127

Документи » Рішення виконавчого комітету » 127 від 01.03.2011

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "01" березня 2011 р № 127
м. Суми

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 22 грудня 2010 року № 71-МР ,,Про надання в 2011 році пільг окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету”

З метою соціальної підтримки деяких категорій громадян, а саме сімей, в яких виховуються онкохворі діти, відповідно до Положення про порядок надання пільг за рахунок міського бюджету юридичним особам, фізичним особам – підприємцям і фізичним особам міста Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 23 червня 2010 року № 3954-МР, керуючись пунктом першим частини другої статті 52 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Погодити та унести на розгляд Сумської міської ради питання щодо внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 22 грудня 2010 року № 71-МР ,,Про надання в 2011 році пільг окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету”, а саме:
  1.1. Доповнити рішення пунктами 5 та 6 такого змісту: "5. Надати в 2011 році 50 % пільги (термін дії з 01.04.2011 по 31.12.2011) по оплаті за житлово-комунальні послуги 7 сім’ям (21 особі), в яких виховуються онкохворі діти, на суму 15022,00 грн. за умови, що доходи на одного члена сім’ї з урахуванням грошового еквіваленту пільг за спожиті житлово-комунальні послуги за останні 6 календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищують розміру двох прожиткових мінімумів на одну особу відповідних основних соціальних і демографічних груп населення, який діяв на момент звернення (додаток 5).” (додається). "6.
  Надати право виконавчому комітету Сумської міської ради надавати протягом року пільги сім’ям, в яких виховуються онкохворі діти (з моменту надходження від них заяв з усіма необхідними документами) на умовах та понад кількість, визначених в пункті 5 цього рішення, з наступним затвердженням Сумською міською радою кількості цих сімей та суми коштів на надання їм пільг.”
  1.2. Пункти 5 - 9 відповідно вважити пунктами 7 - 11.
  1.3. Викласти в новій редакції пункт 7 рішення: "7. Фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.):
  - виділити з міського бюджету на 2011 рік кошти на надання пільг у сумі 702280,15 грн. (сімсот дві тисячі двісті вісімдесят грн. 15 коп.), у т.ч. по КФК 091207 "Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу” – 474565,96 грн. (чотириста сімдесят чотири тисячі п’ятсот шістдесят п’ять грн. 96 коп.), КФК 090416 ,,Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці” - 36914,19 грн. (тридцять шість тисяч дев’ятсот чотирнадцять грн. 19 коп.), КФК 250404 ,,Інші видатки” - 190800,00 грн. (Сто дев’яносто тисяч вісімсот грн. 00 коп.);
  - вносити в установленому порядку зміни до міського бюджету на 2011 рік у разі необхідності збільшення видатків на надання пільг, зазначених в пункті 6 цього рішення.”
 2. Доручити управлінню праці та соціального захисту населення Сумської міської ради (Масік Т.О.) підготувати відповідний проект рішення на розгляд міської ради.
 3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яншина М.А.

 

В.о. міського голови з виконавчої роботи М.Г. Войтенко

 

Розрахунок орієнтовних витрат на надання пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги окремим категоріям громадян (надання пільг сім’ям, в яких виховуються онкохворі діти – мешканці міста Суми) [46.5 Kb] (cкачувань: 359) або переглянути не завантажуючиДата публікації: 9-03-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав