594

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 594 від 3.11.2009

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "03" листопада 2009 р № 594
м. Суми

Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання про внесення змін та доповнень до Статуту комунального закладу Сумської міської ради – Сумської дитячої музичної школи №1, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 10.10.07 № 848-МР „Про зміну назви та затвердження нової редакції статуту комунального закладу Сумської міської ради – Сумської дитячої музичної школи № 1”

З метою цільового використання коштів Сумською дитячою музичною школою № 1, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.09 № 1007 „Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціальної сфери”, керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Схвалити та унести на розгляд Сумської міської ради питання про внесення змін та доповнень до Статуту комунального закладу Сумської міської ради – Сумської дитячої музичної школи № 1, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 10.10.07 № 848-МР „Про зміну назви та затвердження нової редакції статуту комунального закладу Сумської міської ради – Сумської дитячої музичної школи № 1”, а саме:
  У першому абзаці пункту 6.4 розділу 6 Статуту слова: „- інші джерела, не заборонені законом” вилучити.
  У пункті 6.10 розділу 6 Статуту слова: „- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до цього статуту” замінити на: „- самостійно розпоряджатися коштами одержаними від господарської діяльності відповідно до цього Статуту”.
  Пункт 6.12 розділу 6 Статуту після слів „Сумської міської ради” доповнити словами „або самостійно”. Пункт 7.5 розділу 7 Статуту:
  • після слів „реалізації послуг” доповнити словами „відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України”;
  • слова „інші джерела, не заборонені законом” виключити.
  Розділ 10 Статуту доповнити пунктом 10.10 такого змісту: „ Майно, що залишається після ліквідації Закладу, є комунальною власністю територіальної громади міста Суми”.
 2. Відділу культури та туризму Сумської міської ради (Цибульська Н.О.) підготувати відповідний проект рішення на розгляд Сумської міської ради. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Панченка С.М.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 30-11-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав