198-МР

Документи » Рішення міської ради » 198-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ IV СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "26" січня 2011 р № 198-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Зарічного району міста Суми від 07.10.2010 року № 96/5398 вих.10 на рішення Сумської міської ради № 1977-МР від 29.10.2008

Прокурором Зарічного району м. Суми 07.10.2010 внесено протест № 96/5398 вих.10 на рішення Сумської міської ради від 29.10.2008 № 1977-МР, яким було затверджено містобудівне обґрунтування розміщення земельних ділянок під індивідуальну житлову забудову за адресою: м. Суми, вул. Гайдара. У протесті зазначено, що вказане рішення Сумської міської ради є незаконним і підлягає скасуванню з підстав не відповідності нормам Земельного кодексу України, Закону України «Про планування і забудову територій», ДБН Б.1.1-4-2002 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування».
Проаналізувавши вимоги прокурора та норми чинного законодавства, слід зазначити наступне. Відповідно до статті 5 Закону України «Про основи містобудування», при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені: урахування державних та громадських інтересів при плануванні та забудові територій; урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва; участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об'єктів та захист прав громадян згідно із законодавством. Відповідно до частини восьмої статті 23 Закону України «Про планування і забудову територій» планування окремої земельної ділянки, будівництво на ній будинків і споруд власниками або користувачами здійснюється з урахуванням законних інтересів інших власників або користувачів земельних ділянок, будинків і споруд. У разі відсутності місцевих правил забудови містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок встановлюються рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування па підставі містобудівного обґрунтування, яке підлягає громадському обговоренню (частина третя статті 23 цього Закону).
На даний час в м. Суми відсутні місцеві правила забудови. Згідно статті 30-2 Закону України «Про планування і забудову територій» громадському обговоренню підлягають розроблені та погоджені в установленому законодавством порядку проекти місцевих правил забудови, проекти містобудівної документації, які пройшли в установленому законодавством порядку державну експертизу, у тому числі містобудівні обґрунтування розміщення об'єктів містобудування. Відповідно до частини третьої статті 30-6 Закону України «Про планування і забудову територій» затвердження проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови без їх громадського обговорення забороняється, а матеріали громадського обговорення є невід'ємною складовою містобудівної документації, місцевих правил забудови. Статтею 39 Земельного кодексу України передбачено, що використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови. Згідно з Генеральним планом м. Суми земельна ділянка по вул Гайдара в м. Суми віднесена до земель зелених насаджень загального користування. Відповідно до статті 19 Конституції України та частини 3 статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада


ВИРІШИЛА:

  1. Протест прокурора Зарічного району міста Суми від 07.10.2010 № 96/5398 вих.10 на рішення Сумської міської ради від 29.10.2008 № 1977-МР задовольнити.
  2. Скасувати рішення Сумської міської ради від 29.10.2008 № 1977-МР «Про затвердження містобудівних обґрунтувань» в частині затвердження містобудівного обґрунтування розміщення земельних ділянок під індивідуальну житлову забудову за адресою: м. Суми, вул. Гайдара (пункт 4 Додатку до рішення Сумської міської ради від 29.10.2008 №1977-МР).
  3. Про прийняте рішення повідомити прокурора Зарічного району м. Суми.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 4-02-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав