340

Документи » Рішення виконавчого комітету » 340 від 07.06.2011

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "07" червня 2011 р № 340
м. Суми

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік

Враховуючи рішення Сумської обласної ради від 27.05.2011 ,,Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 25.12.2010 ,,Про обласний бюджет Сумської області на 2011 рік”, подання головних розпорядників коштів міського бюджету, керуючись підпунктом 1 пункту ,,а” статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Унести на розгляд Сумської міської ради питання щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік, а саме :
  1.1. Викласти в новій редакції пункт 1.1 рішення Сумської міської ради від 24 березня 2011 року № 316 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік”: ,,1.1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2011 рік у сумі 726105,0 тис. грн., у тому числі надходження власних і закріплених доходів у сумі 464339,9 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 2308,8 тис. грн., іншої додаткової дотації – 711,3 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги – 391,3 тис.грн., субвенцій з державного бюджету в сумі 200091,6 тис. грн., субвенції з обласного бюджету в сумі 2176,0 тис. грн., субвенції з районних бюджетів у сумі 54,6 тис. гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 669392,0 тис. грн., спеціального фонду бюджету 56713,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 28400,0 тис. грн. (додаток № 1).”;
  1.2. Викласти в новій редакції пункт 1.1 рішення Сумської міської ради від 25 травня 2011 року № 525 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік” ,,1.1. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік у сумі 759258,0 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 680481,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 78776,5 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток № 3).”.
  1.3. Викласти в новій редакції пункт 1.2 рішення Сумської міської ради від 25 травня 2011 року № 525 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік”: ,,1.2. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 16308,7 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), (додаток № 4).”
  1.4. Викласти в новій редакції пункт 1.3 рішення Сумської міської ради від 25 травня 2011 року № 525 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік”: ,,1.3. Установити дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 26870,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити направлення вільного залишку коштів станом на 01.01.2011 та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 22482,3 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в сумі 16308,7 тис. грн. та направлення залишку коштів станом на 01.01.2011 у сумі 6173,6 тис. грн. (додаток № 4).”.
  1.5. Викласти в новій редакції пункт 1.4 рішення Сумської міської ради від 25 травня 2011 року № 525 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік”: ,,1.4. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2011 рік у сумі 8745,2 тис. гривень.”.
  1.6. Унести зміни в пункт 1.6 рішення Сумської міської ради від 24 березня 2011 року № 316 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік”, установивши обсяг надання кредитів з міського бюджету в сумі 6714,4 тис. грн. (додаток № 6).
  1.7. Викласти в новій редакції пункт 21.2.1 рішення Сумської міської ради від 29 грудня 2010 року № 137 - МР ,,Про міський бюджет на 2011 рік” (зі змінами): ,,21.2.1. З обласного бюджету Сумської області у вигляді:
  - субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (загальний фонд), у сумі 1563,4 тис. грн., (договори від 22 грудня 2010 р. № 119-25/5 – 10, від 27 грудня 2010 р. № 121-25/5 – 10 зі змінами та від 16 травня 2011 р. б/н), у тому числі на:
  а) утримання комунальної установи Сумської міської ради ,,Соціальний гуртожиток” – 421,5 тис. грн.;
  б) компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 97,1 тис. грн.;
  в) встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп – 16,7 тис. грн.;
  г) обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 14,0 тис. грн.;
  д) витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 162,3 тис. грн.;
  е) виплату допомоги на догляд за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу - 6,9 тис. грн.;
  є) пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 680,7 тис. грн.;
  ж) заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 164,2 тис. грн.; - іншої субвенції (спеціальний фонд) у сумі 612,6 тис. грн. (договори від 23 лютого б/н та від травня 2011 № ), у тому числі на:
  а) капітальний ремонт ліфтів у м. Суми – 510,6 тис. грн.;
  б) утримання комунальної установи Сумської міської ради ,,Соціальний гуртожиток” – 102,0 тис. гривень.” 1.8. Викласти в новій редакції додатки № 1 та № 7 до рішення Сумської міської ради від 24 березня 2011 року № 316 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік” (додатки № 1 та № 6 до даного рішення), додатки №№ 1, 2, 3, 4 до рішення Сумської міської ради від 25 травня 2011 року № 525 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік” (додатки №№ 2 - 5 до даного рішення).
  Направити на проведення видатків вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2011 року в сумі 627,5 тис. грн., а саме: 
  2.1. Загального фонду в сумі 440,0 тис. грн., у тому числі на:
  • утримання управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради в сумі 25,0 тис. грн.;
  • утримання територіального центру "Берегиня" – 10,0 тис. грн, (головний розпорядник бюджетних коштів - управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради);
  • оплату робіт із створення цифрової карти м.Суми масштабу 1: 2000 - 255,0 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради );
  • проведення робіт з реєстрації права власності за територіальною громадою м.Суми - 150,0 тис. грн., (головний розпорядник бюджетних коштів – управління майна комунальної власності Сумської міської ради).
   2.2. Спеціального фонду (шляхом передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 187,5 тис. грн., у тому числі на:
  • виконання робіт по об”єкту „Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення військового містечка по вул. Кірова, 165” – 84,4 тис. грн. (головний 
  • розпорядник бюджетних коштів – управління реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради);
  • проведення капітальних ремонтів ліфтів в закладах охорони здоров’я - 103,1 тис. грн., а саме: ,,КУ Сумська міська поліклініка №3” – 39,9 тис. грн. та ,,КУ Сумська міська клінічна лікарня №1” – 63,2 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів – управління охорони здоров”я Сумської міської ради).
 2. Направити залишок коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2011 року в сумі 454,9 тис. грн., який утворився за рахунок повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, на: 
  • надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 429,2 тис. грн.; 
  • витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів – 25,7 тис. гривень.
 3. Фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.) підготувати відповідний проект рішення на розгляд Сумської міської ради. 
 4. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Войтенка М.Г. 

 

Міський голова Г.М. Мінаєв

 

Додатки [98.82 Kb] (cкачувань: 174)Дата публікації: 14-06-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав