361

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 361 від 07.07.2009

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "07" липня 2009 р № 361
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Зарічного району м. Суми від 01.06.09 року № 20/1459 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 26 вересня 2006 року № 500 «Про затвердження актів введення в експлуатацію житлових будинків та їх прибудов і реєстрацію права власності громадян – мешканців м. Суми»

Прокурором Зарічного району м. Суми внесено протест від 01.06.09 року № 20/1459 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 26.09.06р. № 500 «Про затвердження актів введення в експлуатацію житлових будинків та їх прибудов і реєстрацію права власності громадян – мешканців м. Суми» в частині затвердження акту прийому в експлуатацію житлового будинку №1 по вул. Купріна в м. Суми, загальною площею 25, 7 кв.м, літ В-1.

У протесті прокурор зазначає про те, що виконавчим комітетом Сумської міської ради прийнято рішення від 26.09.06р. № 500 «Про затвердження актів введення в експлуатацію житлових будинків та їх прибудов і реєстрацію права власності громадян – мешканців м. Суми», відповідно до якого затверджено акт про закінчення будівництва та введення в експлуатацію індивідуального володіння №1 по вул. Купріна в м. Суми. Проведеною прокурорською перевіркою встановлено, що дане рішення прийнято з порушенням статті 29 Закону України «Про планування і забудову територій» та п. 3.11 Положення про надання дозволу на виконання будівельних робіт», що затверджене наказом державного комітету будівництва, архітектури та житлового будівництва від 05 грудня 2000 року № 273, тому підлягає скасуванню.

Проаналізувавши вищевикладене та норми чинного законодавства, слід зазначити наступне. У статті 3 Конституції України закріплено принцип, за яким права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність. Згідно статті 74 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед юридичними та фізичними особами. Відповідно до абзацу 5 пункту 5 рішення Конституційного суду України від 16.04.2009 року №7-рп/2009, органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є «гарантією стабільності суспільних відносин» між органами місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення. 21травня 2007 року Кочурі Сергію Івановичу видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно за адресою м. Суми вул. Куприна, 1.

Отже, на підставі рішення виконавчого комітету Сумської міської ради №500 від 26.09.06р. у Кочури С.І. виникло право власності на об’єкт нерухомості, що є реалізацією його громадянських прав, проти припинення якого Кочура С.І. заперечує. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Протест прокурора Зарічного району м. Суми від 01.06.09 року № 20/1459 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради 26 вересня 2006 року № 500 «Про затвердження актів введення в експлуатацію житлових будинків та їх прибудов і реєстрацію права власності громадян – мешканців м. Суми» в частині затвердження акту прийому в експлуатацію житлового будинку №1 по вул. Купріна в м. Суми, загальною площею 25,7 кв.м., літ В-1 ________________ (задовольнити/відхилити). 
  2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябоконя А.Б.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 6-08-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав