1462-МР

Документи » Рішення міської ради » 1462-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

IV СКЛИКАННЯ XXXII СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "30" листопада 2005 р № 1462-МР
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2005 рік

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2005 р. № 664 ,,Про заходи щодо проведення у 2005 році розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості за житлово – комунальні послуги”, враховуючи рішення Сумської обласної ради від 29.11.2005 ,,Про внесення змін до обласного бюджету на 2005 рік", рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 01.11.2005 р. № 618 ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2005 рік" та пропозиції виконавчого комітету Сумської міської ради (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 25.10.2005 р. № 554 ,,Про внесення пропозицій міській раді щодо змін до міського бюджету на 2005 рік" та від 07.11.2005 р. № 620 ,,Про внесення пропозицій міській раді щодо змін та доповнень до міського бюджету на 2005 рік"), відповідно до частини першої статті 72, частини сьомої статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Унести зміни та доповнення до міського бюджету на 2005 рік, а саме:

 1. Унести зміни до рішення Сумської міської ради від 26 жовтня 2005 року № 1455 – МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2005 рік”, а саме :
  - викласти в новій редакції пункти 1.1. та 1.2. рішення : „1.1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2005 рік у сумі 228583218 грн., у тому числі субвенції з державного бюджету в сумі 52169108 грн., субвенції з обласного бюджету – 28800 грн., дотації з обласного бюджету – 150000 грн. та субвенції з районних бюджетів – 8380 гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 206714698 грн., спеціального фонду бюджету – 21868520 грн., у тому числі бюджету розвитку – 7063300 грн. (додаток № 1)”; ,,1.2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2005 рік у сумі 232982790 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 209602140 грн. та видатків спеціального фонду бюджету - 23380650 грн., за функціональною структурою (додаток № 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток № 3)”;
  - унести зміни в додатки №№ 1, 2, 3, 4, 5 до рішення (додатки №№ 1, 2, 3, 4, 5). 2. Унести зміни та доповнення до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2005 року № 1062 – МР ,,Про міський бюджет на 2005 рік", в тому числі: - унести зміни в пункт 7 рішення, а саме: цифру ,,608100” змінити на ,,2771400”; - доповнити рішення пунктом 11 такого змісту: ,,11. Установити граничний обсяг дефіциту загального фонду міського бюджету в сумі 3830838 гривень". Пункти 11 - 29 вважати відповідно пунктами 12 – 30; - доповнити рішення додатком № 6 ,,Джерела фінансування міського бюджету міста Суми на 2005 рік"(додаток № 6); додатки № 6 - № 10 вважати відповідно додатками № 7 - № 11. 
 2. Направити вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету в сумі 944128 грн. на проведення видатків, у тому числі на: благоустрій міста – 409400 грн., утримання органів місцевого самоврядування (управлінню комунального майна на виплату відпускних працівникам, переведеним з департаменту комунальної власності) – 8628 грн., святкове оформлення міста (улаштування, освітлення міської новорічної ялинки та ілюмінацію на території парку ,,Казка") – 72000 грн., співфінансування проекту ,,Інвестиційний розвиток комунальної сфери м. Суми" – 53000 грн., реалізацію заходів міської програми ,,Інформаційна прозорість" (погашення збитків поточного та минулих років газеті ,,Суми і сумчани") – 41100 грн., придбання медичного обладнання для Сумської міської клінічної лікарні № 1 – 360000 гривень. 
 3. Направити перевиконання планових показників надходжень до бюджету розвитку (надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності) в сумі 400000 грн. на проведення видатків по капітальних вкладеннях. 
 4. Направити кошти в сумі 1030 грн., які надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на проведення проектно – вишукувальних робіт по створенню водоохоронних лісосмуг на території Сумської міської ради, передбачивши на вказану суму доходи спеціального фонду міського бюджету по коду 21110000 ,,Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва" та видатки головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету Сумської міської ради по КФК 200200 ,,Охорона і раціональне використання земель". 
 5. Дозволити головному розпоряднику коштів міського бюджету – управлінню житлово – комунального господарства в межах затверджених коштів по благоустрою міста, невикористаних на проведення громадських робіт в рамках виконання програми зайнятості населення м. Суми у 2005 році, направити на виконання робіт по благоустрою міста відповідно до титульних списків.
 6. Направити кошти у сумі 67000 грн., передбачені в міському бюджеті на виконання виборчих програм та доручень виборців і нерозподілені депутатами міської ради у термін, визначений рішенням міської ради від 28 вересня 2005 року № 1396 – МР ,,Про внесення змін до абзацу 2 пункту 3 рішення міської ради від 22 жовтня 2003 року № 578 – МР ,,Про стан використання коштів, виділених з міського бюджету на 2003 рік для реалізації виборчих програм депутатів Сумської міської ради та виконання доручень виборців у виборчих округах", на оплату енергоносіїв для освітлення вулиць міста та роботу світлофорних об'єктів.
 7. Дозволити головному розпоряднику коштів міського бюджету – управлінню праці та соціального захисту населення Сумської міської ради в межах затверджених призначень по КФК 090416 ,,Інші видатки на соціальний захист війни та праці" провести виплату грошової компенсації сім'ям, які здійснили поховання учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні до 1 січня 2005 року в сумі 300 грн. за рахунок коштів, невикористаних на щомісячну грошову виплату учасникам бойових дій, які захищали та визволяли м.Суми від фашистських загарбників у період Великої Вітчизняної війни. 
 8. Враховуючи відсутність механізму погашення кредиторської заборгованості державного бюджету, що виникла у зв’язку із здійсненням виплат педагогічним працівникам за рахунок коштів міського бюджету у період, коли такі виплати здійснювались на підставі рішень судів, дозволити головним розпорядникам використати залишок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення у 2005 році виплат, визначених Законом України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів”, на погашення наступної частини заборгованості з указаних виплат. 
 9. Внести доповнення до пункту 2 рішення міської ради від 28 вересня 2005 року № 1371-МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2005 рік”, а саме після слів „введення в експлуатацію міні котельні” доповнити словами „та демонтаж і монтаж ячеєк електрощитової та частин електромереж". 
 10. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гордієнка В.О. та фінансове управління Сумської міської ради (Липова С.А.). 
 11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово – бюджетну комісію Сумської міської ради (Афанасьєв Б.В.).

 

Секретар Сумської міської ради

С.В. Клочко

 

Додатки [211.08 Kb] (cкачувань: 269)Дата публікації: 10-01-2006
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав