1666-МР

Документи » Рішення міської ради » 1666-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

IV СКЛИКАННЯ XXXIV СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "22" лютого 2006 р № 1666-МР
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 20 липня 2005 року № 1321-МР „Про Положення про службу у справах неповнолітніх Сумської міської ради”

На виконання Закону України „Про органи та служби у справах неповнолітніх та спеціалізовані установи для неповнолітніх”, Указу Президента від 11 липня 2005 року № 1086 „Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, доручення голови Сумської обласної державної адміністрації від 26 січня 2006 року № 5 „За підсумками наради при голові обласної державної адміністрації з питань реалізації Указу Президента від 11 липня 2005 року № 1086 „Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, керуючись пунктом 5 частини першої статті 26 та пунктом 4 статті 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни та доповнення до Положення про службу у справах неповнолітніх Сумської міської ради, а саме:
  1.1. Доповнити пункт 1.6. розділу І підпунктами такого змісту:
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників служби;
 • видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
 • здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

  1.2. Викласти в новій редакції пункт 1.7. розділу І: 

  „1.7. Працівники служби призначаються на посаду начальником служби за рекомендацією конкурсної комісії міської ради та звільняються з посади згідно чинного законодавства. Працівники служби утримуються за рахунок коштів міського бюджету.”

  1.3. Доповнити розділ І пунктами такого змісту: 

  1.10. Сумська міська рада забезпечує службу приміщенням, засобами зв’язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами. 
  1.11. Служба є юридичною особою , має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Гербу України і своїм найменуванням.

 

Секретар Сумської міської ради

С.В. КлочкоДата публікації: 17-03-2006
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав