1096

Документи » Рішення міської ради » 1096-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ XIV СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "29" грудня 2011 р № 1096
м. Суми

Про міський бюджет на 2012 рік

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради проект міського бюджету на 2012 рік (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.12.2011 № 837 „Про внесення пропозиції Сумській міській раді щодо проекту міського бюджету на 2012 рік”), який сформовано на підставі Бюджетного кодексу України та Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”, керуючись статтею 25 та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012 рік у сумі 874472,5 тис. грн., у тому числі надходження власних і закріплених доходів у сумі 551246,6 тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 3007,7 тис. грн., субвенцій з державного бюджету в сумі 238298,9 тис. грн., субвенцій з обласного бюджету в сумі 901,0 тис. грн., субвенції з районного бюджету в сумі 25,6 тис. гривень.
  Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 783520,1 тис. грн., спеціального фонду бюджету - 90952,4 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку - 49028,0 тис. грн. (додаток № 1).
 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у сумі 880521,6 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 787346,2 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 93175,4 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
 3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 2202,1 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 6).
 4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2202,1 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі 2202,1 тис.грн. (додаток № 6).
 5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі 500,0 тис.гривень. 
 6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2012 рік:
  - дотації вирівнювання бюджету села Піщане в сумі 11,4 тис. грн.;
  коштів, що передаються до державного бюджету, в сумі 3948,3 тис. грн.;
  - субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (субвенція обласному бюджету на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Сумському обласному центрі соціальної реабілітації дітей – інвалідів) у сумі 564,6 тис. грн.;
  - іншої субвенції Краснопільському районному бюджету (на виконання умов угоди про соціально-економічне співробітництво, укладеної між Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською міською радою та Великобобрицькою сільською радою в сумі 980,0 тис. грн.);
  - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (бюджету с. Піщане) – 21,7 тис. гривень.
 7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджету села Піщане та коштів, що передаються до державного бюджету здійснюється за рахунок фактичних надходжень кошика доходів, які враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, із застосуванням нормативів щоденних відрахувань, встановлених згідно із додатком № 4 до даного рішення. 
  Сума дотації вирівнювання з міського бюджету, недоодержана бюджетом села Піщане згідно з розписом міського бюджету, перераховується управлінням Державної казначейської служби в м. Суми на підставі платіжних доручень фінансового управління Сумської міської ради за рахунок фактичних доходів загального фонду міського бюджету не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.
 8. Установити обсяг повернення кредитів до міського бюджету в сумі 7391,9 тис.грн. та надання кредитів з міського бюджету в сумі 1342,8 тис.грн. в 2012 році (додаток № 5). При цьому терміни повернення бюджетних позичок, наданих з міського бюджету: 
  - у 2009 – 2010 роках КП Сумської міської ради ,,Електроавтотранс” у сумі 1471,6 тис. грн. - грудень 2012 року;
  - у 2011 році КП ,,Шляхрембуд” Сумської міської ради в сумі 3000,0 тис. грн. – вересень 2012 року – 1000,0 тис. грн., жовтень 2012 року – 1000,0 тис.грн., листопад 2012 року – 1000,0 тис. грн.;
  - у 2011 році КП ,,Сумижитло” Сумської міської ради в сумі 2500,0 тис. грн. - листопад 2012 року. 
 9. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2012 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 7).
 10. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2012 рік у сумі 4457,0 тис. гривень.
 11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою: 
  - оплата праці працівників бюджетних установ;
  - нарахування на заробітну плату;
  - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  - забезпечення продуктами харчування;
  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  - поточні трансферти населенню;
  - поточні трансферти місцевим бюджетам.
  Установити, що фінансування витрат по захищених статтях міського бюджету проводиться в першочерговому порядку.
 12. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських цільових програм на загальну суму 131532,4 тис.грн. (додаток № 8). 
 13. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити: 
  - в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;
  - під час укладання угод щодо закупівлі товарів, робіт, послуг за кошти міського бюджету обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються до доходів загального фонду міського бюджету. 
 14. Затвердити перелік об’єктів на 2012 рік за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (додаток № 9).
 15. Затвердити перелік видатків фонду охорони навколишнього природного середовища міста Суми на 2012 рік (додаток № 10).
 16. Установити, що в 2012 році розпорядники коштів міського бюджету мають право:
  - брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в управлінні Державної казначейської служби в м. Суми;
  - брати бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету;
  - реєструвати в управлінні Державної казначейської служби в м. Суми фінансові зобов’язання та платіжні доручення на перерахування коштів (крім видатків, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного та інших бюджетів) лише за офіційним погодженням фінансового управління по видатках:
  - загального фонду (у тому числі і по захищених статтях);
  - по спеціальному фонду (кошти бюджету розвитку, цільового, природоохоронного та дорожнього фондів).
  За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості. 
 17. Надати право виконавчому комітету Сумської міської ради при необхідності: 
  - проводити перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що не призводить до зміни затверджених бюджетних призначень, по загальному та спеціальному фондах з наступним затвердженням міською радою;
  - вносити зміни до міського бюджету по доходах і видатках з послідуючим затвердженням міською радою у разі зміни обсягів дотацій та субвенцій з Державного бюджету України та бюджетів інших рівнів.
 18. Надати право виконавчому комітету Сумської міської ради у разі необхідності брати позики за рахунок єдиного казначейського рахунку відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України:
  - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду; 
  - середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункового обсягу кошика доходів міського бюджету, визначеного у Законі України ,,Про Державний бюджет України на 2012 рік”.
 19. Установити, що пільги, компенсації та гарантії, встановлені для громадян, яким присвоєно звання ,,Почесний громадянин міста Суми”, надаються у разі, якщо середньомісячні грошові доходи цих громадян за попередній рік без врахування грошової винагороди, передбаченої пунктом 4.7. Положення про звання ,,Почесний громадянин міста Суми”, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 24 березня 2004 року №724-МР (зі змінами), та грошового еквіваленту пільг за спожиті житлово - комунальні послуги, не перевищують величини п’яти прожиткових мінімумів, встановлених чинним законодавством з 1 січня 2012 року для працездатних осіб. 
 20. Прийняти до відома пояснення до розрахунків міського бюджету м. Суми на 2012 рік (додаток № 11).
 21. Рішення Сумської міської ради від 29 грудня 2010 року № 137– МР ,,Про міський бюджет на 2011 рік” зі змінами та доповненнями до нього вважати таким, що втратило чинність у зв’язку з прийняттям даного рішення.
 22. Додатки №№ 1 – 11 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 23. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Войтенка М.Г. та фінансове управління Сумської міської ради (Липова С.А.), а контроль на постійну комісію з питань планування соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, обліку та цін Сумської міської ради.

 

Міський голова Г.М.Мінаєв

Додатки [1,53 Mb] (cкачувань: 885)


Дата публікації: 30-12-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав