352

Документи » Рішення виконавчого комітету » 352 від 07.06.2011

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "07" червня 2011 р № 352
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 07.09.2010 № 537 «Про затвердження Положення про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Суми»

Зважаючи на багаточисельні скарги мешканців м. Суми на підвищений рівень шуму у нічний час в районі розташованих закладів торговельної діяльності, враховуючи пропозиції населення щодо обмеження цілодобових режимів роботи підприємств торгівлі та ресторанного господарства, з метою здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, впорядкування та обліку підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, керуючись підпунктами 2, 4 пункту «б» статті 30, частиною 1 статті 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Унести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 07.09.2010 № 537 "Про затвердження Положення про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Суми", а саме:
  1.1. Підпункт 1.2 пункту 1 "Загальні положення" доповнити визначеннями термінів: 
  •  "реєстраційна картка на розміщення об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг (далі – реєстраційна картка) – це документ, встановленого цим Положенням зразка, що підтверджує здійснення торгівлі та надання послуг населенню суб'єктом господарювання у визначеному місці;
  •  заявник – суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, який звертається до державного адміністратора з метою отримання реєстраційної картки, інформації та консультації з даного питання;
  •  суб’єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка має намір провадити або провадить господарську діяльність, а також фізична особа – підприємець".
  1.2. Підпункт 6.1. пункту 6 "Порядок здійснення торговельної діяльності цілодобово" викласти у наступній редакції: "6.1. Цілодобовий режим роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Суми заборонено, за винятком випадків, передбачених даним Положенням".
  1.3. Підпункт 6.2. пункту 6 "Порядок здійснення торговельної діяльності цілодобово" викласти у наступній редакції: "6.2. Цілодобовий режим роботи встановлюється для об’єктів торгівлі, розташованих на території автозаправних станцій, на території об’єктів з цілодобовим режимом роботи (готелі, залізничний вокзал), та закладів (підприємств) ресторанного господарства за умов:
  •  відсутності скарг населення м. Суми на організацію роботи об’єкту торгівлі, ресторанного господарства та забезпечення дотримання громадського порядку в їх приміщеннях та на прилеглій території".
  1.4. Підпункт 6.4. пункту 6 "Порядок здійснення торговельної діяльності цілодобово" виключити.
  1.5 Підпункт 6.7. пункту 6 "Порядок здійснення торговельної діяльності цілодобово" викласти в наступній редакції: "6.7. До заяви додаються копії:
  •  документ, який підтверджує державну реєстрацію суб’єкта підприємництва;
  •  довідки Державної податкової інспекції про взяття на облік юридичної або фізичної особи як платника податків (Ф № 4-ОПП);
  •  свідоцтва платника єдиного податку (у разі застосування спрощеної системи оподаткування);
  •  документа, що підтверджує право користування або право власності на приміщення;
  •  документа, що підтверджує право експлуатації (акт технічної комісії про відповідність вимогам розробленої документації) тимчасової споруди;
  •  договору на охорону приміщення об’єкта торгівлі, ресторанного господарства;
  •  документа, у якому визначено цільове (функціональне) використання приміщення (технічного паспорту, виданого комунальним підприємством "Сумське міське бюро технічної інвентаризації")".
  1.6. Підпункт 6.9 пункту 6 "Порядок здійснення торговельної діяльності цілодобово" викласти в наступній редакції: "6.9. Підставами для відмови у встановленні цілодобового режиму роботи є:
  •  наявність письмових звернень (скарг) мешканців м.
  •  подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для встановлення цілодобового режиму роботи;
  •  виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання недостовірних відомостей;
  •  використання приміщення не за цільовим призначенням.
  Термін надання відмови у встановленні цілодобового режиму роботи, за підписом заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до повноважень якого належить координація роботи підприємств торгівлі та побуту, – 30 календарних днів".
  1.7. Нумерацію підпунктів 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 пункту 6 "Порядок здійснення торговельної діяльності цілодобово" вважати відповідно пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11.
 2. Доповнити додаток до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 07.09.2010 № 537 "Про затвердження Положення про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Суми" пунктом 8 "Порядок видачі реєстраційних карток на розміщення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території м. Суми" згідно з додатком до даного рішення.  
 3. Пункт 8 "Контроль за дотриманням цього Положення" Положення про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Суми відповідно вважати пунктом 9.
 4. Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.01.2011 № 47 "Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 07.09.2010 № 537 "Про затвердження Положення про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Суми" вважати таким, що втратило чинність.  
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яншина М.А.  

 

Міський голова Г.М. Мінаєв

 

Додаток [50.5 Kb] (cкачувань: 701) або переглянути не завантажуючиДата публікації: 14-06-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав