1455-МР

Документи » Рішення міської ради » 1455-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

IV СКЛИКАННЯ XXXI СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "26" жовтня 2005 р № 1455-МР
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2005 рік

З метою забезпечення своєчасного виконання постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2005 р. № 664 ,,Про заходи щодо проведення у 2005 році розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості за житлово – комунальні послуги”, від 2 вересня 2005 р. № 861 ,,Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності”, від 20 вересня 2005 р. № 935 ,,Про розподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери”, враховуючи рішення Сумської обласної ради від 06.10.2005 ,,Про внесення змін до обласного бюджету на 2005 рік” та рішення виконавчого комітету міської ради від 18.10.2005 р. № 547 ,,Про внесення пропозицій міській раді щодо змін та доповнень до міського бюджету на 2005 рік", керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Унести зміни та доповнення до міського бюджету на 2005 рік, а саме:
  1.1. Викласти в новій редакції пункт 1.1. рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2005 року № 1371 – МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2005 рік” : „1.1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2005 рік у сумі 227450098 грн., у тому числі субвенції з державного бюджету в сумі 51442018 грн., субвенції з обласного бюджету – 28800 грн., дотації з обласного бюджету – 150000 грн. та субвенції з районних бюджетів – 8380 гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 206366498 грн., спеціального фонду бюджету – 21083600 грн., у тому числі бюджету розвитку –6658300 грн. (додаток № 1)”.
  1.2. Викласти в новій редакції пункт 1.2. рішення : ,,1.2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2005 рік у сумі 230905542грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 208309812 грн. та видатків спеціального фонду бюджету - 22595730 грн., за функціональною структурою (додаток № 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток № 3)”.
  1.3. Унести зміни в додатки №№ 1, 2, 3, 4, 5 до рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2005 року № 1371 – МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2005 рік” (додатки №№ 1, 2, 3, 4, 5).
  1.4. Визначити управління житлово – комунального господарства головним розпорядником коштів міського бюджету по видатках, які будуть здійснюватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи щодо погашення заборгованості громадян за житлово – комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінених грошових заощаджень.
  1.5. Доповнити рішення Сумської міської ради від 26 січня 2005 року № 1062 – МР ,,Про міський бюджет на 2005 рік” (з урахуванням внесених змін та доповнень) пунктом 25 такого змісту: ,,25. Надати право виконавчому комітету міської ради вносити зміни до міського бюджету на 2005 рік в частині субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи щодо погашення заборгованості громадян за житлово – комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінених грошових заощаджень з наступним затвердженням міською радою”. Пункти 25 – 28 рішення вважати відповідно пунктами 26 – 29. 
 2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гордієнка В.О. та фінансове управління Сумської міської ради (Липова С.А.). 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово – бюджетну комісію Сумської міської ради (Афанасьєв Б.В.). 

 

Секретар Сумської міської ради

С.В. Клочко

 

Додатки [345.83 Kb] (cкачувань: 260)Дата публікації: 9-11-2005
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав