630

Документи » Рішення виконавчого комітету » 630 від 05.10.2010

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "05" жовтня 2010 р № 630
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Зарічного району м. Суми від 17.08.2010 №96/4445 вих 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2008 року №280 «Про затвердження Положення про порядок переведення житлових приміщень (житлових будинків) у категорію нежитлових; нежитлових приміщень у категорію житлових; житлових будинків у будинки садибного типу та складу комісії з цих питань»

Прокурором Зарічного району м. Суми винесено протест від 17.08.2010 №96/4445 вих 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2008 року №280 «Про затвердження Положення про порядок переведення житлових приміщень (житлових будинків) у категорію нежитлових; нежитлових приміщень у категорію житлових; житлових будинків у будинки садибного типу та складу комісії з цих питань». Прокурор у своєму протесті зазначає, що рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2008 року №280 затверджено Положення про порядок переведення житлових приміщень (житлових будинків) у категорію нежитлових; нежитлових приміщень у категорію житлових; житлових будинків у будинки садибного типу та складу комісії з цих питань. Зазначене рішення в частині порядку переведення житлових приміщень у категорію нежитлових є незаконним та підлягає приведенню у відповідність з житловим законодавством України. Проаналізувавши норми чинного законодавства та вимоги прокурора слід зазначити наступне.

Згідно зі статтею 8 Житлового кодексу УРСР переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду в нежилі, як правило, не допускається. У виняткових випадках переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі може здійснюватися за рішенням органів, зазначених у частині другій статті 7 цього Кодексу. Частиною другою статті 7 Житлового кодексу УРСР передбачається, що орган, за рішенням якого жилі приміщення переобладнуються для використання в інших цілях є виконавчий комітет міської ради. Відповідно до частини 1 статті 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. У відповідності до частини 1 статті 320 зазначеного Кодексу власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом. Частиною 6 статті 59 Закону Укрїни «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення.

Згідно зі статтею 73 зазначеного Закону акти виконавчого комітету міської ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

На законодавчому рівні не врегульований та не визначений порядок переведення житлових приміщень (житлових будинків) у категорію нежитлових. Таким чином, враховуючи вищезазначене, виконавчий комітет Сумської міської ради в межах наданих повноважень прийняв дане рішення. Крім того, слід зауважити, що лист Вищого господарського суду України від 07.06.2005 №01-8/1051 «Про деякі питання застосування статей 7 і 8 Житлового кодексу Української РСР при вирішенні спорів щодо переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі» має інформаційний характер, а та обставинна, що єдиною умовою переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежитлові є непридатність вказаних будинків і приміщень до проживання грунтується лише на суб’єктивних висновках прокурора. Відповідно до статті 19 Конституції України та частини 3 статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України. На підставі вищевикладеного, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 40 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Протест прокурора Зарічного району м. Суми від 17.08.2010 № 96/4445 вих 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2008 року №280 «Про затвердження Положення про порядок переведення житлових приміщень (житлових будинків) у категорію нежитлових; нежитлових приміщень у категорію житлових; житлових будинків у будинки садибного типу та складу комісії з цих питань» відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора Зарічного району м. Суми.
  3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябоконя А.Б.

 

В.о. міського голови з виконавчої роботи М.О. Трофименко


Дата публікації: 24-01-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав