Перелік категорій відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування» в Сумській міській раді

Городянину » Доступ до публічної інформації

Перелік  категорій відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування»  в Сумській міській раді 

(завтерджено рішенням виконавчого комітету від 21.04.20145№182)

1. Відомості з питань мобілізаційної та оборонної роботи

1.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану на особливий період органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, крім таких, що стосуються виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них та будівництва фортифікаційних споруд (далі – оборонне замовлення), щодо:

1) виробництва, закупівлі і поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів та медичного майна, ветеринарного майна і засобів ветеринарної медицини;

2) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами;

3) показників з праці та кадрів, а також підготовки фахівців у закладах освіти з метою забезпечення потреб виконавців мобілізаційних завдань;

4) надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг на рівні органу місцевого самоврядування;

5) номенклатури, обсягів, стану матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, що знаходяться на відповідальному зберіганні на підприємствах, в установах та організаціях міста.

1.2. Відомості про ліміт вилучення техніки для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на рівні міста обласного значення.

1.3. Відомості щодо мобілізаційних завдань на особливий період на рівні органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, крім таких, що виконують завдання стосовно оборонного замовлення.

1.4. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки та територіальної оборони.

1.5. Відомості про зміст навчань (тренувань) з питань мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони.

1.6. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за структурними підрозділами Сумської міської ради, підприємствами, установами та організаціями – виконавцями мобілізаційних завдань, крім таких, що виконують завдання стосовно оборонного замовлення.

1.7. Відомості про організацію оповіщення, управління та зв’язку в особливий період на рівні виконавчого комітету Сумської міської ради.

1.8. Відомості про міські запасні пункти управління виконавчого комітету Сумської міської ради.

1.9. Відомості про стан мобілізаційної готовності виконавчого комітету Сумської міської ради, підприємств, установ та організацій – виконавців мобілізаційних завдань, крім таких, що виконують завдання стосовно оборонного замовлення.

1.10. Відомості про заходи мобілізаційних планів органів місцевого самоврядування щодо нормованого забезпечення населення, крім таких, що розкривають норми забезпечення населення продовольством та промисловою продукцією.

1.11. Відомості про плани технічного прикриття в особливий період об’єктів, розташованих на підвідомчій території, крім оборонних об’єктів.

1.12. Відомості про переліки, дислокацію, систему охорони об’єктів першої та другої груп регіонального і місцевого значення.

1.13. Плани навчань (тренувань) з питань мобілізаційної підготовки та територіальної оборони.

1.14. Відомості про перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

2. Відомості з питань житлово-комунального господарства

2.1. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи щодо їх охорони.

2.2. Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об’єктів промисловості на території, підпорядкованій Сумській міській раді.

2.3. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

2.4. Відомості щодо організаційних заходів та технічних засобів охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

2.5. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

2.6. Відомості, що розкривають координати об'єктів теплопостачання.

3. Відомості з питань безпеки та цивільного захисту населення

3.1. План дій органів управління та сил цивільного захисту міста з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

3.2. Відомості про загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) на місто.

3.3. Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів.

3.4. Відомості про віднесення міста та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

3.5. Відомості про організацію системи зв’язку та оповіщення цивільного захисту, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

3.6. Витяги з таблиці позивних посадових осіб.

3.7. Витяги з радіоданих.

3.8. Плани цивільного захисту міста на особливий період.

4. Відомості з питань промисловості та зв'язку

4.1. Відомості про канали спеціального зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення у Сумській міській раді.

4.2. Відомості про засоби спеціального зв’язку у Сумській міській раді, контрольно-вимірювальне обладнання на спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом з грифом «Для службового користування».

5. Відомості з питань технічного захисту інформації 

5.1. Відомості про взаємодію Сумської міської ради з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від організаційно-правових форм та форм власності з питань організації технічного захисту інформації.

5.2. Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності.

5.3. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, засоби комплексу технічного захисту інформації (КСЗІ), що призначені для захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

5.4. Зведені відомості щодо сучасних засобів забезпечення технічного захисту інформації загального призначення, що можуть бути використані для потреб технічного захисту інформації.

5.5. Відомості про заходи щодо технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норм ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена чинним законодавством.

5.6. Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.

5.7. Відомості про спеціальних абонентів електрозв’язку.

5.8. Відомості про технічні можливості програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, що використовується в Сумській міській раді.

6. Відомості з питань функціонування режимних приміщень 

6.1. Акти категоріювання та обстеження об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

6.2. Акти атестації режимних приміщень.


Дата публікації: 23-04-2014
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав