340

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 340 від 07.07.2009

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "07" липня 2009 р № 340
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора м. Суми на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради

Прокурором м. Суми від 03.06.2009 року внесено протест № 17/47-1503 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.09.2008 №440 "Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 24.01.2006 № 11 «Про організацію відпуску лікарських засобів пільговим категоріям населення м. Суми».

У своєму протесті прокурор зазначає, що вищезгадане рішення суперечить пункту 3 статті 50, частині 1 та абзацу 5 частини 2 статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та прийнято з порушенням вимог пункту 4 статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та вимагає привести рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.09.2008 №440 "Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 24.01.2006 № 11 «Про організацію відпуску лікарських засобів пільговим категоріям населення м. Суми» у відповідність вимогам пункту 4 статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Враховуючи вимоги прокурора м. Суми та діючі норми чинного законодавства повідомляємо наступне. Відповідно до абзацу 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Згідно частини 2 статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи місцевого самоврядування зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. Частина 2 статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» до антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно – господарського управління та контролю відносить зокрема пряме або опосередковане примушення суб'єктів господарювання до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів чи першочергового їх придбання у певних продавців.

Пункт 7 Постанови Кабінетів Міністрів України від 28.02.2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ» встановлює, що головним розпорядником бюджетних коштів є бюджетні установи в особі їх керівників, які визначаються відповідно до частини 1 статті 22 Бюджетного кодексу України та затверджуються законом про державний бюджет або рішенням про місцевий бюджет шляхом встановлення їм бюджетних призначень. Управління охорони здоров'я Сумської міської ради, враховуючи об'єктивну потребу закладів в коштах на утримання основних виробничих показників та контингентів, таких як штатні посади, ліжко-день, кількості пільгової категорії населення та інше, як головний розпорядник бюджетних коштів отримує бюджетні призначення та доводить у встановленому порядку до розпорядників нижчого рівня. Організація відпуску ліків за безкоштовними рецептами головними розпорядниками коштів здійснюється з урахування вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції». Слід зазначити, що перелік аптечних закладів, які проводять відпуск лікарських засобів, наркотичних та психотропних засобів, затверджений вказаним рішенням виконавчого комітету, визначений відповідно до побажань населення міста та з урахуванням пропозицій від аптечних закладів. На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 21 Закону України «Про прокуратуру» та частиною І статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Протест прокурора м. Суми на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.09.2008 № 440 "Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 24.01.2006 № 11 «Про організацію відпуску лікарських засобів пільговим категоріям м. Суми» відхилити. 
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора міста Суми. 
  3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Панченка С.М.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 6-08-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав