760

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 760 від 23.12.2009

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "23" грудня 2009 р № 760
м. Суми

Про порядок фінансування видатків міського бюджету в І кварталі 2010 року та організацію бюджетного процесу в місті Суми в 2010 році

З метою сприяння стабільному функціонуванню бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету до прийняття Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” відповідно до статей 78, 79 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 року № 1181 „Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів у 2010 році” та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.12.09 № 707 „Про порядок фінансування видатків обласного бюджету в І кварталі 2010 року та організацію бюджетного процесу в області в 2010 році”, керуючись частиною першою статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Фінансовому управлінню Сумської міської ради:
  1.1. Забезпечити в установленому порядку формування тимчасового розпису та мережі розпорядників коштів міського бюджету на 2010 рік.
  1.2. При формуванні бюджетного розпису забезпечити його збалансованість та відповідність повноважень на здійснення витрат бюджету обсягам надходжень до бюджету на відповідний період.
  1.3. Врахувати в тимчасовому розписі дотацію вирівнювання, що передається з міського бюджету сільському бюджету с. Піщане відповідно до помісячного розподілу на I квартал 2010 року.
  1.4. Фінансування видатків загального фонду здійснювати на цілі, визначені рішенням Сумської міської ради від 28 січня 2009 року № 2327-МР "Про міський бюджет на 2009 рік" зі змінами та доповненнями. При цьому щомісячні видатки не повинні перевищувати 1/12 обсягів, передбачених указаним рішенням.
  1.5. Заборонити до прийняття рішення про міський бюджет на 2010 рік провадити капітальні видатки загального фонду бюджету (у тому числі перерахування субвенцій капітального характеру), видатки, пов’язані з певною специфікою (зокрема сезонністю), надання кредитів із загального фонду міського бюджету.
  1.6. У разі виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та відрахування внесків із заробітної плати до соціальних фондів спрямовувати на погашення такої заборгованості не менше 75 відсотків надходжень до загального фонду міського бюджету.
  1.7. При складанні тимчасового розпису спеціального фонду врахувати, що платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, які надійшли до цього фонду на відповідну мету. Крім того, врахувати, що видатки спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно з чинним законодавством.
  1.8. Провадити за рахунок резервного фонду капітальні видатки на здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 „Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” (зі змінами).
  1.9. Здійснювати розміщення у 2010 році тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 52 „Про затвердження Порядку розміщення у 2009 році тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків”. 
 2. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:
  2.1. Забезпечити складання тимчасових індивідуальних кошторисів на І квартал 2010 року відповідно до порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (зі змінами).
  2.2. Планувати бюджетні асигнування з урахуванням змін (уточнення) бюджетної класифікації відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 4 серпня 2008 року № 1024 „Про заходи щодо удосконалення роботи органів виконавчої влади з інвесторами”.
  2.3. Визначити в кошторисах бюджетних установ на I квартал 2010 року в повному обсязі асигнування на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.
  2.4. Планувати у 2010 році видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.
  2.5. Забезпечити при виконанні бюджету проведення в повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, що споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених послуг.
  2.6. Обмежити видатки на утримання активів, не пов'язаних з основними функціями бюджетних установ.
  2.7. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань за загальним фондом відповідно до бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (у тому числі за незахищеними видатками бюджету - у разі відсутності простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам і за спожиті комунальні послуги та енергоносії) та за спеціальним фондом - у межах відповідних фактичних надходжень (крім власних надходжень) лише за офіційним погодженням фінансового управління.
  2.8. У разі наявності коштів спеціального фонду за окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами, спрямовувати насамперед кошти спеціального фонду на здійснення таких видатків.
  2.9. Забезпечити спрямування власних надходжень бюджетних установ на заходи, здійснення яких необхідне для виконання основних функцій і які не забезпечені коштами загального фонду бюджету.
  2.10. Під час укладання договорів (контрактів) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти обов'язково передбачати застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань, визначених договорами (контрактами). 
 3. Управлінню Державного казначейства України в м. Суми (Колесник Г.В.) та розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними видатками загального фонду. 
 4. Державній податковій інспекції в м. Суми (Мелікова В.М.) в межах, визначених Конституцією та законами України, повноважень:
  4.1. Забезпечити щомісячні надходження до міського бюджету в обсягах, установлених розписом міського бюджету на відповідний період.
  4.2. Активізувати претензійно-позовну роботу з ліквідації заборгованості зі сплати податків і зборів та роботи з платниками податків із викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету. 
 5. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління (Липову С.А.), першого заступника міського голови Трофименка М.О. 

 

Міський голова Г.М.Мінаєв


Дата публікації: 26-01-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав