565

Документи » Рішення виконавчого комітету » 565 від 07.09.2010

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "07" вересня 2010 р № 565
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Зарічного району м. Суми від 22.07.2010 року № 96/3959 вих. 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.09.2008 № 446 «Про надання дозволу на будівництво, реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт об’єктів та розробку стадії робочого проекту»

Прокурором Зарічного району м. Суми винесено протест від 22.07.2010 № 96/3959 вих. 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.09.2008 року № 446 «Про надання дозволу на будівництво, реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт об’єктів та розробку стадії робочого проекту».
Прокурор у своєму протесті зазначає, що рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.09.2008 року № 446 «Про надання дозволу на будівництво, реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт об’єктів та розробку стадії робочого проекту» фізичній особі - підприємцю Кононенку Сергію Васильовичу надано дозвіл на проведення реконструкції підвального приміщення по вул. Харківській, 30/2 в місті Суми. Вищезазначене рішення виконавчого комітету Сумської міської ради є незаконним та підлягає скасуванню, оскільки прийняте з порушенням вимог ст.19 Конституції України, ст.22, ст.24, ст.26 Закону України «Про планування і забудову територій». Проаналізувавши норми законодавства, яке діяло на момент прийняття рішення виконавчого комітету Сумської міської ради та вимоги прокурора, слід зазначити наступне. Згідно зі статтею 24 Закону України «Про планування і забудову територій» передбачено, що фізичні та юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об’єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов’язані отримати від виконавчих органів відповідних рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами, дозвіл на будівництво об’єкта містобудування ( далі – дозвіл на будівництво).
Фізичні та юридичні особи, заінтересовані в здійсненні будівництва об’єктів містобудування, подають письмову заяву про надання дозволу на будівництво до виконавчого органу відповідної ради або Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації. До заяви додається документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою. У разі, якщо замовник (забудовник) не є власником чи користувачем земельної ділянки, також подається нотаріально засвідчена згода власника земельної ділянки на забудову цієї ділянки, а якщо ділянка перебуває у користуванні, — нотаріально засвідчені згоди власника та користувача земельної ділянки на її забудову.
Перелік інших документів та матеріалів, необхідних для отримання дозволу на будівництво, які додаються до письмової заяви, порядок їх розгляду визначаються регіональними та/або місцевими правилами забудови. Відповідно до статті 26 Закону України «Про планування і забудову територій» передбачено, що у разі відсутності місцевих правил забудови (розробляються для міст обласного значення та затверджуються відповідними радами та повинні узгоджуватися з регіональними правилами забудови) для будівництва окремого об'єкта містобудування на території кварталу існуючої забудови розробляється містобудівне обґрунтування розташування об'єкта містобудування в цьому кварталі.
Містобудівне обґрунтування повинно містити текстові та графічні матеріали, розрахунки щодо можливості розташування об'єкта містобудування в кварталі та його параметрів з урахуванням державних будівельних норм. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань архітектури та містобудування визначаються вимоги до складу, змісту і порядку розроблення, погодження, фінансування та затвердження містобудівного обґрунтування. Згідно з пп. 1.1 -1.4 ДБН Б 1.1-4-2002 «Склад, зміст, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування» (що були чинними протягом 2002-2009 років) містобудівне обґрунтування є видом містобудівної документації, що розробляється з метою обґрунтування розміщення об'єкта будівництва.
Містобудівне обґрунтування розміщення об'єкта містобудування розробляється у випадку розміщення об'єкта в умовах існуючої забудови чи на вільному від неї майданчику при відсутності затверджених місцевих правил забудови. Містобудівне обґрунтування після його затвердження у встановленому порядку входить до складу матеріалів погодження місця розташування об'єкту відповідно до Земельного кодексу України і є підставою для прийняття рішення про надання дозволу на будівництво об'єкту. У відповідності до п. 3 ДБН Б 1.1-4-2002 містобудівне обґрунтування визначення територіального розміщення об'єкта містобудування виконується як окрема робота.
У випадку позитивного висновку про можливість розміщення об'єкта містобудування обґрунтування є матеріалом погодження місце розташування об'єкту. В цьому випадку вибраний варіант погоджується з міським органом містобудування та архітектури, землевпорядним, природоохоронним, санітарним органами та затверджується місцевою радою згідно з законодавством. Містобудівне обґрунтування місця розташування об’єкта, що планується розмістити в зоні охорони пам’ятників архітектури та містобудування місцевого значення погоджується зі спеціальним уповноваженим органом охорони та використання пам’ятників історії та культури, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. Відповідно до ст.19 Конституції України та ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією і законами України. На підставі вищевикладеного, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 40 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Протест прокурора Зарічного району м. Суми від 22.07.2010 року № 96/3959 вих. 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.09.2008 № 446 «Про надання дозволу на будівництво, реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт об’єктів та розробку стадії робочого проекту» задовольнити.
  2. Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.09.2008 № 446 «Про надання дозволу на будівництво, реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт об’єктів та розробку стадії робочого проекту» в частині надання підприємцю Кононенку С.В. дозволу на реконструкцію приміщення по вул. Харківській, 30/2 під магазин промислових товарів з влаштуванням окремого входу скасувати.
  3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябоконя А.Б.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 24-01-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав