252

Документи » Рішення виконавчого комітету » 252 від 04.05.2011

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "04" травня 2011 р № 252
м. Суми

Про організацію відпочинку, оздоровлення і зайнятості дітей та учнівської молоді м. Суми в літній період 2011 року

З метою забезпечення організованого відпочинку, оздоровлення і зайнятості дітей та учнівської молоді міста в літній період 2011 року, на виконання Закону України від 04.09.2008 № 375-17 «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами), рішень Сумської міської ради від 16 грудня 2009 року № 3275-МР «Про міську програму «Молодь міста Суми» на 2010-2012 роки» (зі змінами), від 16.12.2009 № 3265-МР «Про міську програму «Оздоровлення та відпочинок дітей» на 2010-2012 роки», керуючись частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити міський план організації відпочинку, оздоровлення і зайнятості дітей та учнівської молоді в літній період 2011 року (додатки 1-4 ).
 2. Затвердити склад міської координаційної ради з питань літнього відпочинку, оздоровлення і зайнятості дітей та учнівської молоді (додаток 5), розглядати на її засіданнях хід підготовки, проведення та підсумки оздоровчої кампанії 2011 року.
 3. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради (Мотречко В.В.):
  3.1. Підготувати проект розпорядження міського голови про склад комісії по прийому позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
  3.1.1. Комісії по прийому позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснити у встановлені терміни прийом, паспортизацію, безоплатне обстеження позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку щодо їх готовності до початку оздоровчої кампанії та забезпечити виконання планових завдань з підготовки оздоровчих закладів до відкриття. При прийомі позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, на виконання постанови Сумської обласної санітарно-епідеміологічної станції від 11.04.2011 №1 «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя дітей в оздоровчих закладах області в 2011 році», забезпечити дотримання санітарно - епідеміологічних норм в оздоровчих закладах згідно з Державними санітарними правилами і нормами № 5.5.5.23-99 «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» та норм харчування дітей оздоровчих закладах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
  3.2. Сприяти комплектації педагогічними кадрами позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку згідно з їх заявками. Надати допомогу у підборі кваліфікованих кадрів для організації культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи, проведення спартакіад, роботи гуртків, секцій тощо.
  3.3. Забезпечити контроль за роботою позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку протягом літнього періоду.
  3.4. Провести міський огляд-конкурс серед позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків влітку 2011 року.
  3.5. Організувати оздоровлення дітей, які потребують додаткової педагогічної уваги, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених, багатодітних сімей, талановитих та обдарованих дітей, дітей працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків у санаторних, позаміських закладах оздоровлення та відпочинку, Міжнародному дитячому центрі «Артек», Українському дитячому центрі «Молода гвардія» та інших оздоровчих закладах України.
  3.6. Спільно з міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (Гонтовенко Є.В.) організувати і провести спартакіаду позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
  3.7. Спільно з міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (Гонтовенко Є.В.), управлінням житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради (Куц Я.В.), забезпечити підготовку та функціонування існуючих спортивно-ігрових майданчиків у мікрорайонах міста, місцях масового відпочинку. Вжити відповідних заходів щодо розширення їх мережі, благоустрою та використання за призначенням.
  3.8. Продовжити впровадження альтернативних форм оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді пільгових категорій шляхом організації і проведення пересувних таборів наметового типу та байдаркових сплавів.
  3.9. Спільно з міським центром дозвілля молоді (Мартиненко І.С.) проводити на базі оздоровчих закладів тренінгову консультативну роботу з питань профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу життя, статевого виховання, взаємовідносин дітей з однолітками та батьками, організувати проведення пересувних таборів наметового типу та байдаркових сплавів.
 4. Управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.) забезпечити виконання плану організації відпочинку, оздоровлення і зайнятості дітей у дошкільних, позашкільних закладах, школах, для цього:
  4.1. Здійснити у встановлені терміни прийом та паспортизацію пришкільних, профільних таборів, таборів праці та відпочинку, забезпечити виконання планових завдань з підготовки оздоровчих закладів до відкриття, не допускати відкриття таборів без дозволу міської санітарно-епідеміологічної станції.
  4.2. Забезпечити обстеження пришкільних, профільних таборів, таборів праці та відпочинку щодо їх готовності до початку оздоровчої кампанії.
  4.3. Організувати підбір кваліфікованих педагогічних кадрів для організації виховної, культурно-масової, спортивно-оздоровчої роботи та туризму.
  4.4. Забезпечити в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на 2011 рік, харчуванням дітей у пришкільних, профільних таборах, таборах праці та відпочинку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
  4.5. Вжити заходів щодо організації змістовної безперебійної роботи пришкільних, профільних таборів, таборів праці та відпочинку.
  4.6. Організувати оздоровлення дітей пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, з малозабезпечених і багатодітних сімей, талановитих та обдарованих дітей, дітей працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  4.7. Забезпечити в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на 2011 рік, здешевлення вартості путівок у позаміські заклади для дітей працівників бюджетної сфери.
  4.8. Забезпечити збагачення раціону харчування дітей у дошкільних закладах фруктами, соками.
  4.9. Забезпечити підготовку та функціонування спортивно-ігрових майданчиків у загальноосвітніх навчальних закладах. Вжити відповідних заходів щодо розширення їх мережі, благоустрою та використання за призначенням.
 5. Управлінню праці та соціального захисту населення Сумської міської ради (Масік Т.О.) забезпечити санаторно-курортне лікування та оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у санаторіях області, санаторіях та курортах державного значення, в заміських дитячих оздоровчих таборах. Пріоритетним вважати забезпечення санаторно-курортним лікуванням хворих дітей, які знаходяться на диспансерному обліку відповідно до Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 року № 800.
 6. Міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Сергієнко С.А.):
  6.1. Проводити на базі позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку тренінгову консультативну роботу з питань профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу життя, статевого виховання, взаємовідносин дітей з однолітками та батьками.
  6.2. Забезпечити підбір та сприяти в організації проведення оздоровлення дітей - вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей у позаміських, санаторних, оздоровчих закладах різних типів.
 7. Управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради (Братушка О.В.):
  7.1. Забезпечити поглиблений медичний огляд дітей диспансерної групи при направленні їх до оздоровчих закладів з чітким визначенням діагнозу та рекомендацій щодо лікування.
  7.2. Організувати оздоровлення дітей диспансерної групи на базі відділень Сумської міської дитячої клінічної лікарні.
  7.3. Своєчасно забезпечити, згідно із заявками, оздоровчі заклади кваліфікованими лікарями-педіатрами або лікарями загальної сімейної медицини та медичними сестрами, які пройшли навчання з питань невідкладної допомоги дітям в умовах оздоровчого закладу та за рішенням атестаційної комісії отримали посвідчення на право роботи в оздоровчому закладі, з оплатою їх праці згідно з чинним законодавством.
  7.3.1. Організувати проведення семінарських занять та навчання з питань надання медичної допомоги дітям, проведення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, організації харчування та ходу оздоровлення дітей.
  7.3.2. Розробити та затвердити посадові інструкції, якими визначити права та обов’язки медичних працівників дитячих оздоровчих закладів міста.
  7.4. Забезпечити закріплення за дитячими оздоровчими закладами лікувально-профілактичних закладів.
  7.5. На період оздоровчої кампанії забезпечити організацію укомплектування станцій та відділень швидкої медичної допомоги необхідним запасом медикаментів та засобів одноразового використання і негайно реагувати на виклики лікарів та адміністрації дитячих оздоровчих закладів щодо надання невідкладної медичної допомоги дітям.
  7.6. Забезпечити першочергове санаторно-курортне лікування-оздоровлення дітей пільгових категорій: дітей працівників правоохоронних органів і військовослужбовців та журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей із малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей, дітей диспансерної групи.
  7.7. Забезпечити безкоштовне медичне обстеження дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок, а також медичних працівників, педагогічних працівників та працівників харчоблоків, які будуть працювати в заміських дитячих оздоровчих закладах.
  7.8. Приділяти увагу організації дитячого харчування, якості та безпечності харчових продуктів.
  7.9. Запровадити обов’язкове введення йодованої кухонної солі до раціону дитячого харчування в оздоровчих закладах для дітей.
 8. Рекомендувати управлінню ветеринарної медицини в місті Суми (Часник М.Г.) на виконання Законів України «Про ветеринарну медицину», «Про безпечність та якість харчових продуктів» здійснювати контроль за організацією дитячого харчування, якістю і безпечністю харчових продуктів в оздоровчих дитячих закладах усіх типів.
 9. Рекомендувати Сумській міській дезінфекційній станції (Конча В.О.) забезпечити дезінфекцію і дератизацію приміщень та територій таборів, проведення профілактичної камерної дезінфекції постільних речей, ковдр тощо.
 10. Відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи Сумської міської ради (Нелін С.В.) сприяти працівникам міліції в забезпеченні цілодобового чергування для підтримання правопорядку в місцях відпочинку дітей та перевірці технічного стану автотранспорту для перевезення дітей, встановлення відповідних дорожніх знаків і обстеження засобів руху в місцях розташування оздоровчих закладів відповідно до діючого законодавства.
 11. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради (Даниленко О.В.) провести ретельне обстеження дитячих оздоровчих закладів відносно правил протипожежної безпеки і спільно з комунальним підприємством «Міська рятувальна станція» (Мізенко О.В.) провести ретельне обстеження місць для купання дітей.
 12. Комунальним підприємствам Сумської міської ради: - «Міськводоканал» (Гура В.П.) - забезпечити безперебійним водопостачанням дитячі оздоровчі заклади всіх типів; - «Шляхрембуд» (Вегера О.О.) - тримати на контролі стан доріг до позаміських дитячих оздоровчих закладів оздоровлення та відпочинку.
 13. Управлінню інформаційно-аналітичної роботи Сумської міської ради (Сокура А.В.) забезпечити висвітлення в засобах масової інформації хід підготовки і проведення літньої оздоровчої кампанії, організації дозвілля дітей, учнівської молоді, впровадження нових форм та методів роботи в дитячих оздоровчих закладах.
 14. Фінансовому управлінню (Липова С.А.) забезпечити фінансування літнього оздоровлення дітей та учнівської молоді в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті на 2011 рік та опрацювати питання виділення додаткових коштів на проведення літньої оздоровчої кампанії.
 15. Управлінням і відділам, зазначеним у цьому рішенні, подавати інформацію про хід виконання рішення до 5 числа щомісячно впродовж травня-вересня 2011 року до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради.
 16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Панченка С.М.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв

 

Додатки [121 Kb] (cкачувань: 291) або переглянути не завантажуючиДата публікації: 11-05-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав