414

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 414 від 03.09.2008

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "03" вересня 2008 р № 414
м. Суми

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо змін та доповнень до міського бюджету на 2008 рік

Враховуючи розпорядження міського голови від 11.08.08 № 738-Р "Про виділення коштів з міського бюджету на виконання виборчих програм та доручень виборців" та обґрунтовані подання головних розпорядників коштів міського бюджету, керуючись підпунктом 1 пункту „а" частини першої статті- 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Унести на розгляд Сумської міської ради питання щодо змін та доповнень до міського бюджету на 2008 рік, а саме :
    1.1.Викласти в новій редакції пункт 1.1. рішення Сумської міської гади від 30 липня 2008 року № 1737 - МР „Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2008 рік" : „1.1.Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2008 рік у сумі 574428273,42 грн., у тому числі надходження власних і закріплених доходів у сумі 376 850 725 грн., додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1 730 414 грн., субвенцій з державного бюджету в сумі 137 036 919,42 грн., субвенції з обласного бюджету в сумі 2 644 100 грн. та субвенції з районних бюджетів у сумі 58 600 гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 498162139 :рн.. спеціального фонду бюджету - 76266134,42 грн., у тому числі бюджету розвитку - 28 814 362 грн. (додаток № 1)";
    1.2.Викласти в новій редакції пункт 1.2. рішення Сумської міської ради від 30 липня 2008 року № 1737 - МР „Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2008 рік" : „1.2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2008 рік у сумі 609229697,42 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 526086802 грн. та видатків спеціального фонду бюджету - 83142895,42 грн. за функціональною структурою (додаток № 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток № 3)."
    1.3.Унести зміни в пункт 1.3 рішення Сумської міської ради від ЗО липня 2008 року № 1737 - МР „Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2008 рік", змінивши обсяг резервного фонду міського бюджету з „2540716,66" на „2200477,58" та змінивши обсяг коштів, які передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) цифру „18884362" на „18914362".
    1.4.Унести зміни в додатки №№ 1, 2, 3, 5 до рішення Сумської міської ради від 30 липня 2008 року № 1737 - МР „Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2008 рік" (додатки №№ 1, 2, 3, 4). 
  2. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Трофименка М.О.

 

Міський голова

Г.М. МінаєвДата публікації: 20-04-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав