782

Документи » Рішення виконавчого комітету » 782 від 07.12.2010

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "07" грудня 2010 р № 782
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора міста Суми від 09.09.2010 № 107/3462 вих 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.10 № 329 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»

Прокурором міста Суми внесено протест від 09.09.2010 № 107/3462 вих 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.10 № 329 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».

У протесті прокурора міста Суми зазначено про те, що рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.10 № 329 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» прийняте з порушенням статей 7, 8 та 20 Закону України «Про житлово – комунальні послуги» та суперечить вимогам статті 19 Конституції України та статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а тому є незаконним та підлягає скасуванню.

Проаналізувавши вимоги прокурора та норми чинного законодавства, слід зазначити наступне.

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних повноважень виконавчих органів міських рад належить управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

Згідно із підпунктами 2 та 3 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до делегованих повноважень виконавчих органів міських рад належить здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства; здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

Статтею 7 Закону України «Про житлово – комунальні послуги» передбачені повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово – комунальних послуг, до яких, зокрема віднесено повноваження, щодо затвердження та реалізація місцевих програм у сфері житлово – комунального господарства, участь у розроблені та реалізації відповідних державних і регіональних програм, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово – комунальних послуг.

Необхідно вказати, що відповідно до статті 20 Закону України «Про житлово – комунальні послуги» споживач має право на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством.

Пунктом 2 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.03.2007 № 150 «Про звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства житлово – комунального господарства України щодо нагальної потреби у розробці та затверджені Порядку перерахунку тарифів за неякісне або не в повному обсязі надання житлово – комунальних послуг» управлінню житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради доручено звернутися до Кабінету Міністрів та Міністерства житлово-комунального господарства України щодо прискорення розробки та затвердження Порядку перерахунку тарифів за неякісне або не в повному обсязі надання послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій та послуг із збирання, вивезення та знешкодження твердих побутових відходів.

Слід зазначити, що 29.03.2007 року за підписом міського голови, який здійснює керівництво виконавчим комітетом Сумської міської ради, направлені листи на адресу Прем’єр Міністра України та Міністра житлово – комунального господарства з проханням сприяти у вирішенні потреб територіальних громад міст України щодо ефективного використання коштів населення і затвердженню єдиного порядку перерахунку тарифів при неякісному або не в повному обсязі наданню послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

Також пунктом 2.15 розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 23.01.2008 № 24 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку встановлення/погодження тарифів на житлово – комунальні послуги органами місцевого самоврядування області» надано доручення органам місцевого самоврядування постійно здійснювати аналіз рівня відшкодування споживачами фактичної вартості житлово – комунальних послуг. У разі зниження фактичних витрат на виробництво/надання послуг у порівнянні з плановими, надання послуг не в повному обсязі або надання неякісних послуг орган місцевого самоврядування приймає рішення про перегляд тарифів та проведення суб’єктами господарювання перерахунків зі споживачами (повернення зайво стягнутих коштів, зарахування зайво сплачених коштів у рахунок майбутніх платежів в інший спосіб).

З огляду на вищевикладене, зважаючи що чинним законодавством України не передбачено процедури здійснення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з метою забезпечення належного надання споживачам житлово – комунальних послуг, а також дотримання структури витрат, періодичності та вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в межах наданих повноважень, передбачених вищевказаними нормативно – правовими актами виконавчим комітетом Сумської міської ради прийнято рішення від 03.06.2010 року № 329 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».

Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись частиною 1 статті 52 З

ВИРІШИВ:

  1. Протест прокурора міста Суми від 09.09.2010 № 107/3462 вих 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.10 № 329 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» задовольнити частково, внести доповнення до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.10 № 329 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», а саме:
    1.1. Назву рішення викласти в наступній редакції: «Про затвердження тимчасового Порядку проведення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».
    1.2. Замінити по тексту рішення слово «Порядок» на словосполучення «Тимчасовий Порядок». 
  2. Повідомити прокурора міста Суми про прийняте рішення. 3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаря А.П. 

 

Міський голова Г.М. Мінаєв

 Дата публікації: 19-01-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав