173

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 173 від 07.04.2009

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "07" квітня 2009 р № 173
м. Суми

Про розгляд протестів прокурора м. Суми від 06.04.2009 року № 17/22 на рішення виконавчого комітету від 27.09.2007 року №441 та від 06.04.2009 № 17/21 на рішення виконавчого комітету від 03.03.2009 року №124

Прокурором міста Суми 06 квітня 2009 року внесено протести №17/22 на рішення виконавчого комітету від 27.09.2007 року №441 та №17/21 на рішення виконавчого комітету 03.03.2009 року №124. У протестах прокурор зазначає, що вказані рішення суперечать чинному законодавству України та мають бути приведені у відповідність з законом з наступних підстав. Типовим положенням про порядок конкурсного відбору підприємств для утримання житлових будинків і прибудинкових територій, затвердженого Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 07.09.1998 року №194, передбачено порядок організації і проведення конкурсного відбору підприємств усіх форм власності для утримання житлових будинків і прибудинкових територій. Відповідно пункту 21 вказаного порядку рішенням органу, уповноваженого управляти житловим фондом затверджується склад комісії та Положення про конкурсну комісію.

Згідно пункту 31 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року №631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг» рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. Таким чином, нормами чинного законодавства України у сфері житлово-комунальних послуг прямо не передбачено повноважень виконавчого комітету щодо затвердження результатів проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг (протоколу конкурсної комісії) шляхом прийняття відповідного рішення. Натомість, рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.09.2007 року №441 «Про організацію роботи по відбору підприємств з надання житлово-комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» затверджено Положення про конкурсну комісію по відбору підприємств з надання житлово-комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, відповідно до якого рішення конкурсної комісії за результатами проведеного конкурсу у формі протоколу подається на затвердження виконавчого комітету міської ради (пункти 20, 33 вказаного Положення).

Також, пунктами 1,2 рішення виконавчого комітету міської ради від 02.12.2008 року №677 затверджено протокол засідання конкурсної комісії по відбору підприємств з надання послуг по утриманню житлових будинків, споруд і прибудинкових територій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Суми від 13.11.2008 року та визначено переможця цього конкурсу.

Також, пунктами 1,2 рішення виконавчого комітету міської ради від 17.02.2009 року № 94 затверджено протокол засідання конкурсної комісії по відбору підприємств з надання послуг по утриманню будинків і споруд та прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади міста Суми від 13.11.2008 року та визначено переможця цього конкурсу. Положенням про порядок визначення на конкурсній основі суб’єктів господарювання – виконавців з надання комунальних послуг зі збирання, вивезення твердих, рідких побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.03.2009 року №124 «Про оголошення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання – виконавців з надання комунальних послуг зі збирання, вивезення твердих, рідких побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми», передбачено, що рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні та підлягає затвердженню (визначенню) рішенням виконавчого комітету міської ради. Організатор конкурсу, у разі не затвердження результатів конкурсу з причин порушення чинного законодавства України та відповідних положень може призначити повторний конкурс (пункти 37, 42 зазначеного Положення (Додаток №1), пункти 31, 32 (Додаток №2) цього рішення). Згідно пункту 4 частини 1 статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить визначення виконавця житлово-комунальних послуг відповідно до цього закону в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань житло-комунального господарства. Відповідно до підпункту 1 пункту а) статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міських рад належить повноваження щодо управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населення. Враховуючи викладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Протести прокурора м. Суми від 06.04.2009 року №17/22 на рішення виконавчого комітету від 27.09.2007 року №441 та від 06.04.2009 року №17/21 на рішення виконавчого комітету від 03.03.2009 року №124 задовільнити.
 2. Привести у відповідність до вимог чинного законодавства України зазначені рішення виконавчого комітету Сумської міської ради, а саме:
  2.1. Пункти 20 та 33 додатку 2 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.09.2007 року №441 «Про організацію роботи по відбору підприємств з надання житлово-комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» виключити.
  2.2. Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.03.2009 року №124 «Про оголошення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання – виконавців з надання комунальних послуг зі збирання, вивезення твердих, рідких побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми»:
  2.2.1. пункт 37 додатку 1 до рішення викласти у наступній редакції: «Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю від загальної кількості членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.»;
  2.2.2. пункт 42 додатку 1 до рішення виключити;
  2.2.3. пункт 31 додатку 2 до рішення викласти в наступній редакції: «Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.»
  2.2.4. пункт 32 додатку 2 до рішення виключити.
 3. Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 02.12.2008 року №677 «Про затвердження результатна конкурсу по відбору підприємств з надання послуг по утриманню житлових будинків, споруд і прибудинкових територій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Суми» та рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.02.2009 року №94 «Про затвердження результатів конкурсу по відбору підприємств з надання послуг по утриманню житлових будинків і споруд та прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади міста Суми та визначення переможця конкурсу» вважати такими, що втратили чинність.
 4. Про прийняте рішення повідомити прокуратуру м. Суми.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 30-04-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав