13-МР

Документи » Рішення міської ради » 13-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ III СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "14" червня 2006 р № 13-МР
м. Суми

По внесення змін до Регламенту роботи Сумської міської ради V скликання

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до Регламенту роботи Сумської міської ради V скликання, а саме:

 1. Пункт 12. В останньому абзаці частину речення «…засідання погоджувальної ради депутатських груп та фракцій» замінити на «…засідання погоджувальної ради депутатських фракцій». 
 2. Пункт 17. Частину речення «7) комітети самоврядування» замінити на «органи самоврядування». 
 3. Пункт 21. Четвертий абзац викласти в редакції: „Проекти рішень підписують їх ініціатори (відповідно до пункту 17 Регламенту). У разі внесення питання на розгляд міської ради виконавчим комітетом проект рішення візується секретарем Сумської міської ради, першим заступником, заступником (заступниками) міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, правовим управлінням міської ради та керівником (керівниками) виконавчих органів ради за належністю. Правове управління робить висновок про відповідність усіх проектів рішень чинному законодавству України, які вносяться на розгляд Сумській міській раді.” 
 4. Пункт 23. У останньому абзаці частину речення «…6) висновок пропозиції депутатів, постійних комісій, якщо такі надійшли.» замінити на «…6) пропозиції депутатів, постійних комісій, якщо такі надійшли.». 
 5. Пункт 27. У другому абзаці частину речення «…викладені в пунктах 6, 7, 8 статті 46 Закону…» замінити на «…викладені в частинах 6, 7, 8 статті 46 Закону…». У останньому абзаці частину речення «…внести на розгляд ради.» замінити на «…внести на розгляд сесії ради.». 
 6. Пункт 31. У другому абзаці частину речення «…передбачених пунктом 6 статті…» замінити на «…передбачених частиною 6 статті…», а «…у пункті 8 статті…» замінити на «…у частині 8 статті…». 
 7. Пункт 32. Частину речення «…6) оголошуються депутатські запити…» замінити на «…6) оголошення депутатських запитів…». Останній абзац викласти у наступний редакції: «9) оголошення депутатами звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об’єднань, заяв від депутатських груп та фракцій; виступи депутатів з короткими заявами і повідомленнями, депутатськими запитаннями (різне).». 
 8. Пункт 36. У передостанньому абзаці частину речення «…визначені пунктом 55 Регламенту…» замінити на «…визначені пунктом 54 Регламенту…».
 9. Пункт 37. В останньому абзаці речення «Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі осіб визначається міською радою» виключити. 
 10. Пункт 38. У першому абзаці частину речення «…пункту 31 Регламенту…» замінити на «…пунктів 31, 32 Регламенту…».
 11. Пункт 39. У передостанньому абзаці речення «За рішенням міської ради у випадках, передбачених пунктом 52 Регламенту, прийняття рішення з усього «пакету» питань може проводитися одним голосуванням» замінити на «За рішенням міської ради рішення з усього «пакету» питань може проводитися одним голосуванням». У останньому абзаці кінець фрази «…депутатських запитів.» замінити на «…депутатських запитань.». 
 12. Пункт 42. У третьому абзаці речення «Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів від загального (кількісного) складу ради може запропонувати депутату залишити залу до кінця засідання.» замінити на «Після повторного попередження головуючий за згодою більшості від присутніх на пленарному засіданні депутатів може запропонувати депутату залишити залу до кінця засідання.»
 13. Пункт 43. У другому абзаці частину речення «…1) обмежують такі ж права інших депутатів…» замінити на «…1) обмежують права інших депутатів…». 
 14. Пункт 44. У п’ятому абзаці частину речення «…(пункт 57 Регламенту)…» замінити на «…(пункт 56 Регламенту)…». 
 15. Пункт 47. У першому абзаці частину речення «…за пропозицією будького з депутатів, якщо…» замінити на «…за пропозицією будь-кого з депутатів чи депутатських груп або фракцій, якщо…». 
 16. Пункт 48. У другому абзаці частину речення «…пунктами 4 і 16 статті…» замінити на «…частинами 4 і 16 статті…». У третьому абзаці частину речення «…на лічильну комісію, обрану на початку сесії…» замінити на «…на лічильну комісію, постійну або обрану на початку сесії…».
 17. Пункт 50. Частину речення «…рішення з питань порядку денного вважається…» замінити на «…рішення з питання, внесеного до порядку денного, вважається…».
 18. Пункт 54. Перший абзац викласти у наступній редакції: «Прийняті міською радою рішення підписуються міським головою, у разі його відсутності – секретарем міської ради. У випадках, передбачених частиною 6 статті 46 За-кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прийняті міською радою рішення підписуються секретарем міської ради; у випадку, передбаченому частинами 8 та 10 статі 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - депутатом ради, який за рішенням ради головував на її засіданні. У другому абзаці частину речення «…пункту 57 Регламенту…» замінити на «...пункту 56 Регламенту…». 
 19. Пункт 68. Назву пункту викласти у наступній редакції «Забезпечення умов для здійснення депутатських повноважень у міський раді та в її органах». 
 20. Пункт 69. Перший абзац викласти у наступній редакції «Депутатська група – це об’єднання депутатів міської ради на основі їх взаємної згоди для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах». Третій абзац викласти у наступній редакції «Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів міської ради». Передостанній абзац викласти у наступний редакції «Мінімальна кількість депутатів, що входять до однієї депутатської фракції дорівнює кількості місць у складі міської ради, отриманих партією (блоком), що набрала на виборах найменшу кількість голосів виборців з усіх партій (блоків), які пройшли до складу міської ради». Останній абзац викласти у наступній редакції «Депутатську групу, фракцію очолює керівник (уповноважена особа), обраний зі складу депутатів міської ради – членів групи, фракції.». 
 21. Пункт 71. У кінці пункту додати наступне речення «4) після закінчення строку, на якій депутати місцевої ради об’єдналися в депутатську групу або фракцію.». 
 22. Пункт 72. Третій абзац викласти у наступній редакції «Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської фракції».
 23. Пункт 76. Викласти у наступній редакції: Погоджувальна рада депутатських фракцій. З метою підвищення ефективності роботи сесії міської ради та сприяння організації розгляду питань на пленарних засіданнях з ініціативи міського голови може утворюватися погоджувальна рада депутатських фракцій - консультативно-дорадчий орган. До складу погоджувальної ради депутатських фракцій входять міський голова та керівники депутатських фракцій з правом ухвального голосу. У роботі погоджувальної ради депутатських фракцій беруть участь голови постійних комісій міської ради, керівники депутатських груп з правом дорадчого голосу. Головує на засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій міський голова. У разі відсутності міського голови на засіданнях головує секретар міської ради. У разі відсутності когось із керівників депутатських фракцій чи голів постійних комісій, чи керівників депутатських груп за їх дорученням у засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій беруть участь їх повноважні представники з числа депутатів міської ради. При цьому повноважні представники депутатських фракцій отримують право ухвального голосу, а комісій та груп – дорадчого. Депутати міської ради мають право бути присутніми на засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на її засіданнях, вносити пропозиції. Рішення погоджувальної ради депутатських фракцій приймаються такою кількістю голосів членів погоджувальної ради з правом ухвального голосу, яка в сумарному підрахунку голосів членів їхніх фракцій забезпечує прийняття позитивного рішення при голосуванні в сесійній залі. Рішення погоджувальної ради депутатських фракцій мають рекомендаційний характер для міського голови і депутатів міської ради.» 
 24. Пункт 81. Частину речення «2) дострокового припинення повноважень депутата міської ради згідно з пунктами 1 та 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» замінити на «2) дострокового припинення повноважень депутата міської ради згідно з частинами 1 та 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 
 25. Пункт 84. Останній абзац викласти у наступній редакції: «У день визнання повноважень новообраного міського голови повноваження секретаря міської ради, визначені даним пунктом Регламенту, припиняються». 
 26. Пункт 85. У другому абзаці речення «Усі інші питання структури комісії вирішуватися самою комісією» замінити на «Усі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією». 
 27. Пункт 87. У п’ятому абзаці частину речення «…- депутатські групи, фракції, кількість членів яких більша, ніж кількість…» замінити на «…- депутатські фракції, кількість членів яких більша, ніж кількість…», а частину речення «…- депутатські групи, фракції, кількість членів яких менша, ніж кількість…» замінити на «…- депутатські фракції, кількість членів яких менша, ніж кількість…». Абзац «Після остаточного визначення кількісного і фракційного складу постійних комісій депутатські групи, фракції вносять пропозиції щодо персонального складу постійних комісій» замінити на «Після остаточного виначення кількісного і фракційного складу постійних комісій депутатські фракції вносять пропозиції щодо персонального складу постійних комісій».
 28. Пункт 88. Викласти у наступній редакції. «Постійні комісії міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою: 1) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету; 2) вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради; 3) розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з питань, внесених на розгляд ради. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань. Постійні комісії за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ, організацій, їхніх філій та відділень незалежно від форм власності та їхніх посадових осіб; подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їхніх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради або її виконавчого комітету; Постійні комісії здійснюють контроль за виконанням рішень міської ра-ди, її виконавчого комітету.».
 29. Пункт 89. Частину речення «1) скликати сесію міської ради у випадку, передбаченому пунктом 8 статті…» замінити на «1) скликати сесію міської ради у випадку, передбаченому частиною 8 статті…». 
 30. Пункт 93. У третьому абзаці частину речення «…визначені в главі 2 та в статті 52 Закону…» замінити на «…визначені в главі 2 розділу II та в статті 52 Закону…».

 

Міський голова

Г.М. МінаєвДата публікації: 29-06-2006
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав