692

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 692 від 10.12.08

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "10" грудня 2008 р № 692
м. Суми

Про організацію бюджетного процесу в 2008 році та першому кварталі 2009 року

З метою сприяння стабільному функціонуванню бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу», керуючись частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:
  1.1. Забезпечити при виконанні бюджету проведення у повному обсязі розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, які споживаються бюджетними установами, послуги з водопостачання та водовідведення і послуги зв’язку, які їм надаються, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати зазначених товарів і послуг; забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків;
  1.2. Розробити та подати в січні місяці на затвердження виконавчого комітету Сумської міської ради заходи щодо економії бюджетних коштів на 2009 рік;
  1.3. Передбачити в кошторисах бюджетних установ на перший квартал 2009 року в повному обсязі асигнування на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії;
  1.4. Здійснювати до прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» видатки на оплату праці працівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
  1.5. Планувати в 2009 році видатки, пов’язані з стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат з заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії;
  1.6. З метою недопущення зростання дебіторської та кредиторської заборгованостей дозволяється взяття зобов’язань в межах виділеного фінансування та здійснення розрахунків виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, крім виключних випадків;
  1.7. З метою економії бюджетних коштів передбачати під час укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за результатами проведення торгів (тендерів) положення щодо заборони збільшення вартості товарів, робіт і послуг, крім непередбачуваних випадків, зокрема тих, що пов’язані із зміною курсу валюти; обмежити кількість випадків застосування процедури закупівлі у одного учасника;
  1.8. Зменшити у 2009 році на 30 відсотків порівняно з 2008 роком видатки на підвищення кваліфікації працівників бюджетних установ;
  1.9. Обмежити до кінця 2009 року оновлення за рахунок коштів загального фонду міського бюджету комп’ютерної техніки, крім випадків фізичного та функціонального зносу, який технічно неможливо усунути;
  1.10. Оперативно управляти відкритими бюджетними асигнуваннями, зокрема спрямувати залишки невикористаних асигнувань в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості, в тому числі шляхом перерозподілу бюджетних призначень. 
 2. Виконавчому комітету, управлінням, відділам Сумської міської ради:
  2.1. Припинити заповнення вакантних на 15 грудня 2008 року посад, крім посад керівників структурних підрозділів та їх заступників;
  2.2. Припинити укладання договорів про виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітальних ремонтів та реконструкцію адміністративних приміщень, крім тих, що перебувають в аварійному стані; 
 3. Фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.):
  3.1. Забезпечити збалансованість міського бюджету у 2008 році та першому кварталі 2009 року;
  3.2. Забезпечити в установленому порядку формування тимчасового розпису та мережі розпорядників коштів міського бюджету на 2009 рік;
  3.3. У разі виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та відрахування внесків із заробітної плати до соціальних фондів (по причині невиконання планових розрахунків доходів відповідно до розпису міського бюджету) спрямувати на погашення такої заборгованості не менш як 75 відсотків надходжень до загального фонду міського бюджету;
  3.4. Забезпечити спрямування залишків бюджетних коштів у першочерговому порядку на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, фінансування інших заходів проводити у разі відсутності заборгованості за захищеними статтями видатків. 
 4. Управлінням майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської ради опрацювати питання щодо перегляду ставок плати за оренду землі та комунального майна відповідно до ринкових умов. 
 5. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління (Липову С.А.), першого заступника міського голови Трофименка М.О. 

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 9-02-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав