394

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 394 від 06.07.2010

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "06" липня 2010 р № 394
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора міста Суми від 09.06.2010 року № 107/2214 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.10.2009 року №534 «Про розгляд протесту прокурора міста Суми від 10.09.09 №2763 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 30.03.09 №153 «Про визначення (тимчасово) виконавців послуг з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і диспетчерських систем житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Суми»

Прокурором міста Суми внесено протест від 09.06.2010 року №107/2214 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.10.2009 року №534 «Про розгляд протесту прокурора міста Суми від 10.09.09 №2763 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 30.03.09 №153 «Про визначення (тимчасово) виконавців послуг з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і диспетчерських систем житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Суми». 
У протесті прокурора міста Суми зазначено про те, що згідно зі статтею 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пунктом 1.2.16. Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, який затверджений наказом Держжитлокомунгоспу від 10.08.2004 року №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» та пунктом 11, 12 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року №529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», послуга з технічного обслуговування ліфтів і систем диспетчеризації є складовою послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
У протесті також зазначено, що органам місцевого самоврядування не надано право визначати послуги з технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації як окрему комунальну послугу та виділяти її з тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Вказане рішення виконавчого комітету Сумської міської ради прокурор міста Суми вважає незаконним та вимагає скасувати його.
Проаналізувавши вищевикладене та норми чинного законодавства слід зазначити наступне. Статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначено, що до власних повноважень виконавчих органів міських рад належить управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню. Статтею 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та іншими спеціальними нормативно-правовими актами (постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 №529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» та наказом Держжитлокомунгоспу від 10.08.2004 №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд») послуга з технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації є житлово-комунальними послугами та відносяться до послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, а не до комунальних послуг, як вказує у протесті прокурор. Відповідно до статті 7 зазначеного закону до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить визначення виконавця житлово-комунальних послуг відповідно до цього закону та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
Так, згідно пунктів 1.5. та 1.7. Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 року №60, органи місцевого самоврядування можуть визначати виконавців всіх або окремих житлово-комунальних послуг. Визначені виконавці житлово-комунальних послуг є відповідальними за ненадання або неякісне надання відповідних послуг згідно з укладеними договорами та законодавством. У своєму протесті прокурор вимагає скасувати рішення виконавчого комітету у редакції згідно з рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.04.2010 року № 180 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради 06.10.2009 року №534 «Про розгляд протесту прокурора міста Суми від 10.09.09 №2763 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 30.03.09 №153 «Про визначення (тимчасово) виконавців послуг з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і диспетчерських систем житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Суми». Разом з тим, згідно зі статтею 21 Закону України «Про прокуратуру» протест приноситься прокурорм на акт, що суперечить закону до органу, який його видав, або до вищестоящого органу. У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або приведення його у відповідність з законом. Так, 10.09.2009 року прокурором м іста Суми внесено протест №2763 вих на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради №153 від 30.03.2009року «Про визначення (тимчасово) виконавців послуг з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і диспетчерських систем житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Суми» з вимогою щодо його скасування. За результатами розгляду вказаного протесту відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру» 06.10.2009 року виконавчим комітетом Сумської міської ради прийнято рішення №534 про його задоволення.
Тобто, рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.10.2009 року №534 «Про розгляд протесту прокурора міста Суми від 10.09.09 №2763 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 30.03.09 №153 «Про визначення (тимчасово) виконавців послуг з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і диспетчерських систем житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Суми» прийнято на виконання вимог статті 21 Закону України «Про прокуратуру». З метою поліпшення роботи ліфтового господарства у житловому фонді комунальної власності територіальної громади міста Суми, рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.10.2009 року №534 передбачено ряд пунктів, які врегульовують дані відносини. Зважаючи на це, необхідно врахувати позицію Конституційного Суду України, викладену у рішенні від 16.04.2009 року №7-рп, відповідно до якої органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини. Крім того варто зауважити, що незрозумілою є вимога прокурора щодо скасування одного акту органу місцевого самоврядування - рішення виконавчого комітету від 06.10.2009 року №534 у редакції згідно іншого акту - рішення виконавчого комітету від 06.04.2010 року №180 та обґрунтування даної вимоги. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Протест прокурора міста Суми від 09.06.2010 року № 107/2214 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.10.2009 року № 534 «Про розгляд протесту прокурора міста Суми від 10.09.09 № 2763 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 30.03.09 № 153 «Про визначення (тимчасово) виконавців послуг з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і диспетчерських систем житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Суми» відхилити.
  2. Повідомити прокурора міста Суми про прийняте рішення.
  3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаря А.П.

 

Міський голова

Г.М. МінаєвДата публікації: 26-07-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав