567

Документи » Рішення виконавчого комітету » 567 від 07.09.2010

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "07" вересня 2010 р № 567
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Зарічного району м. Суми від 28.07.2010 №96/4038вих10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.04.2010 року №188 «Про надання дозволу на перепланування та переобладнання об’єктів та розробку стадії робочого проекту»

Прокурором Зарічного району м. Суми внесено протест від 28.07.2010 №96/4038 вих 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.04.2010 року №188 «Про надання дозволу на перепланування та переобладнання об’єктів та розробку стадії робочого проекту». Прокурор у своєму протесті зазначає, що рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.04.2010 року №188 «Про надання дозволу на перепланування та переобладнання об’єктів та розробку стадії робочого проекту» фізичній особі-підприємцю Чумаченко В.П. надано дозвіл на перепланування та переобладнання нежитлового приміщення по вул. О. Береста, 9 в місті Суми під розміщення магазину непродовольчих товарів з влаштуванням окремого входу.
Вказане рішення є незаконним та підлягає скасуванню, оскільки прийняте із порушенням вимог статей 23, 29 Закону України «Про планування і забудову територій».
Проаналізувавши норми чинного законодавства та вимоги прокурора слід зазначити наступне. Згідно з Порядком надання дозволу на перепланування та/або переобладнання житлових та нежитлових приміщень, в т.ч. зі зміною функціонального i цільового призначення, та визначення готовності до експлуатації i оформлення правовстановлюючих документів на приміщення, в яких проведено перепланування та/або переобладнання; оформлення правовстановлюючих документів на приміщення, в яких перепланування та/або переобладнання, в т.ч. зі зміною функціонального i цільового призначення, проведено самовільно, затвердженим рішенням Сумської міської ради від 24 червня 2009 року № 2732-МР, перепланування - це перенесення i розбирання перегородок, перенесення i влаштування дверних прорізів, улаштування i переустаткування тамбурів, прибудова балконів та лоджій; переобладнання - це улаштування в окремих жилих будинках, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень, нежилих приміщеннях індивідуального опалення та іншого інженерного обладнання, монтаж систем кондиціонування повітря та засобів супутникового зв'язку, перенесення нагрівальних, сантехнічних i газових приладів; влаштування i переобладнання туалетів, ванних кімнат, вентиляційних каналів. Згідно з наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №76 від 17.05.2005 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», реконструкція - це комплекс будівельних робіт, спрямованих на поліпшення експлуатаційних показників приміщень житлового будинку шляхом їx перепланування та переобладнання, надбудови, вбудови, прибудови з одночасним приведенням їx показників відповідно до нормативно-технічних вимог. Таким чином, поняття «перепланування та переобладнання», є одними із складових частин поняття «реконструкція».
Згідно з ДБН А.2.2-3-2004 «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», затверджених наказом Держбуду України від 20.01.2004 N8, реконструкція - перебудова існуючих об’єктів виробничого та цивільного призначення, пов'язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості вироблюваної продукції поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко- економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри). Додатково вивчивши робочий проект «Перепланування нежитлових приміщень під непродовольчий магазин по вул. О. Береста, 9 в місті Суми», розроблений у 2010 році на замовлення ФОП Чумаченко В.П. товариством «А.Б.В.», фахівцями управління архітектури було встановлено, що проектом не передбачається здійснення добудов до нежитлового приміщення вбудованого в зазначений житловий будинок, а передбачено лише влаштування додаткових входів до приміщення, тобто влаштування дверних прорізів, з влаштуванням вхідних груп та опорядженням фасаду, що підпадає під поняття перепланування.
Крім того, пунктом 3 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.04.2010 №188 «Про надання дозволу на перепланування та переобладнання об’єктів та розробку стадії робочого проекту» зазначалось про необхідність отримання замовником у встановленому порядку дозволу на проведення робіт. Листом від 05.03.2010 №7/18-570 інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Сумській області повідомила про відсутність необхідності отримання дозволу на виконання будівельних робіт по переплануванню та переобладнанню нежитлового приміщення по вул. О. Береста, 9 в місті Суми. Відповідно до статті 19 Конституції України та статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачених Конституцією і законами України. На підставі вищевикладеного, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 40 Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Протест прокурора Зарічного району м. Суми від 28.07.2010 № 96/4038 вих 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.04.2010 № 188 «Про надання дозволу на перепланування та переобладнання об’єктів та розробку стадії робочого проекту» відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора Зарічного району міста Суми.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 21-09-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав