320

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 320 від 03.06.2010

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "03" червня 2010 р № 320
м. Суми

Про результати ревізії бюджету м. Суми

Заслухавши інформацію головних розпорядників коштів міського бюджету про результати проведених контрольно – ревізійним управлінням в Сумській області ревізій фінансово – господарської діяльності та зустрічних звірок за період 2008 – 2009 роки (додається), виконавчий комітет Сумської міської ради зазначає, що порушення виявлені контрольними заходами свідчать про те, що керівники деяких управлінь, відділів міської ради та виконавчого комітету, окремих установ, організацій, підприємств не в повній мірі забезпечують належну організацію роботи з наповнення міського бюджету, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та комунального майна, зміцнення фінансової дисципліни. Бюджет м. Суми в цілому за 2008 рік виконаний за доходами в сумі 650743,3 тис. грн. (103,0 % від затверджених з урахуванням внесених змін показників), за видатками - 653517,5 тис. грн. (97,6 %); за 2009 рік виконаний за доходами сумі 591807,9 тис. грн. (100,6 %), за видатками - 606781,2 тис. грн. (97,5 %). Поряд з цим загальна сума податкового боргу по платежах до бюджету міста за 2008 – 2009 роки зросла на 11180 тис. грн. і станом на 31.12.2009 склала 11839,6 тис. гривень. За рахунок надання пільг по податках і зборах у 2008 році до бюджету міста не надійшло 1326,5 тис. грн., у 2009 - 5504,9 тис. гривень. Найбільше пільг Сумською міською радою надано по платі за землю, в т.ч. в 2008 році 1156,2 тис. грн., в 2009 - 4152,5 тис. гривень. Водночас, протягом 2008-2009 років рішеннями Сумської міської ради надавались пільги на здійснення господарської та іншої діяльності підприємствам, установам та організаціям, повноваження щодо управлінь якими в Сумської міської ради відсутні та які не являються суб'єктами комунальної власності територіальної громади, внаслідок чого втрачено можливі надходження коштів до доходної частини міського бюджету на загальну суму 205,3 тис. грн., в т.ч. в 2008 році - 142,1 тис. грн. та в 2009 році 63,2 тис. гривень. За результатами ревізії встановлено порушень на загальну суму 19659,5 тис. грн., у тому числі недоотримання фінансових ресурсів – 1565,0 тис. грн., незаконних, нецільових витрат та недостач – 944,7 тис. грн., втрат фінансових і матеріальних ресурсів, допущених внаслідок неефективних управлінських рішень – 16244,3 тис. грн., інших порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів – 905,5 тис. гривень. З метою усунення недоліків та порушень у виконанні бюджету м. Суми, забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, комунального майна і природних ресурсів, посилення відповідальності керівників установ, організацій та комунальних підприємств міста за дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, керуючись частиною першою статті 52 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Визнати роботу управління охорони здоров’я, управління освіти і науки, управління реконструкції та капітального будівництва, управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою, управління майна комунальної власності, управління земельних ресурсів щодо забезпечення дотримання фінансово-бюджетної дисципліни недостатньою.
 2. Рекомендувати міському голові за допущені недоліки та порушення попередити начальника управління майна комунальної власності Щербака В.І., начальника управління земельних ресурсів Скрипку В.В. та начальника управління охорони здоров’я Братушку О.В. про неповну службову відповідність.
 3. Начальнику управління охорони здоров’я Братушці О.В. у термін до 01.07.2010 застосувати заходи відповідальності до головних лікарів Сумських міських клінічних лікарень №№ 1, 4, 5 за допущені фінансові порушення.
 4. Керівникам установ, організацій і підприємств, в яких проводилися ревізії та зустрічні звірки:
  • 4.1. У термін до 01.07.2010 розробити заходи щодо забезпечення покращення роботи по надходженню фінансових ресурсів, вирішити питання відшкодування незаконних витрат і усунення інших фінансових порушень, притягнення винних осіб до відповідальності;
  • 4.2. В межах повноважень посилити контроль за ефективним використання бюджетних коштів, комунального майна та природних ресурсів, зменшенням за розрахунками з бюджетом заборгованості шляхом організації належної претензійно-позовної роботи.
 5. Головним розпорядникам коштів:
  • 5.1. Розробити та подати до 15.06.2010 на узагальнення фінансовому управлінню заходи (з урахуванням підпорядкованих установ, організацій та комунальних підприємств), спрямовані на усунення недоліків і порушень, встановлених ревізією бюджету м. Суми;
  • 5.2. До 5 числа кожного місяця забезпечити подання фінансовому управлінню інформації про вжиті заходи по усуненню недоліків та порушень за результатами ревізії.
 6. Фінансовому управлінню (Липова С.А):
  • 6.1. Провести роботу щодо повернення з обласного бюджету до міського бюджету коштів іншої субвенції в сумі 173,5 тис. грн., які використано всупереч призначенням, встановленим у рішенні Сумської міської ради від 30.07.2008 № 1737 – МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2008 рік»;
  • 6.2. До 01.07.2010 року узагальнити заходи, надані головними розпорядниками по усуненню недоліків і порушень, встановлених ревізією та подати на погодження міському голові;
  • 6.3. Посилити контроль за наповненням міського бюджету та дотриманням порядку здійснення видатків з бюджету;
  • 6.4. Забезпечити щомісячне інформування контрольно-ревізійного управління в Сумській області про стан усунення порушень за результатами ревізії бюджету м. Суми.
 7. Фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.) та головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити включення до місцевих програм та бюджетних запитів видатків, передбачених законодавством, необхідність яких обумовлена характером діяльності кожної установи, із дотриманням суворого режиму економії коштів і матеріальних цінностей та обов'язковості першочергового забезпечення бюджетними коштами захищених статей бюджету.
 8. У термін до 01.09.2010 року: 
  • 8.1. Управлінню реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради (Шилов В.В.) підготувати та подати на розгляд Сумської ради зміни до Методики розрахунку розмірів пайових коштів замовників будівництва (реконструкції) в розвиток інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 12 липня 2007 року № 737-МР (із змінами і доповненнями) в частині визначення чіткого механізму контролю за повнотою сплати замовниками будівництва (реконструкції) пайових внесків до цільового фонду розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста; 
  • 8.2. Управлінню земельних ресурсів Сумської міської ради (Скрипка В.В.) підготувати та винести на розгляд виконавчого комітету Сумської міської ради зміни до рішення виконкому від 03.07.2008 № 298 ,,Про визначення місць масового відпочинку населення та створення тимчасової комісії з питань закріплення прибережних смуг водних об’єктів м. Суми, здійснення санітарного очищення та благоустрою” щодо забезпечення визначеного чинним законодавством порядку використання земельних ресурсів; 
  • 8.3. Управлінню охорони здоров’я (Братушка О.В.) на виконання рішення Сумської міської ради від 12 травня 2010 року № 3752-МР ,,Про звернення до Сумської обласної ради та Сумської обласної державної адміністрації щодо передачі з обласного бюджету у 2010 - 2011 роках субвенції на утримання об’єктів спільного користування” опрацювати з управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації та Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації питання щодо забезпечення приведення у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України порядку утримання обласних відділень Сумських міських клінічних лікарень.
 9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків.  

 

Міський голова

Г.М. Мінаєв

 

Інформація про результати проведених контрольно – ревізійним управлінням в Сумській області ревізій фінансово – господарської діяльності та зустрічних звірок в установах, організаціях та підприємствах за період 2008 – 2009 роки [70 Kb] (cкачувань: 1607) або переглянути не завантажуючиДата публікації: 16-06-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав