678

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 678 від 02.12.2008

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "02" грудня 2009 р № 678
м. Суми

Про пропозиції Сумській міській раді щодо внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 28.11.2007р. № 973 - МР „Про порядок утримання кладовищ та функціону-вання місць поховань в м. Суми”

На виконання рекомендацій Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.10.08 № 01-26/2324, відповідно до Закону України „Про поховання та похоронну справу» та наказу Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року № 193 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України „Про поховання та похоронну справу”, керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, виконавчий комітет Сумської міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. 1. Погодити та унести на розгляд Сумській міській раді питання щодо внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 28.11.2007р. № 973 - МР „Про порядок утримання кладовищ та функціонування місць поховань в м. Суми”, а саме:
  1.1. Пункт 1.1 Порядку доповнити абзацом третім наступного змісту: „Облік та реєстрація всіх померлих на території міста Суми здійснюється -виключно в ритуальній службі КП „Спеціалізований комбінат”.
  1.2. Пункт 3.9 Порядку викласти у новій редакції: : „Оформлення договору-замовлення поховання з особою, яка ; зобов'язалася поховати померлого проводиться ритуальною службою згідно до ст.12 Закону України „Про поховання та похоронну справу”.
  1.3. Доповнити пункт 3.9. підпунктами 3.9.1 та 3.9.2 в наступній редакції: „3.9.1 У випадку коли особа, яка зобов'язалася поховати померлого і мала вільний доступ в ритуальній службі до інформації щодо виконавців послуг, скористалася правом вибору виконавця послуги серед суб'єктів господарської діяльності, які уклали договори із ритуальною службою про надання цих послуг, договір - замовлення про надання такої послуги може бути укладений між Замовником і Виконавцем послуги, відповідно до п.10 „Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.03 №193 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України „Про поховання та похоронну справу”. 3.9.2 Договір-замовлення оформляється в двох примірниках, один з яких залишається у Виконавця послуг, а другий передається Замовнику”.
  1.4. Пункт 3.10. Порядку викласти у новій редакції: „Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення та реєстрації померлих у ритуальній службі”.
  1.5. Абзац другий пункту 3.17 викласти у новій редакції: „Сімейне поховання надається в разі одночасної смерті трьох або більше членів родини, а також, особам для поховання, одного або двох з рідних похованого, які досягли 60-ти річного віку”.
  1.6. Пункт 6.2. Порядку виключити. Пункти 6.3 - 6.8 вважати пунктами 6.2 - 6.7. відповідно.
  1.7. Підпункт 1 пункту 6.2. викласти у новій редакції: „В доступному місці вивісити правила по монтажу, демонтажу намогильних споруд та облаштуванню місць поховань”.
  1.8. Викласти у новій редакції абзаци дев'ятий та десятий пункту 8.1 Порядку: „- доступ суб'єктів господарювання, незалежно від форм власності, які уклали договори про надання ритуальних послуг з міської ритуальною службою КП „Спеціалізований комбінат”, для виконання робіт по демонтажу, монтажу намогильних споруд, замощуванню плиткою, встановленню огорожі забезпечується при наявності договору-замовлення; - доступ на територію кладовища користувачів місць поховання для встановлення своїми силами намогильної споруди, огорожі, відповідно до пунктів 6.1., 6.3 цих правил”.
  1.9. Викласти у новій редакції пункт 11.2. Порядку: „11.2. В'їзд транспорту на територію кладовищ по облаштуванню, демонтажу, монтажу намогильних споруд, замощенню декоративною плиткою, встановлення огорожі, виконується відповідно до розділів 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 цього порядку”.
  1.10. Пункт 11.2.1 Порядку виключити. 
 2. Доручити управлінню житлової політики, комунального господарства та благоустрою (Костюк В.Г.) підготувати відповідний проект рішення Сумської міської ради.
 3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаря А.П. 

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 7-02-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав