220

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 220 від 06.05.2010

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "06" травня 2010 р № 220
м. Суми

Про організацію відпочинку, оздоровлення і зайнятості дітей та учнівської молоді м. Суми в літній період 2010 року

З метою забезпечення організованого відпочинку, оздоровлення і зайнятості дітей та учнівської молоді міста в літній період 2010 року, на виконання Закону України від 04.09.2008 № 375-17 «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами), рішень Сумської міської ради від 16 грудня 2009 року № 3275-МР «Про міську програму «Молодь міста Суми» на 2010-2012 роки», від 16.12.2009 №3265-МР «Про міську програму «Оздоровлення та відпочинок дітей» на 2010-2012 роки», керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити міський план організації відпочинку, оздоровлення і зайнятості дітей та учнівської молоді в літній період 2010 року (додатки 1-4 ).
 2. Затвердити склад міської координаційної ради з питань літнього оздоровлення і зайнятості дітей та учнівської молоді (додаток 5) , розглядати на її засіданнях хід підготовки, проведення та підсумки оздоровчої кампанії 2010 року.
 3. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради (Мотречко В.В.):
  • 3.1. Підготувати проект розпорядження міського голови про склад комісії по прийому заміських оздоровчих таборів. 3.1.1. Комісії по прийому заміських оздоровчих таборів здійснити у встановлені терміни прийом, паспортизацію, безоплатне обстеження заміських таборів щодо їх готовності до початку оздоровчої кампанії та забезпечити виконання планових завдань з підготовки оздоровчих закладів до відкриття При прийомі заміських оздоровчих таборів забезпечити дотримання санітарно - епідеміологічних норм у заміських таборах, керуючись Державними санітарними правилами № 5.5.5.23-99 «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» та норм харчуванням дітей у заміських таборах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
  • 3.2. Сприяти комплектації педагогічними кадрами дитячих заміських оздоровчих закладів згідно з їх заявками. Надати допомогу у підборі кваліфікованих кадрів для організації культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи, проведення спартакіад, роботи гуртків, секцій тощо.
  • 3.3. Забезпечити контроль за роботою заміських оздоровчих таборів протягом літнього періоду.
  • 3.4. Провести міський огляд-конкурс серед заміських оздоровчих таборів на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків влітку 2010 року.
  • 3.5. Організувати оздоровлення дітей, які потребують додаткової педагогічної уваги, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених, багатодітних сімей, талановитих та обдарованих дітей, дітей працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків у санаторних, заміських оздоровчих таборах, Міжнародному дитячому центрі «Артек», Українському дитячому центрі «Молода гвардія» та інших оздоровчих закладах України.
  • 3.6. Спільно з міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (Гонтовенко Є.В.) організувати і провести спартакіаду заміських оздоровчих таборів.
  • 3.7. Управлінню житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради (Куц Я.В.), міському центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (Гонтовенко Є.В.) забезпечити підготовку та функціонування існуючих спортивно-ігрових майданчиків у мікрорайонах, місцях масового відпочинку. Вжити відповідних заходів щодо розширення їх мережі, благоустрою та використання за призначенням.
  • 3.8. Продовжити впровадження альтернативних форм оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді пільгових категорій шляхом організації і проведення пересувних таборів наметового типу та байдаркових сплавів.
  • 3.9. Спільно з Сумським міським центром дозвілля молоді (Мартиненко І.С.) проводити на базі оздоровчих таборів тренінгову консультативну роботу з питань профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу життя, статевого виховання, взаємовідносин дітей з однолітками та батьками, організувати проведення пересувних таборів наметового типу та байдаркових сплавів.
 4. Управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.) забезпечити виконання плану організації відпочинку, оздоровлення і зайнятості дітей у дошкільних, позашкільних закладах, школах, для цього:
  • 4.1. Здійснити у встановлені терміни прийом та паспортизацію пришкільних, профільних таборів, таборів праці та відпочинку, забезпечити виконання планових завдань з підготовки оздоровчих закладів до відкриття, не допускати відкриття таборів без дозволу міської санітарно-епідеміологічної станції.
  • 4.2. Забезпечити обстеження пришкільних, профільних таборів, таборів праці та відпочинку щодо їх готовності до початку оздоровчої кампанії.
  • 4.3. Забезпечити в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на 2010 рік, харчуванням дітей у пришкільних, профільних таборах, таборах праці та відпочинку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 роки №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
  • 4.4. Вжити заходів щодо організації змістовної безперебійної роботи пришкільних, профільних таборів, таборів праці та відпочинку, забезпечити дотримання в них санітарно-епідеміологічних норм, техніки безпеки та протипожежних правил під час відпочинку, подорожей, екскурсій, перевезення дітей тощо.
  • 4.5. Організувати оздоровлення дітей пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, з малозабезпечених і багатодітних сімей, талановитих та обдарованих дітей, дітей працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  • 4.6. Забезпечити в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на 2010 рік, здешевлення вартості путівок у заміські табори для дітей працівників бюджетної сфери.
  • 4.7. Забезпечити збагачення раціону харчування дітей у дошкільних закладах фруктами, соками.
  • 4.8. Забезпечити підготовку та функціонування спортивно-ігрових майданчиків у загальноосвітніх навчальних закладах. Вжити відповідних заходів щодо розширення їх мережі, благоустрою та використання за призначенням.
 5. Управлінню праці та соціального захисту населення Сумської міської ради (Масік Т.О.) забезпечити санаторно-курортне лікування та оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у санаторіях області, санаторіях та курортах державного значення, в заміських оздоровчих таборах. Пріоритетним вважати забезпечення санаторно-курортним лікуванням хворих дітей, які знаходяться на диспансерному обліку відповідно до положення «Про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 року № 800.
 6. Міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Сергієнко С.А.): 6.1. Проводити на базі заміських оздоровчих таборів тренінгову консультативну роботу з питань профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу життя, статевого виховання, взаємовідносин дітей з однолітками та батьками. 6.2. Забезпечити підбір та сприяти в організації проведення оздоровлення дітей - вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей у заміських, санаторних, оздоровчих таборах різних типів.
 7. Службі у справах дітей Сумської міської ради (Голосна К.А.): 7.1. Забезпечити підбір дітей пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з прийомних сімей, дітей та учнівської молоді з девіантною поведінкою для оздоровлення в санаторно-оздоровчих закладах усіх типів.
 8. Управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради (Братушка О.В.): 8.1. Забезпечити поглиблений медичний огляд дітей диспансерної групи при направленні їх до оздоровчих закладів з чітким визначенням діагнозу та рекомендацій щодо лікування. 8.2. Організувати оздоровлення дітей диспансерної групи на базі відділень Сумської міської дитячої клінічної лікарні. 8.3. Своєчасно забезпечити, згідно із заявками, оздоровчі заклади кваліфікованими лікарями-педіатрами, сімейними лікарями та медичними сестрами, які пройшли навчання з питань невідкладної допомоги дітям в умовах оздоровчого закладу та за рішенням атестаційної комісії отримали посвідчення на право роботи в оздоровчому закладі, з оплатою їх праці згідно з чинним законодавством. 8.4. Забезпечити закріплення за дитячими оздоровчими таборами лікувально-профілактичних закладів. 8.5. Забезпечити першочергове санаторно-курортне лікування-оздоровлення дітей пільгових категорій: дітей працівників правоохоронних органів і військовослужбовців та журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей із малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей, дітей диспансерної групи. 8.6. Забезпечити безкоштовне медичне обстеження дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок, а також медичних працівників, педагогічних працівників та працівників харчоблоків, які будуть працювати в заміських оздоровчих закладах. 8.7. Запровадити обов’язкове введення йодованої кухонної солі до раціону дитячого харчування в оздоровчих закладах для дітей.
 9. Сумській міській санітарно-епідеміологічній станції (Черняк О.М.) забезпечити нагляд за виконанням Державних санітарних правил № 5.5.5.23-99 «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” в оздоровчих закладах усіх типів протягом літнього періоду.
 10. Сумській міській дизінфекційній станції (Конча В.О.). забезпечити дизінфекцію і дератизацію приміщень та територій таборів, проведення профілактичної камерної дизінфекції постільних речей, ковдр тощо.
 11. Відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи Сумської міської ради (Нелін С.В.) забезпечити цілодобове чергування працівників міліції для підтримання правопорядку в місцях відпочинку дітей та перевірку технічного стану автотранспорту для перевезення дітей, встановлення відповідних дорожніх знаків і обстеження засобів руху в місцях розташування оздоровчих закладів відповідно до діючого законодавства. Провести ретельне обстеження дитячих оздоровчих закладів відносно правил протипожежної безпеки.
 12. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (Даниленко О.В.) спільно з комунальним підприємством «Міська рятувальна станція» (Міщенко О.В.) провести ретельне обстеження дитячих оздоровчих закладів відносно правил протипожежної безпеки та місць для купання дітей.
 13. Комунальним підприємствам: - електромереж зовнішнього освітлення „Міськсвітло” (Авраменку О.О.) - вирішити питання безперебійного забезпечення електроенергією дитячі оздоровчі заклади усіх типів; - «Міськводоканал» (Гура В.П.) - забезпечити водопостачанням дитячі оздоровчі заклади усіх типів; - «Шляхрембуд» (Вегера О.О.) - тримати на контролі стан доріг до заміських дитячих оздоровчих таборів.
 14. Управлінню інформаційно-аналітичної роботи Сумської міської ради (Сокура А.В.) забезпечити висвітлення в засобах масової інформації хід підготовки і проведення літньої оздоровчої кампанії, організації дозвілля дітей, учнівської та студентської молоді, впровадження нових форм та методів роботи в дитячих оздоровчих закладах.
 15. Фінансовому управлінню (Липова С.А.) забезпечити фінансування літнього оздоровлення дітей та учнівської молоді в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на 2010 рік.
 16. Управлінням і відділам, зазначеним у цьому рішенні, подавати інформацію про хід виконання рішення до 5 числа щомісячно впродовж травня-вересня 2010 року до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради.
 17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Панченка С.М.  

 

Міський голова

Г.М. Мінаєв

 

Додатки [108.5 Kb] (cкачувань: 367) або переглянути не завантажуючиДата публікації: 17-05-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав