1290-МР

Документи » Рішення міської ради » 1290-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

IV СКЛИКАННЯ XXIX СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "05" липня 2005 р № 1290-МР
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до Статуту комунальної установи „Сумська міська дитяча клінічна лікарня”

Керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни та доповнення до Статуту комунальної установи “Сумська міська дитяча клінічна лікарня”, а саме: У розділі 1 “Загальні положення” п. 1.1.викласти у такій редакції:
  1.1. Даний Статут розроблено на підставі і у відповідності з Конституцією України, “Основами законодавства України про охорону здоров’я”, Законами України “Про підприємства в Україні”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оподаткування прибутку підприємств” та іншими актами чинного законодавства. У розділі 2 “Юридичний статус організації” п. 2.3. викласти у такій редакції:
  2.3. Установа є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу гербову та трикутну печатки зі своєю назвою, кутовий та інші штампи, фірмовий бланк, розрахунковий та інші рахунки в банках, має право від свого імені укладати договори з юридичними і фізичними особами, що не суперечить напрямкам діяльності Установи, визначеними цим Статутом, набувати майнові та особисті немайнові права та обов’язки, подавати позови та бути відповідачем у господарському, третейському судах.
  В абзаці 2 п. 2.5. слова “матеріальні цінності” замінити словом “майно”.
  В абзаці 4 п. 2.5. слова “та іншими” виключити.
  Абзац 6 п. 2.5. виключити.
  У розділі 3 “Основні напрямки діяльності установи” в пункті 3.2. слово “інші” виключити.
  В абзаці 1 п. 3.2. слова “та юридична” виключити.
  Абзац 2 п. 3.2. викласти у такій редакції: * закупка медичної техніки, обладнання, медикаментів, товарів для догляду за хворими, продуктів харчування та інше за кошти, виділені з бюджету.
  Абзаци 3,5,6,7 п. 3.2. виключити.
  Абзац 4 п. 3.2. викласти у редакції: * сприяє благодійним фондам та страховим компаніям.
  У розділі 4 “Майно та кошти установи” абзаци 2,3,4,5 п. 4.1. виключити.
  В абзаці 8 п. 4.1. слово “інші” виключити.
  У розділі 5 “Діяльність установи за рахунок бюджетного фінансування” абзац 1 п. 5.2. викласти у редакції:
  5.2. Майно та кошти Установи, в тому числі у валюті, що належать Засновнику, передаються Установі в оперативне управління. За згодою Засновника Установа має право купувати, орендувати, здавати в оренду, передавати у тимчасове користування, а також списувати з балансу споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, що знаходяться у володінні та користуванні Установи і належать Засновнику, та здійснювати інші господарські та фінансові операції, які не заборонені чинним законодавством. Установа не має права без згоди Засновника використовувати їх на цілі, не передбачені Статутом або окремими рішеннями Засновника. П. 5.5. Викласти у такій редакції: 5.5. Установа користується встановленими пільгами згідно чинного законодавства.
  П. 5.6. Викласти у такій редакції:
  5.6. Установа несе повну відповідальність за дотримання своїх зобов’язань майном згідно чинного законодавства. Установа не відповідає по зобов’язанням Засновника та держави, як Засновник і держава не відповідають по зобов’язанням Установи.
  П. 5.7. Викласти у такій редакції:
  5.7. Установа несе повну відповідальність за дотримання розрахункової дисципліни.
  У розділі 9 “Реорганізація та ліквідація установи” п. 9.3. доповнити реченням: “В разі ліквідації Установи її активи передаються згідно п. 7.11.11. статті 7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. 
 2. Звільнити комунальну установу “Сумська міська дитяча клінічна лікарня” від державного реєстраційного збору та збору за внесення змін та доповнень до Статуту. 
 3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Боршоша І.С. 

 

Секретар Сумської міської ради

С.В. КлочкоДата публікації: 11-08-2005
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав