515

Документи » Рішення виконавчого комітету » 515 від 07.09.2010

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "07" вересня 2010 р № 515
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора міста Суми від 06.08.2010 № 107/2934 вих 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.09.09 № 484 «Про визначення виконавців/виробників послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в місті Суми»

Прокурором міста Суми внесено протест від 06.08.2010 № 107/2934 вих 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.09.2009 № 484 «Про визначення виконавців/виробників послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в місті Суми». У протесті прокурора міста Суми зазначено про те, що рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 484 від 22.09.09 «Про визначення виконавців/виробників послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в місті Суми» прийняте з порушенням ст.ст. 13, 21 Закону України «Про житлово – комунальні послуги», ст.ст. 2,13 Закону України «Про теплопостачання» та з перевищенням повноважень, наданих органам місцевого самоврядування, а тому є незаконним та підлягає скасуванню.
Проаналізувавши вищевикладене та норми чинного законодавства слід зазначити наступне.Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних повноважень виконавчих органів міських рад належить управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.
Статтею 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачені види житлово – комунальних послуг, в залежності від функціонального призначення, зокрема до комунальних послуг віднесено: централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо, слід зазначити, що вказаний перелік комунальних послуг не є вичерпним. Іншими спеціальними нормативно-правовими актами (постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» та наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд») закріплені переліки житлово – комунальних послуг, відповідно до яких послуги з централізованого постачання холодної та гарячої води, централізованого опалення та водовідведення є різновидами житлово-комунальних послуг.
Статтею 67 Житлового Кодексу України передбачено, що плата за комунальні послуги (водопостачання, газ, теплова енергія та інші послуги) береться крім квартирної плати за затвердженими в установленому порядку тарифами. Згідно із пунтом 3 частини першої статті 1 Закону України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України», тарифи на комунальні послуги – тарифи на теплову енергію, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, а також тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.
Проаналізувавши вищевказані нормативно – правові акти можна визначити, що транспортування та передача теплової енергії є різновидами комунальних послуг. Відповідно до статті 7 Закону України «Про житлово – комунальні послуги» до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить визначення виконавця житлово-комунальних послуг відповідно до цього закону та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Так, згідно пунктів 1.1., 1.5. та 1.7. Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 № 60, органи місцевого самоврядування можуть визначати виконавців всіх або окремих житлово-комунальних послуг, зокрема виконавців послуг з централізованого опалення, централізованого постачання холодної та гарячої води, централізованого водовідведення. Визначені виконавці житлово-комунальних послуг є відповідальними за ненадання або неякісне надання відповідних послуг згідно з укладеними договорами та законодавством.
Слід зазначити, що рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.02.2009 № 484 «Про визначення виконавців/виробників послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в місті Суми» підготовлено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 933 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 N 630», а саме відповідно до підпунктів 10, 11, 12 пункту 3, виконавець зобов'язаний:

 • утримувати внутрішньобудинкові мережі у належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт.
 • інформувати споживача протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разі його особистого звернення - невідкладно), про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення якісних показників надання послуг.
 • усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством та договором.

Крім того, з метою удосконалення системи управління житлово – комунальним господарством, підвищення ефективності і надійності його функціонування та забезпечення якісного і безперебійного надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення власникам/балансоутримувачам житлових будинків не комунальної форми власності, підприємствам, які надають послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, ВАТ «Сумське НВО ім. Фрунзе в особі Дирекції «Котельня Північного промвузла», пунктами 4, 5 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 484 від 22.09.09 «Про визначення виконавців/виробників послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в місті Суми» рекомендовано укласти угоди з надання послуг з утримання внутрішньо будинкових мереж з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення з ТОВ «Сумитеплоенерго».
Варто зауважити, що вказане рішення виконавчого комітету Сумської міської ради в частині укладення угод підприємствами не комунальної форми власності носить рекомендаційний характер, оскільки органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в їх господарську діяльність. Відповідно до статей 626, 651 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.
Щодо пункту 6 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 484 від 22.09.09 «Про визначення виконавців/виробників послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в місті Суми», необхідно зазначити, що вказаний пункт прийнято з урахуванням згоди ТОВ «Сумитеплоенерго» та пункту 6 статті 28 Закону України «Про житлово – комунальні послуги», відповідно до якого переможець конкурсу на надання житлово – комунальних послуг має право, за бажанням, укладати субпідрядні договори без проведення додаткових конкурсів.
Вказаний пункт прийнято з метою раціонального використання коштів споживачів, забезпечення кваліфікованого, та якісного обслуговування внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, оскільки послуги з технічного обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення включені до складової тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Суми, та надаються підприємствами – надавачами послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, а не виконавцями послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, як вимагає постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 933 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 N 630».
Необхідно також врахувати позицію Конституційного Суду України, викладену у рішенні від 16.04.2009 № 7-рн, відповідно до якої органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 1. Протест прокурора міста Суми від 06.08.2010 № 107/2934 вих 10 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.09.2009 № 484 «Про визначення виконавців/виробників послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в місті Суми» задовольнити частково, внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.09.2009 року № 484 «Про визначення виконавців/виробників послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в місті Суми» а саме:
  1.1. Пункт 2 викласти в наступній редакції:
  «2. Виконавцям/виробникам послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення утримувати внутрішньобудинкові мережі у належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, шляхом укладення договорів щодо відшкодування витрат на їх утримання з підприємствами, які надають послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій».
  1.2. У пункті 5 слово «ТОВ «Сумитеплоенерго» замінити словами «підприємствами виконавцями/виробниками послуг».
  1.3. У пункті 8 слова «у термін до 01.01.2010 року» замінити словами «у разі необхідності». 1.4. Пункти 3, 4, 6 виключити. 1.3. Пункт 5 вважати пунктом 3, пункти 7, 8, 9, 10, вважати відповідно пунктами 6, 7, 8, 9.
 2. Повідомити прокурора міста Суми про прийняте рішення.
 3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаря А.П.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 17-09-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав