546

Документи » Рішення виконавчого комітету » 546 від 06.09.2011

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "06" вересня 2011 р № 546
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.07.10 № 374 «Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми»

З метою надання більш повних та якісних послуг населенню м. Суми у сфері пасажирських перевезень, розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах юридичних та фізичних осіб, які можуть виконувати необхідні обсяги перевезень і забезпечувати якість надання послуг, відповідно до статті 7 Закону України "Про автомобільний транспорт", постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (зі змінами), керуючись частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Унести зміни до Додатку до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.07.10 № 374 «Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми», а саме: 
  1.1. Пункт 1.8. розділу I викласти в наступній редакції: «1.8. Об'єктом конкурсу є окремий автобусний маршрут (кілька маршрутів) міського автобусного сполучення загального користування з визначеними режимами руху, перелік об’єктів визначається рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради. Автобуси повинні відповідати чинному законодавству за класом, технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю. На конкурс виносяться маршрути із затвердженими паспортами»
  1.2. Пункт 3.1. розділу III викласти в наступній редакції: «3.1. У конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи, які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані транспорті засоби відповідного класу та відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт": Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень у м. Суми, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані, мати двигуни які відповідають нормам Евро-2 або вище по викидах в атмосферу шкідливих речовин. Для забезпечення перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі залучаються автобуси загальною пасажиромісткістю не менше 22 місць, а на маршрути № 51 «Піщане - Прокоф’єва», № 52 «Ковпака - Прокоф’єва», № 53 «Добровільна - Аеропорт», № 54 «Косівщина - Хіммістечко», № 55 «Роменська - Черепіна», № 56 «Ганнівка - Хіммістечко», № 57 «Роменська - Баранівка», № 57А «Баранівка - Центр», № 58 «Тополянська - Василівка», № 59 «Веретинівка - Баси», № 59-А «Баси - Центр», № 60 «В.Піщане - Аеропорт», № 61 «Автовокзал - Хіммістечко» загальною пасажиромісткістю не менше 40 місць, що відповідають класу А та класу I визначених пунктами 4.1.2 та 4.1.3 Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами та режимами руху затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 № 285. Допускається залучення до перевезень, в якості резервних, автобуси загальною пасажиромісткістю не менше 19 місць, а на маршрути №№ 51-61 автобуси загальною пасажиромісткістю не менше 40 місць. Для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями допускаються спеціально облаштовані автобуси загальною пасажиромісткістю не менше 19 місць. Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів. Водії, які залучаються до перевезень пасажирів, повинні мати у посвідченні відкриту категорію «Д», або «ДЕ», бути застраховані згідно з чинним законодавством. Для забезпечення безпеки перевезень пасажирів перевізник зобов’язаний мати особисту або орендовану виробничу базу. У разі відсутності особистої виробничої бази перевізник провадить заходи з забезпечення безпеки перевезень на договірних засадах з підприємствами (організаціями), котрі мають кваліфікованих фахівців для здійснення: регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; контролю технічного стану транспортних засобів та медичного огляду водіїв перед виїздом на маршрут; охорони транспортних засобів; документального контролю за режимом праці та відпочинку водіїв. Надання послуг з перевезення пасажирів і багажу в автобусі на міському автобусному маршруті загального користування надається відповідно до Договору про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми, за тарифом (вартість прозду), встановленим рішенням Організатора відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Тарифна політика на маршрутах міста Суми повинна відповідати чинному законодавству України в частині встановлення тарифів на послугу з перевезення пасажирів: - збільшення або зменшення рівня тарифу відбувається на підставі звернення перевізника до виконавчого комітету Сумської міської ради з наданням розрахунків на його зміну; - самостійне збільшення або зменшення встановленого виконавчим комітетом Сумської міської ради тарифів не допускається.»
  1.3. Підпункт 4.1.10 пункту 4.1. розділу IV виключити. Підпункт 4.1.11 вважати підпунктом 4.1.10.
  1.4. Пункт 4.3. розділу IV викласти в наступній редакції: «4.3. Строк для подання документів на конкурс становить 10 рабочих днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу».
  1.5. Підпункт 4.1.1. пункту 4.1. розділу IV Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в м. Суми викласти в наступній редакції: «4.1.1. виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;»
  1.6. Пункт 1.9. розділу I доповнити абзацом наступного змісту: «У випадку відсутності у переможця конкурсу автотранспорту загальною пасажиромісткістю не менше 40 місць, які будуть обслуговувати автобусні маршрути №№ 51-61 та за умови наявності проекту-зобовязання щодо оновлення парку автобусів, договір на об’єкт конкурсу укладається терміном на один рік і в разі виконання проекту - зобов’язання та приведення рухомого складу у відповідність до Умов подовжується додатковою угодою на термін п’ять років з моменту укладання основного договору.»
  1.7. Абзац 1 пункту 7.1. розділу VII викласти в новій редакції: «7.1. Після отримання результатів проведення конкурсу Організатор в місячний термін укладає з переможцем конкурсу договір про організацію перевезення пасажирів на конкретний об’єкт конкурсу. Договір підписується міським головою м. Суми»
 2. Внести зміни та доповнення до Додатку № 1 Додатку до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.07.10 № 374 «Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми», а саме:
  2.1. Доповнити пункт 2.3. розділу 2 підпунктом 2.3.40 наступного змісту: «2.3.40. Здійснювати зупинки для посадки-висадки пасажирів на зупинках громадського транспорту, затверджених відповідним рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради.»
  2.2. Розділ 3 викласти в новій редакції: «3.1. Тариф на перевезення пасажирів і багажу (вартість проїзду) в автобусі на постійному міському маршруті загального користування становить __ грн. __ коп. 3.2. Тариф (вартість проїзду) на перевезення пасажирів на регулярних міських маршрутах загального користування встановлюється рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 3.3. Порядок подання документів для зміни тарифу (вартості проїзду) з перевезення пасажирів на регулярних міських маршрутах загального користування затверджується відповідним рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради.»
  2.4. Підпункт 2.3.11. пункту 2.3. розділу 2 викласти в наступній редакції: «2.3.11. Забезпечити проведення контролю технічного та санітарного стану автобусів перед початком роботи та проходження щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв з відповідними відмітками в журналі реєстрації операцій перевірки технічного стану колісних транспортних засобів, згідно з чинним законодавством.»
  2.5. Підпункт 2.3.16 пункту 2.3. розділу 2 виключити. Пункти 2.3.17. - 2.3.39. вважати пунктами 2.3.16. - 2.3.38.
  2.6. Підпункт 2.3.27. пункту 2.3. розділу 2 викласти в наступній редакції: «2.3.27. Забезпечити наявність та належне ведення документації в автогосподарстві згідно з вимогами законодавства,а саме: - журналу реєстрації операцій перевірки технічного стану колісного транспортного засобу; - журналу щозмінного перед- та післярейсових медичних оглядів водіїв; - журналів інструктажів з питань охорони праці, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки; - документів, що підтверджують стажування водіїв відповідно до встановлених вимог (журнали обліку та листи стажування); - графіку роботи водіїв; - графіку проходження технічного обслуговування рухомого складу (ТО-1, ТО-2, сезонне обслуговування); - документів, що підтверджують використання власної або орендованої виробничо-технічної бази на законних підставах.»
  2.7. Підпункт 2.3.35 пункту 2.3. розділу 2 викласти в наступній редакції: «2.3.35. Ознайомити водія з паспортом маршруту, забезпечити його фотокопією. Проводити інструктаж водія з Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та Правил дорожнього руху.»
  2.8. Абзац 4 пункту 4.4. розділу 4 викласти в наступній редакції: «- перевезення пасажирів по невстановленій рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради вартості проїзду – штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен день перевезення;»
  2.9. Підпункт 5.4.5. пункту 5.4. Розділу 5 викласти в наступній редакції: «5.4.5. Випуск на маршрут транспортного засобу без проведення перед рейсового контролю технічного та санітарного стану автобусів та допуск до роботи на маршруті водія, який не пройшов щозмінного перед рейсового та після рейсового медичного огляду».
  2.10. Підпункт 5.4.11. пункту 5.4. Розділу 5 викласти в наступній редакції: «5.4.11. Самостійна зміна тарифів (вартості проїзду) без рішення виконавчого комітету Сумської міської ради.»
 3. Дане рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаря А.П.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 9-09-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав