616

Документи » Рішення виконавчого комітету » 616 від 05.10.2010

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "05" жовтня 2010 р № 616
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора м. Суми від 16.08.2010 № 107/341 вих. 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.07.2010 року № 357 «Про здійснення управлінням охорони здоров’я делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Прокурором м. Суми винесено протест від 16.08.2010 № 107/341 вих. 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.07.2010 року № 357 «Про здійснення управлінням охорони здоров’я делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Пунктом 1 зазначеного рішення роботу управління охорони здоров’я з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визнано незадовільною, а пунктом 2 рішення рекомендовано міському голові розглянути питання щодо доцільності перебування на займаній посаді начальника управління охорони здоров’я Братушки О.В.

В свою чергу, прокурор у протесті зазначає, що виконавчим комітетом Сумської міської ради надано необ’єктивну оцінку діяльності управління охорони здоров’я по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади, безпідставно визнано роботу вказаного управління незадовільною та рекомендовано міському голові розглянути питання щодо доцільності перебування на займаній посаді начальника управління охорони здоров’я Братушки О.В., у зв’язку з чим вимагає скасувати пункти 1 та 2 вказаного рішення.

Проаналізувавши норми чинного законодавства та вимоги прокурора, слід зазначити наступне.

У протесті прокурор, посилаючись на інформацію начальника управління охорони здоров’я Сумської міської ради, зазначає що за звітний період:

 • на 6,5 % зросло фінансування в розрахунку на одного мешканця м. Суми і склало 390 грн. при середньообласному по містах та районах 386 грн.;
 • вартість одного ліжко-дня по стаціонарній допомозі збільшилась з 87,64 до 105,7 грн.;
 • витрати на 1 ліжко-день на придбання медикаментів з урахуванням витрат на проведення гемодіалізу для хворих на ниркову недостатність зросли з 7,94 до 10,72 грн.;
 • зросли видатки на 1 виїзд швидкої медичної допомоги та витрати на медикаментозне забезпечення виїзду швидкої медичної допомоги;
 • проведено реконструкцію акушерського корпусу пологового будинку № 1.

Разом з тим, усі викладені вище аргументи свідчать про здійснення управлінням власних повноважень, передбачених, зокрема, підпунктом 1 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі по тексту – Закон), відповідно до якого до власних повноважень виконавчих органів міських рад належить управління закладами охорони здоров’я, які належать територіальним громадам або передані їм, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

Відповідно до Закону до делегованих повноважень виконавчих органів місцевих рад у сфері охорони здоров’я віднесені:

 • забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності медичного обслуговування на відповідній території (пп. 1 п. «б» ст. 32 Закону);
 • забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів (пп. 2 п. «б» ст. 32 Закону);
 • забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення (пп. 3 п. «б» ст. 32 Закону);
 • реєстрація відповідно до законодавства статутів (положень) розташованих на відповідній території закладів охорони здоров’я; внесення пропозицій до відповідних органів щодо ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я (пп. 11 п. «б» ст. 32 Закону).

Згідно з частиною третьою статті 10 Закону виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень.

Відповідно до Положення про управління охорони здоров’я Сумської міської ради, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 16 жовтня 2002 року № 125-МР, здійснення даних делегованих повноважень покладено на управління охорони здоров’я населення Сумської міської ради.

З огляду на вимоги згаданого Закону лише з деяких окремих абзаців інформації начальника управління охорони здоров’я Братушки О.В. можна зробити висновки про роботу управління з питань здійснення делегованих повноважень.

Наприклад, питанню забезпечення «доступності і безоплатності медичного обслуговування» (пп. 1 п. «б» ст. 32 Закону) в інформації присвячено лише декілька абзаців в яких констатується підвищення фінансування тих чи інших потреб з міського бюджету.

Разом з тим, з наданої інформації не вбачається можливим встановити роль управління у забезпеченні доступності і безоплатності медичного обслуговування та визначити заходи управління з цього питання.

Неможливо також погодитись із твердженням прокурора про те, що питання кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я не віднесені ні до власних, ні до делегованих повноважень виконавчих органів рад, оскільки підпунктом 2 пункту «б» статті 32 Закону визначено доволі чіткі повноваження виконавчих органів рад з цього питання, а саме: «визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів».

Натомість з інформації начальника управління неможливо встановити якою є потреба лікувальних закладів міста в кадрах, скільки договорів було укладено управлінням на підготовку відповідних спеціалістів, які заходи вживалися управлінням з метою покращення ситуації з питань забезпечення лікувальних закладів міста кадрами.

Лише частково висвітлена робота управління з питань здійснення повноважень щодо забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

З інформації неможливо встановити які категорії підлягають забезпеченню лікарськими засобами та виробами медичного призначення, скільки осіб забезпечено лікарськими засобами, який відсоток потребуючих охоплений тощо.

Крім того, повністю відсутня інформація про здійснення управлінням повноважень, передбачених підпунктом 11 пункту «б» статті 32 Закону (реєстрація відповідно до законодавства статутів (положень) розташованих на відповідній території закладів охорони здоров’я; внесення пропозицій до відповідних органів щодо ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я).

Таким чином, зі змісту інформації начальника управління охорони здоров’я не вбачається висвітлення стану виконання покладених на управління делегованих повноважень, передбачених статтею 32 Закону, у повному обсязі, у зв’язку з чим виконавчим комітетом правомірно прийнято рішення від 06.07.2010 року № 357 «Про здійснення управлінням охорони здоров’я делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Також слід зазначити, що у протесті прокурор не зазначає положенням яких нормативно правових актів суперечить прийняте виконавчим комітетом Сумської міської ради рішення, як того вимагає стаття 21 Закону України «Про прокуратуру».

Відповідно до статті 19 Конституції України та частини 3 статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України.

На підставі вищевикладеного, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 1. Протест прокурора м. Суми від 16.08.2010 № 107/3111 вих. 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.07.2010 року № 357 «Про здійснення управлінням охорони здоров’я делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відхилити.
 2. Про прийняте рішення повідомити прокурора м. Суми.
 3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Панченка С.М.

 

Виконуючий обов’язки міського голови з виконавчої роботи М.О. Трофименко


Дата публікації: 18-10-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав