137-МР

Документи » Рішення міської ради » 137-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ III СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "29" грудня 2010 р № 137-МР
м. Суми

Про міський бюджет на 2011 рік

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради проект міського бюджету на 2011 рік (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 28.12.2010 року № 835 „Про внесення пропозиції Сумській міській раді щодо проекту міського бюджету на 2011 рік”), який сформовано на підставі Бюджетного кодексу України та Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік”, керуючись статтею 25 та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2011 рік у сумі 724960,4 тис. грн., у тому числі надходження власних і закріплених доходів у сумі 464339,9 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 2308,8 тис. грн., іншої дотації – 711,3 тис. грн., субвенцій з державного бюджету в сумі 200091,1 тис. грн., субвенції з обласного бюджету в сумі 1749,0 тис. грн., субвенція з районного бюджету в сумі 5,0 тис. гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 669034,6 тис. грн., спеціального фонду бюджету 55925,8 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 28400,0 тис. грн. (додаток № 1).
 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік у сумі 725498,9 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 664216,6 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 61282,3 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
 3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 5346,2 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), (додаток 6).
 4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 5346,2 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі 5346,2 тис.грн. (додаток 6).
 5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі 500,0 тис. гривень.
 6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2011 рік: - дотації вирівнювання бюджету села Піщане в сумі 7,6 тис. грн.; - коштів, що передаються до державного бюджету, в сумі 13108,4 тис. грн.; - іншої субвенції обласному бюджету (на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Сумському обласному центрі соціальної реабілітації дітей – інвалідів) у сумі 571,5 тис. грн.; -іншої субвенції Краснопільському районному бюджету (на виконання умов угоди про соціально-економічне співробітництво, укладеної між Сумською обласною державною адміністрацією, виконавчим комітетом Сумської міської ради, Краснопільською районною державною адміністрацією та Великобобрицькою сільською радою від 05.03.2007 року зі змінами) у сумі 600,0 тис. гривень.
 7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджету села Піщане та коштів, що передаються до державного бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, згідно із додатком № 4 до цього рішення. У разі, якщо сума дотації вирівнювання бюджету села Піщане, перерахована управлінням Державного казначейства України в м. Суми, не забезпечує отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативом щоденних відрахувань, визначеним у додатку № 4 до цього рішення, управління Державного казначейства України в м. Суми перераховує на рахунок бюджету села Піщане недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду міського бюджету м. Суми не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.
 8. Установити обсяг повернення кредитів до міського бюджету в сумі 1823,7 тис.грн. та надання кредитів з міського бюджету в сумі 1285,2 тис.грн. в 2011 році (додаток № 5). При цьому термін повернення бюджетної позички, наданої з міського бюджету КП ,,Електроавтотранс” у 2009 – 2010 роках у сумі 1471,6 тис. грн. – серпень 2011 року.
 9. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
 10. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2011 рік у сумі 4082,9 тис. гривень.
 11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:
  • - оплата праці працівників бюджетних установ;
  • - нарахування на заробітну плату;
  • - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • - забезпечення продуктами харчування;
  • - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • - поточні трансферти населенню;
  • - поточні трансферти місцевим бюджетам.
  Установити, що фінансування витрат по захищених статтях міського бюджету проводиться в першочерговому порядку.
 12. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 103176,6 тис. грн. (додаток № 8).
 13. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити:
  • - в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;
  • - під час укладання угод щодо закупівлі товарів, робіт, послуг за кошти міського бюджету обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються до доходів загального фонду міського бюджету.
 14. Затвердити перелік об’єктів за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (додаток № 9).
 15. Затвердити перелік видатків використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища (додаток № 10).
 16. Установити, що в 2011 році розпорядники коштів міського бюджету мають право:
  • - брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в управлінні Державного казначейства України в м. Суми;
  • - брати зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету;
  • - реєструвати в управлінні Державного казначейства України в м. Суми фінансові зобов’язання та платіжні доручення на перерахування коштів (крім видатків, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного та інших бюджетів) лише за офіційним погодженням фінансового управління по видатках:
   • - загального фонду (у тому числі і по захищених статтях);
   • - по спеціальному фонду (кошти бюджету розвитку, цільового, природоохоронного та дорожнього фондів)
   . За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
 17. Надати право виконавчому комітету міської ради при необхідності:
  • - проводити перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що не призводить до зміни затверджених бюджетних призначень, по загальному та спеціальному фондах з наступним затвердженням міською радою;
  • - вносити зміни до міського бюджету по доходах і видатках з послідуючим затвердженням міською радою у разі зміни обсягів дотацій та субвенцій з Державного бюджету України та бюджетів інших рівнів.
 18. Надати право міському голові у разі необхідності брати позички за рахунок єдиного казначейського рахунку відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України:
  • - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду;
  • - середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункового обсягу кошика доходів міського бюджету, визначеного у Законі України ,,Про Державний бюджет України на 2011 рік”.
 19. Установити, що пільги, компенсації та гарантії, встановлені для громадян, яким присвоєно звання ,,Почесний громадянин міста Суми”, надаються у разі, якщо середньомісячні грошові доходи цих громадян за попередній рік без врахування грошової винагороди, передбаченої пунктом 4.7. Положення про звання ,,Почесний громадянин міста Суми”, затвердженого рішенням міської ради від 24 березня 2004 року № 724-МР (зі змінами) та грошового еквіваленту пільг за спожиті житлово - комунальні послуги, не перевищують величини п’яти прожиткових мінімумів, встановлених чинним законодавством з 1 січня 2011 року для працездатних осіб.
 20. Прийняти до відому пояснення до розрахунків міського бюджету на 2011 рік (додаток № 11);
 21. Рішення Сумської міської ради від 12 травня 2010 року № 3747 – МР ,,Про міський бюджет на 2010 рік” зі змінами та доповненнями до нього вважати таким, що втратило чинність у зв’язку з прийняттям цього рішення.
 22. Додатки №№ 1 – 11 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 23. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Войтенка М.Г. та фінансове управління Сумської міської ради (Липова С. А.), а контроль на постійну з питань планування соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, обліку та цін Сумської міської ради (Теліженко О.М.).

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Додатки до бюджету [1.64 Mb] (cкачувань: 545)



Дата публікації: 11-01-2011


Інформаційне повідомлення

Не зареєстровані не можуть залишати коментарі. Зареєструйтесь


Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав