562

Документи » Рішення виконавчого комітету » 562 від 07.09.2010

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "07" вересня 2010 р № 562
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Зарічного району м. Суми від 19.07.2010 №96/3871 вих 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2010 року №316 «Про надання дозволу на переведення житлових приміщень у категорію нежитлових та їх реконструкцію»

Прокурором Зарічного району м. Суми винесено протест від 19.07.2010 №96/3871 вих 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2010 №316 «Про надання дозволу на переведення житлових приміщень у категорію нежитлових та їх реконструкцію». Прокурор у своєму протесті зазначає, що рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2010 №316 «Про надання дозволу на переведення житлових приміщень у категорію нежитлових та їх реконструкцію» фізичній особі-підприємцю Руденку В.М. надано дозвіл на переведення квартири №2 в будинку №47 по проспекту М. Лушпи в місті Суми в категорію нежитлового приміщення та проведення його реконструкції під майстерню по пошиттю та ремонту одягу. Вказане рішення є незаконним та підлягає скасуванню, оскільки прийняте із порушенням вимог статей 7, 8 Житлового кодексу УРСР, статті 383 Цивільного кодексу України. Проаналізувавши норми чинного законодавства та вимоги прокурора слід зазначити наступне. Згідно зі статтею 8 Житлового кодексу УРСР переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду в нежилі, як правило, не допускається.
Відповідно до частини 1 статті 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
У відповідності до частини 1 статті 320 зазначеного Кодексу власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом. Разом з тим, частиною 1 статті 383 Цивільного кодексу України передбачено, що власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім’ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.
Слід зауважити, що лист Вищого господарського суду України від 07.06.2005 №01-8/1051 «Про деякі питання застосування статей 7 і 8 Житлового кодексу Української РСР при вирішенні спорів щодо переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі» має інформаційний характер, а та обставинна, що єдиною умовою переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежитлові є непридатність вказаних будинків і приміщень до проживання грунтується лише на суб’єктивних висновках прокурора. Крім того, на законодавчому рівні не врегульоване питання переведення житлових приміщень у категорію нежитлових та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2008 року №280 затверджене Положення про порядок переведення житлових приміщень (житлових будинків) у категорію нежитлових; нежитлових приміщень у категорію житлових; житлових будинків у будинки садибного типу.
Згідно зі статтею 73 Закону Укрїни «Про місцеве самоврядування в Україні» акти виконавчого комітету міської ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. Відповідно до статті 19 Конституції України та статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України. На підставі вищевикладеного, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 40 Про місцеве самоврядування в Україні»,виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Протест прокурора Зарічного району м. Суми від 19.07.2010 № 96/3871 вих 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2010 № 316 «Про надання дозволу на переведення житлових приміщень у категорію нежитлових та їх реконструкцію» відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора Зарічного району м. Суми.
  3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябоконя А.Б.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 18-10-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав