111

Документи » Рішення виконавчого комітету » 111 від 02.02.2011

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "02" лютого 2011 р № 111
м. Суми

Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо внесення змін та доповнень до Положення про управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 16.04.2008 № 1381 – МР «Про Положення про управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів»

У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», з метою приведення Положення про управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів до вимог даного нормативно-правового акту та належної організації роботи управління, керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Погодити та внести на розгляд Сумської міської ради питання щодо внесення змін та доповнень до Положення про управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 16.04.2008 № 1381 – МР, а саме:
  1.1. У пункті 1.7 Розділу 1 Положення про управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів після слів «Державні реєстратори» доповнити словами «та державні адміністратори».
  1.2. Абзац 5 підпункт 2.2.2. Розділу 2 Положення про управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів викласти у наступній редакції: «Організовує та інформаційно забезпечує проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта».
  1.3. Підпункт 2.2.2 Розділу 2 Положення про управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів доповнити абзацами наступного змісту:
  - «веде в мережі Інтернет веб-сторінку, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;
  - координує діяльність дозвільного центру;
  - видає довідки з реєстру документів дозвільного характеру;
  - складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом».
 2. Доручити управлінню підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів (Стрижова А.В.) підготувати відповідний проект рішення Сумської міської ради.
 3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Єфіменка К.В.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 17-02-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав