1011

Документи » Рішення міської ради » 1011-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ Позачергова СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "14" грудня 2011 р № 1011
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік

Враховуючи пропозиції виконавчого комітету Сумської міської ради щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.12.11 № 763), постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, обліку та цін Сумської міської ради та депутатів Сумської міської ради щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік, керуючись статтею 25 та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,  Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни та доповнення до міського бюджету на 2011 рік, а саме:

  1.1. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету по КТКВК 180409 „Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності” на суму 3000,0 тис. грн., за рахунок перерозподілу бюджетних призначень загального та спеціального фондів міського бюджету в сумі 2511,7 тис. грн. та направлення вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2011 у сумі 488,3 тис. грн., у тому числі по головних розпорядниках бюджетних коштів:

  - виконавчому комітету Сумської міської ради - 1000,0 тис. грн. на поповнення статутного фонду КП Сумської міської ради ,,Електроавтотранс” (на погашення заборгованості із заробітної плати та нарахувань на неї та виплату заробітної плати та нарахувань на неї);

  - управлінню житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради – 2000,0 тис. грн. на поповнення статутного фонду КП ,,Міськводоканал” Сумської міської ради (на погашення заборгованості за спожиту електроенергію).

  1.2. Враховуючи зміни, зазначені в пункті 1.1 даного рішення, в пропозиціях постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, обліку та цін Сумської міської ради та депутатів Сумської міської ради:

  1.2.1. Викласти в новій редакції пункт 1.1 рішення Сумської міської ради від 30 листопада 2011 року № 929 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік”:

  ,,1.1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2011 рік у сумі 875625,1 тис. грн., у тому числі надходження власних і закріплених доходів у сумі 471800,7 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 2289,6 тис. грн., іншої додаткової дотації – 711,3 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги – 391,3 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю – 6836,1 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форму туберкульозу – 62,2 тис. грн., субвенцій з державного бюджету в сумі 333018,3 тис. грн., субвенцій з обласного бюджету в сумі 4488,3 тис. грн., субвенції з районних бюджетів у сумі 57,6 тис. гривень.

  Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 692573,0 тис. грн., спеціального фонду бюджету 183052,1 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 29700,0 тис. грн. (додаток № 1).”.

  1.2.2. Викласти в новій редакції пункт 1.2 рішення Сумської міської ради від 30 листопада 2011 року № 929 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік”:

  ,,1.2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік у сумі 922323,3 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 700468,3 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 221855,0 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток № 3).”.

  1.2.3. Викласти в новій редакції пункт 1.3 рішення Сумської міської ради від 30 листопада 2011 року № 929 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік”:

  ,,1.3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 31533,4 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), (додаток № 4).”.

  1.2.4. Викласти в новій редакції пункт 1.4 рішення Сумської міської ради від 30 листопада 2011 року № 929 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік”:

   

  ,,1.4. Установити дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 38900,5 тис. грн., джерелом покриття якого визначити направлення вільного залишку коштів станом на 01.01.2011 та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 39221,7 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в сумі 31533,4 тис. грн. та направлення залишку коштів станом на 01.01.2011 у сумі 7688,3 тис.грн. (додаток № 4).”

  1.2.5. Викласти в новій редакції пункт 1.5 рішення Сумської міської ради від 30 листопада 2011 року № 929 – МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік”:

  ,,1.5. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2011 рік у сумі 7169,4 тис. гривень”.

  1.2.6. Внести зміни в абзац 5 пункту 3.2 рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2011 року № 729-МР „Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік”, а саме замість слів ,,придбання та монтаж 8 комплектів бортових ,,Теletrack” ТТ – 221” записати слова ,,придбання та монтаж 8 комплектів бортових АS - 6С” .

  1.2.7. Викласти в новій редакції додатки №№ 1 – 5 до рішення Сумської міської ради від 30 листопада 2011 року № 929 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік” (додатки №№ 1 - 5 до даного рішення).

 2. У зв’язку з невиконанням плану надходжень до бюджету розвитку станом на 01.12.2011 року за розписом по коду доходів 33010500 ,,Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)” на суму 1431,7 тис. грн., не змінюючи загального обсягу бюджетних призначень по об’єктах, визначених переліком об’єктів, видатки на які у 2011 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КТКВК 150101 ,,Капітальні вкладення” (головний розпорядник коштів – управління реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради) здійснити між об’єктами перерозподіл джерел фінансування, зокрема визначених пунктом 2.2.1 рішення Сумської міської ради від 24.03.2011 року № 316 – МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік”, пунктом 2.2.1 рішення Сумської міської ради від 27.04.2011 року № 403 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік” та пунктом 2.2 рішення Сумської міської ради від 28.09.2011 року № 729 – МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік”.
 3. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Войтенка М.Г. та фінансове управління Сумської міської ради (Липова С.А.).

 

Міський голова Г.М. Мінаєв

Додатки [122.46 Kb] (cкачувань: 192)


Дата публікації: 16-12-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав