632

Документи » Рішення виконавчого комітету » 632 від 18.10.2011

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "18" жовтня 2011 р № 632
м. Суми

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.03.09 № 111 "Про регламент роботи виконавчих органів Сумської міської ради та інструкцію з діловодства у виконавчих органах Сумської міської ради" (зі змінами)

З метою забезпечення удосконалення процесу прийняття управлінських рішень, впорядкування документування управлінської діяльності, належної організації роботи виконавчих органів з питань реалізації покладених на них повноважень, враховуючи рішення Сумської міської ради від 22 червня 2011 року № 572-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 березня 2011 року № 362-МР «Про штати апарату та виконавчих органів Сумської міської ради та їх загальну чисельність», керуючись статтею 40, частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Внести зміни у додаток 1 до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.03.09 № 111 «Про регламент роботи виконавчих органів Сумської міської ради та Інструкцію з діловодства у виконавчих органах Сумської міської ради» (зі змінами), а саме:
  1.1. По тексту додатку 1 до рішення словосполучення:
  1.1.1. «протокольна частина відділу організаційно – кадрової роботи» змінити на: «сектор протокольної роботи та контролю відділу документообігу управління інформаційно – аналітичної роботи»;
  1.1.2. «відділ контролю» замінити на «відділ документообігу управління інформаційно – аналітичної роботи»;
  1.1.3. «відділ по роботі зі зверненнями громадян та документообігу» замінити на «відділ документообігу управління інформаційно – аналітичної роботи».
  1.2. У підпунктах 3.2.1.1. та 3.2.1.2. пункту 3.2. розділу 3 цифри «20» та «15» замінити цифрами «25» та «20» відповідно.
  1.3. Підпункт 4.8.2. пункту 4.8 розділу 4 викласти у новій редакції: «4.8.2. На зворотній стороні останньої сторінки проекти рішень візуються: – розробником; – головним спеціалістом-юрисконсультом/завідувачем сектору з правових питань виконавчого органу (посадовою особою, відповідальною за ведення правової роботи в підрозділі), що є розробником проекту рішення (за наявності таких посад); – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (відповідно до розподілу обов’язків); – завідувачем сектору протокольної роботи та контролю відділу документообігу управління інформаційно – аналітичної роботи; – начальником правового управління; – заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету.»
  1.4. Виправити нумерацію підпунктів у пункті 4.8. розділу 4 та вважати їх підпунктами 4.8.1 – 4.8.13. відповідно.
  1.5. Підпункт 4.8.7. пункту 4.8. розділу 4 викласти у наступній редакції: «4.8.7. Проекти рішень, які містять доручення виконавчим органам міської ради, підприємствам, організаціям та установам повинні бути доведені до відома їх керівників, а у разі якщо доручення пов’язані з матеріальними та іншими затратами – завізовані керівниками відповідних структур».
  1.6. У пункті 5.1. розділу 5 словосполучення «перший вівторок кожного місяця» замінити на «третій вівторок кожного місяця».
  1.7. У пункті 5.5. розділу 5 замість слів «на засідання виконавчого комітету відділ організаційно-кадрової роботи» записати «на засідання виконавчого комітету сектор протокольної роботи та контролю управління інформаційно-аналітичної роботи» далі по тексту.
  1.8. Пункт 5.8. розділу 5 викласти у новій редакції: «5.8. Оповіщення про час та місце засідання виконавчого комітету членів виконавчого комітету, прокурора міста, працівників виконавчих органів міської ради здійснює відділ організаційно-кадрової роботи. У день засідання також реєструє членів виконавчого комітету, запрошених та забезпечує порядок. Підготовку приміщення забезпечує господарський відділ, звукозапис – сектор протокольної роботи та контролю відділу документообігу управління інформаційно-аналітичної роботи.»
  1.9. Пункт 5.20. розділу 5 викласти у новій редакції: «5.20. У разі якщо під час попереднього розгляду матеріалів, що готуються для розгляду на засіданні виконавчого комітету чи безпосередньо на засіданні виконавчого комітету до проекту рішення вносяться пропозиції щодо змін та доповнень правове управління надає свої рекомендації стосовно відповідності пропозицій чинному законодавству. Зміст пропозиції, ініціатор її внесення та рекомендації правового управління обов’язково фіксуються в протоколі засідання виконавчого комітету.
  Рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету, у ході обговорення яких під час попереднього розгляду матеріалів були зроблені зауваження, внесені доповнення та зміни, протягом двох днів після засідання остаточно редагуються розробником, на звороті останньої сторінки проекту рішення та додатку (додатків) розробником робиться напис «Доопрацьовано» та підписується, із зазначенням дати, прізвища, імені та імені по батькові. Доопрацьовані рішення надаються заступнику міського голови, керуючому справами виконавчого комітету для ознайомлення і через сектор протокольної роботи та контролю відділу документообігу управління інформаційно-аналітичної роботи міської ради подаються на підпис міському голові, а після підпису реєструються у програмі з діловодства та автоматизованого документообігу з додаванням до реєстраційної картки електронного примірника документу, розмножуються та розсилаються сектором протокольної роботи та контролю згідно з реєстром розсилки, підписаним розробником.»
  1.10. Пункт 5.22. розділу 5 викласти у новій редакції: «5.22. Протокол засідання виконавчого комітету складається протягом 20 календарних днів. Протокол засідання виконавчого комітету підписується міським головою, а у випадках, передбачених ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заступником міського голови, який здійснює його повноваження з виконавчої роботи відповідно до розподілу обов’язків.»
  1.11. Пункт 8.10. розділу 8 викласти у наступній редакції: «8.10. Ведення та оформлення протоколу апаратних нарад при міському голові здійснює сектор протокольної роботи та контролю управління інформаційно-аналітичної роботи, а облік і зберігання – відділ організаційно-кадрової роботи».
  1.12. Підпункт 9.3.2. пункту 9.3. розділу 9 викласти у новій редакції: «9.3.2. Призначення та звільнення посадових осіб, що працюють у виконавчих органах міської ради (крім секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету) здійснюється: розпорядженням міського голови (працівників апарату та виконавчих органів ради, що не мають статусу юридичної особи, керівників та заступників керівників виконавчих органів, які мають статус юридичної особи) та наказом керівника відповідного виконавчого органу (працівників виконавчих органів ради, які мають статус юридичної особи).»
  1.13. Підпункт 9.3.9. пункту 9.3. розділу 9 викласти у новій редакції: «9.3.9. Звільнення з посади посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства».
  1.14. Абзац перший пункту 10.1. розділу 10 викласти у новій редакції: «10.1. Рішення про направлення у відрядження заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря міської ради, заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, працівників виконавчих органів ради приймає міський голова, а під час його відсутності – перший заступник міського голови.».
  1.15. Пункт 15.4. розділу 15 викласти в наступній редакції: «15.4. Відповідальність за зміст та оперативне наповнення статистично-довідкової інформації покладено на наступні підрозділи:
    Назва сторінки Структурний підрозділ, відповідальний за наповнення сторінки
  1 Міська влада/Міський голова/Біографія відділ організаційно-кадрової роботи
  2 Міська влада/Міський голова/Повноваження відділ організаційно-кадрової роботи
  3 Міська влада/Міський голова/Заступники відділ організаційно-кадрової роботи
  4 Міська влада/Міський голова/Звіти відділ організаційно-кадрової роботи, управління інформаційно-аналітичної роботи
  5 Міська влада/Міський голова/Декларація про доходи відділ організаційно-кадрової роботи
  6 Міська влада/Міський голова/Історія управління інформаційно-аналітичної роботи, відділ культури та туризму
  7 Міська влада/Міський голова/Онлайн-приймальня сектор по роботі зі зверненнями громадян відділу документообігу управління інформаційно-аналітичної роботи
  8 Міська влада/Міська рада/Статус і повноваження відділ з організації діяльності ради
  9 Міська влада/Міська рада/Регламент роботи відділ з організації діяльності ради, правове управління
  10 Міська влада/Міська рада/Депутати відділ з організації діяльності ради
  11 Міська влада/Міська рада/Графіки прийому депутатів відділ з організації діяльності ради
  12 Міська влада/Міська рада/Секретар міської ради відділ з організації діяльності ради
  13 Міська влада/Міська рада/Постійні комісії відділ з організації діяльності ради
  14 Міська влада/Міська рада/Групи і фракції відділ з організації діяльності ради
  15 Міська влада/Міська рада/План роботи відділ з організації діяльності ради
  16 Міська влада/Міська рада/Проекти порядку денного відділ з організації діяльності ради
  17 Міська влада/Міська рада/Протоколи сесій відділ з організації діяльності ради
  18 Міська влада/Міська рада/Історія відділ з організації діяльності ради
  19 Міська влада/Виконавчі органи/Статус і повноваження правове управління
  20 Міська влада/Виконавчі органи/Виконавчий комітет відділ організаційно-кадрової роботи
  21 Міська влада/Виконавчі органи/Виконавчий комітет/Проекти рішень сектор протокольної роботи та контролю відділу документообігу управління інформаційно-аналітичної роботи
  22 Міська влада/Виконавчі органи/Виконавчий комітет/Порядок денний сектор протокольної роботи та контролю сектор протокольної роботи та контролю відділу документообігу управління інформаційно-аналітичної роботи
  23 Міська влада/Виконавчі органи/Управління, відділи Управління, відділи
  24 Міська влада/Виконавчі органи/Виконавчі органи державної влади відділ організаційно-кадрової роботи
  25 Міська влада/Виконавчі органи/Районні в м. Суми адміністрації районні в м. Суми адміністрації
  26 Міська влада/Виконавчі органи/Регламент роботи виконавчих органів відділ організаційно-кадрової роботи
  27 Міська влада/Виконавчі органи/Заробітна плата працівників відділ бухгалтерського обліку та звітності
  28 Міська влада/Виконавчі органи/Центр координації державних закупівель розпорядники коштів, сектор координації державних закупівель управління соціально-економічного розвитку
  29 Міська влада/Вакансії відділ організаційно-кадрової роботи
  30 Документи/Статут міста відділ організаційно-кадрової роботи
  31 Документи/Генеральний план управління архітектури та містобудування
  32 Документи/Програми розвитку міста управління соціально-економічного розвитку
  33 Документи/Міський бюджет фінансове управління
  34 Документи/Економічний і соціальний стан міста управління соціально-економічного розвитку, управління праці та соціального захисту населення
  35 Документи/Рішення міської ради відділ з організації діяльності ради
  36 Документи/Рішення виконавчого комітету сектор протокольної роботи та контролю відділу документообігу управління інформаційно-аналітичної роботи
  37 Документи/Розпорядження міського голови сектор протокольної роботи та контролю відділу документообігу управління інформаційно-аналітичної роботи
  38 Документи/Регуляторна діяльність управління соціально-економічного розвитку
  39 Документи/Проекти документів розробники проектів документів
  40 Місто/Туризм/Екскурсія відділ культури та туризму
  41 Місто/Історія управління інформаційно-аналітичної роботи, відділ культури та туризму
  42 Місто/Карта міста управління інформаційно-аналітичної роботи, відділ культури та туризму
  43 Місто/Міська символіка відділ культури та туризму, управління архітектури та містобудування
  44 Місто/Фотогалерея управління інформаційно-аналітичної роботи
  45 Місто/Соціально-економічний паспорт міста управління соціально-економічного розвитку
  46 Місто/Місто у дзеркалі статистики управління соціально-економічного розвитку
  47 Місто/Освіта і наука управління освіти і науки
  48 Місто/Охорона здоров'я управління охорони здоров'я
  49 Місто/Соціальний захист управління праці та соціального захисту населення
  50 Місто/Культура відділ культури та туризму
  51 Місто/Туризм відділ культури та туризму
  52 Місто/Спорт відділ у справах сім'ї, молоді та спорту
  53 Місто/Знані земляки відділ культури та туризму
  54 Місто/Сумське земляцтво відділ організаційно-кадрової роботи
  55 Місто/Міста-побратими (партнери) управління соціально-економічного розвитку
  56 Місто/"Оспівую тебе, чарівне місто" відділ культури та туризму
  57 Місто/Містобудівна рада управління архітектури та містобудування
  58 Місто/Фотовиставка управління інформаційно-аналітичної роботи
  59 Городянину/Громадська рада управління інформаційно-аналітичної роботи
  60 Городянину/Інформаційні матеріали з питань соцзахисту управління праці та соціального захисту населення
  61 Городянину/Інформаційні матеріали з питань ЖКГ управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою
  62 Городянину/Громадські обговорення ініціатори проведення громадських обговорень
  63 Городянину/Комунальне майно міста управління майна комунальної власності
  64 Городянину/Інформаційні матеріали управління земельних ресурсів управління земельних ресурсів
  65 Городянину/Інформаційні матеріали управління обліку, розподілу та приватизації житла управління обліку, розподілу та приватизації житла
  66 Городянину/Інформаційні матеріали служби у справах дітей служба у справах дітей
  67 Городянину/Цивільна оборона відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
  68 Городянину/Спостережна комісія при виконавчому комітеті відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи
  69 Городянину/Запобігання проявам корупції відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи
  70 Городянину/Про це варто знати всім! (Пам'ятки городянам) відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, управління охорони здоров'я
  71 Городянину/Екологія та енергозбереження відділ екології та енергозбереження
  72 Городянину/Ритуальні послуги управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою
  73 Городянину/Підготовка до опалювального періоду (сезону) управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою
  74 Городянину/Адміністративна комісія сектор «Адміністративна комісія»
  75 Городянину/"Суми-2020. Місто, в якому ми хочемо жити" відділ у справах сім'ї, молоді та спорту
  76 Городянину/Контрольно-ревізійний відділ в м. Суми і Сумському районі контрольно-ревізійний відділ в м. Суми і Сумському районі
  77 Підприємцю/До уваги підприємців! управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
  78 Підприємцю/Підприємництво управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
  79 Підприємцю/Тендери розпорядники коштів, сектор координації державних закупівель
  80 Підприємцю/Інвестиційні пропозиції управління соціально-економічного розвитку
  81 Підприємцю/Стратегічний план економічного розвитку міста (USAID) управління соціально-економічного розвитку
  82 Підприємцю/Переліки дозволів, що видаються Єдиним дозвільним офісом управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
  83 Підприємцю/Карта антикризових заходів щодо розвитку підприємництва управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
  84 Приймальня/Звернення громадян управління інформаційно-аналітичної роботи
  85 Приймальня/Онлайн-приймальня міського голови управління інформаційно-аналітичної роботи
  86 Приймальня/Графіки прийому керівників міста управління інформаційно-аналітичної роботи
  87 Приймальня/Графіки прийому депутатів міської ради відділ з організації діяльності ради
  88 Приймальня/Графіки прийому депутатських фракцій в Сумській міській раді відділ з організації діяльності ради
  89 Приймальня/Сумчани сигналізують управління інформаційно-аналітичної роботи
  90 Приймальня/Урядова телефонна "Гаряча лінія" управління інформаційно-аналітичної роботи
  91 Приймальня/Доступ до публічної інформації управління інформаційно-аналітичної роботи
  92 Довідка/Корисні телефон господарський відділ, відділ організаційно-кадрової роботи
  93 Довідка/Транспорт відділ логістики та зв’язку
  94 Довідка/Банківські установи управління соціально-економічного розвитку
  95 Довідка/Готелі управління соціально-економічного розвитку
  96 Довідка/Довідник громадських організацій Сумщини управління інформаційно-аналітичної роботи
  97 Довідка/Довідник телефонів міської ради та її виконавчих органів, підприємств і організацій міста господарський відділ, відділ організаційно-кадрової роботи
  98 Довідка/Партійні та громадські організації управління інформаційно-аналітичної роботи, правове управління
  99 Довідка/Законодавча база правове управління
  100 Вибори/ міська виборча комісія по виборах міського голови та депутатів міської ради, відділи ведення державного реєстру виборців Зарічного та Ковпаківського району 

  Пропозиції щодо змісту, оновлення, наповнення та зміни вищевказаних сторінок надаються до управління інформаційно-аналітичної роботи.»
 2. Внести зміни у додаток 2 до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.03.2009 №111 «Про регламент роботи виконавчих органів Сумської міської ради та Інструкцію з діловодства у виконавчих органах Сумської міської ради» (зі змінами), а саме:
  2.1. По тексту додатку 2 до рішення назву «відділ по роботі зі зверненнями громадян та документообігу», та «відділ контролю міської ради» змінити на: «відділ документообігу управління інформаційно-аналітичної роботи»
  2.2. По тексту додатку 2 до рішення назву «канцелярія» замінити на «сектор вхідної та вихідної кореспонденції відділу документообігу управління інформаційно-аналітичної роботи»
  2.3. Другий абзац пункту 2.2. розділу 2 викласти у наступній редакції: «2.2. Номенклатура справ апарату виконавчого комітету міської ради розробляється відділом документообігу управління інформаційно-аналітичної роботи, погоджується експертною комісією архівного відділу Сумської міської ради та затверджується заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету.».
  2.4. Абзац перший пункту 2.9. розділу 2 викласти у новій редакції: «2.9. Виконавчий орган міської ради під час здійснення оперативних зв’язків з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами може надсилати листи.».
  2.5. Абзац перший підпункту 4.6.16. пункту 4.6. розділу 4 доповнити реченням наступного змісту: «У випадку відсутності керівника виконавчого органу документ підписується особою, що виконує його обов’язки (заступником керівника, який здійснює відповідні повноваження згідно з посадовою інструкцією/розпорядженням міського голови чи іншим працівником, відповідно до розпорядження міського голови).».
 3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Волонтирця В.М.

 

Виконуючий обов’язки міського голови
з виконавчої роботи
М.Г. Войтенко


Дата публікації: 21-10-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав