595

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 595 від 3.11.2009

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "03" листопада 2009 р № 595
м. Суми

Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання про внесення змін та доповнень до Статутів шкіл естетичного виховання дітей міста Суми, затверджених рішенням Сумської міської ради від 10.10.07 № 849-МР „Про створення комунальних закладів Сумської міської ради – шкіл естетичного виховання дітей міста Суми та затвердження нової редакції статутів”

З метою цільового використання коштів школами естетичного виховання дітей міста Суми, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.09 № 1007 „Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціальної сфери”, керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Схвалити та унести на розгляд Сумської міської ради питання про внесення змін та доповнень до Статутів комунальних закладів Сумської міської ради – Сумської дитячої музичної школи № 2, Сумської дитячої музичної школи № 3, Сумської дитячої музичної школи № 4, Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г.Лисенка, затверджених рішенням Сумської міської ради від 10.10.07 № 849-МР „Про створення комунальних закладів Сумської міської ради – шкіл естетичного виховання дітей міста Суми та затвердження нової редакції статутів”, а саме:
  У першому абзаці пункту 6.4 розділу 6 Статутів слова: „інші джерела, не заборонені законом” вилучити.
  У пунктах 6.10 розділів 6 Статутів слова: „- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до цього статуту” замінити на: „- самостійно розпоряджатися коштами одержаними від господарської діяльності відповідно до цього Статуту”.
  Пункти 6.12 розділів 6 Статутів після слів „Сумської міської ради” доповнити словами „або самостійно”. Пункти 7.5 розділів 7 Статутів:
  • після слів „реалізації послуг” доповнити словами „відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України”;
  • слова „інші джерела, не заборонені законом” виключити.
  Розділи 10 Статутів доповнити пунктами 10.10 такого змісту: „ Майно, що залишається після ліквідації Закладу, є комунальною власністю територіальної громади міста Суми”. 
 2. Відділу культури та туризму Сумської міської ради (Цибульська Н.О.) підготувати відповідний проект рішення на розгляд Сумської міської ради. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Панченка С.М. 

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 30-11-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав