1062-МР

Документи » Рішення міської ради » 1062-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

IV СКЛИКАННЯ XXIV СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "26" січня 2005 р № 1062-МР
м. Суми

Про міський бюджет на 2005 рік

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради проект міського бюджету на 2005 рік (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.01.2005 р. № 1 ,,Про внесення пропозицій міській раді щодо проекту міського бюджету на 2005 рік”), керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2005 рік у сумі 198443900 грн. у тому числі субвенції з державного бюджету у сумі 34414400 грн., субвенції з обласного бюджету – 28800 гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 180498600 грн., спеціального фонду бюджету - 17945300 грн., у тому числі бюджету розвитку – 4500000 грн. (додаток № 1).
 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2005 рік у сумі 197502734 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 179555204 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 17947530 грн. за функціональною структурою (додаток № 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
 3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету в сумі 500000 гривень.
 4. Затвердити на 2005 рік: Обсяги повернення кредитів до міського бюджету в сумі 39400 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду – в сумі 39400 гривень. Обсяги надання кредитів з міського бюджету в сумі 980566 грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду – в сумі 943396 грн. та надання кредитів із спеціального фонду – в сумі 37170 грн. (згідно з додатком № 4 до цього рішення).
 5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів бюджетам інших рівнів (згідно із додатком № 5 до цього рішення) на 2005 рік: дотації вирівнювання бюджету с. Піщане - в сумі 75800 грн.; коштів, що передаються до державного бюджету - в сумі 15398600 грн.;
 6. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджету с. Піщане, коштів, що передаються до державного бюджету, здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, згідно з додатком 5 до цього рішення.
 7. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду міського до спеціального фонду міського бюджету, в сумі 608100 гривень.
 8. Установити розмір резервного фонду міського бюджету на 2005 рік у сумі 360000 гривень.
 9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2005 рік за економічною структурою:
  • оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
  • нарахування на заробітну плату (код 1120);
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
  • забезпечення продуктами харчування (код 1133);
  • трансферти населенню (код 1340);
  • трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
  Установити, що фінансування витрат по захищених статтях міського бюджету проводиться в першочерговому порядку пропорційно по розпорядниках коштів. 
 10. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм 52781000 грн., а саме:
  1. Програми розвитку культури в місті Суми на 2005 рік – 230000 грн.;
  2. Програми "Здоров’я школяра” – 296400 грн.;
  3. Програми організації діяльності голів квартальних комітетів приватного сектору Зарічного, Ковпаківського районів міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи – 94800 грн.;
  4. Міської цільової бюджетної програми профілактики злочинності на 2005 рік – 230000 грн.;
  5. Міської програми "Милосердя” на 2005 рік – 336700 грн.;
  6. Програми "Боротьба із захворюванням на туберкульоз” – 150000 грн.;
  7. Програми "Сімейна медицина” – 130000 грн.;
  8. Програми розвитку та модернізації матеріально – технічної бази станції швидкої допомоги – 5000 грн. ;
  9. Програми "Збереження здоров’я дітей та безпечне материнство” – 118400 грн.;
  10. Програми "Діти України” – 85000 грн.;
  11. Програми "Здоров’я літніх людей” – 446800 грн.;
  12. Програми розвитку та реформування житлово – комунального господарства м. Суми на 2004 – 2006 роки та на період до 2010 року – 15431000 грн.;
  13. Програми молодіжного житлового кредитування м. Суми на 2002 – 2010 роки – 1039400 грн.;
  14. Програми розвитку малого підприємництва в м. Суми на 2004 – 2005 роки – 30000 грн.;
  15. Програми охорони навколишнього середовища м. Суми на 2002 – 2005 роки – 338000 грн.;
  16. Програми підтримки талановитої та обдарованої молоді м. Суми на період 2005 – 2006 роки – 51000 грн.;
  17. Програми "Соціальний захист творчо обдарованої молоді” – 3968 грн.;
  18. Програми "Школа батьківської підтримки” – 1200 грн.;
  19. Програми "Молодь Сумщини” – 962 грн.;
  20. Програми "Родинний дім” – 870 грн.;
  21. Міської цільової комплексної програми "Фізичне виховання – здоров’я нації” – 70000 грн.;
  22. Програми розвитку футболу в місті на 2005 рік – 70000 грн.;
  23. Програми "Реставрація та охорона історичних пам’яток м. Суми на 2005 – 2007 роки” – 300000 грн.;
  24. Державної програми "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні” – 33321500 гривень.
 11. Затвердити перелік об’єктів (згідно з додатком № 6 до цього рішення), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
 12. Затвердити перелік об’єктів (згідно з додатком № 7 до цього рішення) за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг. 
 13. Затвердити перелік видатків (згідно з додатком № 8 до цього рішення) використання фонду охорони навколишнього природного середовища.
 14. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання в 2005 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань. 
 15. Надати право виконавчому комітету міської ради при необхідності проводити перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що не призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах з наступним затвердженням міською радою. 
 16. Дозволити фінансовому управлінню міської ради у виняткових випадках здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в межах загального та спеціального фондів міського бюджету з наступним затвердженням міською радою:
  • щодо субвенцій з державного бюджету за функціональної та економіч-ною класифікацією – самостійно;
  • щодо решти видатків за економічною класифікацією на підставі обґрунтованого подання головного розпорядника коштів в межах обсягу його бюджетних призначень.
 17. Головним розпорядникам коштів міського бюджету, сільській раді, забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. На черговому засіданні виконавчого комітету головним розпорядникам бюджетних коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених в міському бюджеті. 
 18. Доручити міському голові своїм розпорядженням уточнювати міський бюджет з послідуючим затвердженням міською радою за поданнями депутатів міської ради щодо напрямків використання коштів, передбачених в міському бюджеті на виконання виборчих програм і доручень виборців по КФК 250404 "Інші видатки” у сумі 1125000 гривень.
 19. Зобов’язати головних розпорядників коштів міського бюджету – управління капітального будівництва та управління житлово-комунального господарства міської ради у двотижневий термін, після затвердження міського бюджету узгодити з профільними постійними комісіями міської ради титульні списки по видатках, передбачених у бюджеті по КФК 100102 "Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади” та КФК 100203 "Благоустрій міст, сіл, селищ”. 
 20. Установити, що пільги, компенсації та гарантії, встановлені для громадян, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми”, надаються у разі, якщо грошові доходи цих громадян за попередній рік без врахування грошової винагороди, передбаченої пунктом 4.7. Положення про звання "Почесний громадянин міста Суми”, затвердженого рішенням міської ради від 24 березня 2004 року, не перевищують величини трьох прожиткових мінімумів, встановлених чинним законодавством для працездатних осіб. 
 21. Зупинити дію пунктів рішень міської ради і затверджених міських програм, реалізація яких не підтверджена видатками з міського бюджету на 2005 рік. 
 22. Установити, що використання коштів у сумі 53000 грн., передбачених по КФКВ 180410 "Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю” на фінансування заходів проекту – переможця Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування "Інвестиційний розвиток комунальної сфери міста Суми”, здійснюється лише за умови надходження відповідної частки фінансування з фонду Конкурсу. 
 23. Прийняти до відома пояснення до розрахунків бюджету на 2005 рік (додаток № 9) та інформацію про очікуване виконання доходної частини міського бюджету за 2004 рік (додаток № 10).
 24. Рішення міської ради від 16 грудня 2003 року № 649 – МР "Про міський бюджет на 2004 рік” зі змінами та доповненнями до нього вважати таким, що втратили чинність у зв’язку із закінченням терміну дії.
 25. Додатки 1 – 10 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 26. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради по належності та міське фінансове управління (Липова С. А.).
 27. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію міської ради (Афанасьєва Б.В.). 

 

Секретар Сумської міської ради

С.В. Клочко

 

Додатки [596.7 Kb] (cкачувань: 245)Дата публікації: 1-03-2005
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав