406

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 406 від 12.08.2008

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "12" січня 2008 р № 406
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Ковпаківського району м. Суми на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради “Про затвердження Положення “Про порядок надання дозволу на виконання земельних, будівельних та інших робіт на території міста Суми” від 28.11.2005 № 686 та рішення виконавчого комітету Сумської міської ради “Про внесення змін до додатків 1 та 2 до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 28.11.2005 № 686” від 24.04.2007 № 210”

Розглянувши протест прокурора Ковпаківського району м. Суми від 31.07.08 № 6/497/1257 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради “Про затвердження Положення “Про порядок надання дозволу на виконання земельних, будівельних та інших робіт на території міста Суми” від 28.11.2005 № 686 та рішення виконавчого комітету Сумської міської ради “Про внесення змін до додатків 1 та 2 до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 28.11.2005 № 686” від 24.04.2007 № 210”, виконавчий комітет зазначає, що відповідно до пункту 1 частини 1 статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», виконання земляних, будівельних та інших робіт без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку, забороняється. Згідно з частиною 1 статті 4 даного закону, законодавство з питань благоустрою населених пунктів складається з Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері. До нормативно-правових актів відносяться в тому числі й рішення, прийняті органом місцевого самоврядування. Підпунктом 7 пункту а статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до власних повноважень виконавчих органів міських рад належить організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також населення. Відповідно до статті 73 вказаного закону, акти ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими до виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду, їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень. Враховуючи викладене, керуючись частиною першою статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Сумської міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Протест прокурора Ковпаківського району м. Суми від 31.07.08 № 6/497/1257 на рішення виконавчого комітету Сумської міської ради “Про затвердження Положення “Про порядок надання дозволу на виконання земельних, будівельних та інших робіт на території міста Суми” від 28.11.2005 № 686 та рішення виконавчого комітету Сумської міської ради “Про внесення змін до додатків 1 та 2 до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 28.11.2005 № 686” від 24.04.2007 № 210” відхилити. 
  2. Доручити тимчасовій робочій комісії з питань благоустрою території міста розробити Порядок надання дозволу на виконання земельних робіт на території м. Суми у відповідності до вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів” та внести його на розгляд виконавчого комітету Сумської міської ради у вересні 2008 року. 
  3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника начальника Ковпаківської районної в м. Суми адміністрації Яковенка М. І. та заступника начальника Зарічної районної в м. Суми адміністрації Бондаренка І. А. 
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаря А. П.

 

В.о. міського голови з виконавчої роботи

М.О. ТрофименкоДата публікації: 2-09-2008
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав