369

Документи » Рішення виконавчого комітету » 369 від 07.06.2011

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "07" червня 2011 р № 369
м. Суми

Про пропозиції Сумській міській раді щодо внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Сумської міської ради VI скликання, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 15 грудня 2010 року № 21-МР (зі змінами)»

З метою здійснення та забезпечення права на доступ до інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Схвалити та внести на розгляд Сумської міської ради пропозицію щодо внесення змін та доповнень до додатку рішення Сумської міської ради від 15 грудня 2010 року № 21-МР «Про затвердження Регламенту роботи Сумської міської ради VI скликання» (зі змінами), а саме:
    1.1. Частину 8 статті 30 викласти в наступній редакції: "8. Проекти рішень міської ради мають бути узгоджені та завізовані відповідно до вимог даної статті. Розробники проектів рішень передають до відділу з організації діяльності ради електронні та друковані варіанти проектів рішень Сумської міської ради не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Винятком є ті проекти рішень, терміни розгляду та прийняття яких передбачені іншими нормативно-правовими актами. Відділ з організації діяльності ради невідкладно передає до управління інформаційно-аналітичної роботи електронні версії проектів, які підлягають оприлюдненню. Відповідальність за відповідність електронного варіанту з його друкованим примірником несе розробник проекту рішення. "
    1.2. Доповнити статтю 61 частиною 3 наступного змісту: "3. Електронні варіанти рішень Сумської міської ради передаються відділом з організації діяльності ради до управління інформаційно-аналітичної роботи невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня їх затвердження для оприлюднення на офіційному сайті Сумської міської ради." 
    1.3. Виключити частину 6 статті 65. 
  2. Доручити управлінню інформаційно-аналітичної роботи (Сокура А.В.) спільно з відділом з організації діяльності ради (Божко Н.Г.) підготувати відповідний проект рішення на розгляд Сумської міської ради. 
  3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Волонтирця В.М.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 15-06-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав