – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги.

 • Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
 • Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією України та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також думки щодо поліпшення їх діяльності.
 • Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
 • Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.
 • У правовідносинах за зверненнями інформаторами є громадяни, а отримувачами інформації - адресати.

Запитувачами (суб’єктами відносин), які можуть отримувати доступ до публічної інформації на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» є:

 • Фізична особа - будь-яка людина незалежно від віку, громадянства чи інших ознак. Фізична особа –підприємець має право запитувати публічну інформацію як фізична особа.
 • Юридична особа – будь-яка організація, підприємство створені та зареєстровані в установленому порядку.
 • Об’єднання громадян без статусу юридичної особи – це спільноти, передбачені Законом України «Про об’єднання громадян», що були легалізовані шляхом повідомлення про заснування без державної реєстрації, або будь-які інші об’єднання людей, які виступають під спільною назвою.

Розпорядники інформації - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інших суб'єктів, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.

На юридичних осіб, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, осіб, що виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, суб’єктів господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами або є природними монополіями, та суб'єктів господарювання, які володіють інформацією про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян, і іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією), вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.


Дата публікації: 5-12-2012
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав