357

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 357 від 29.07.2008

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "29" січня 2008 р № 357
м. Суми

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 28 квітня 2004 року № 768 – МР ,,Про Положення про порядок надання пільг за рахунок міського бюджету юридичним і фізичним особам міста Суми”

З метою удосконалення надання пільг за рахунок міського бюджету у випадках, передбачених чинним законодавством, керуючись підпунктом 1 пункту ,,а” частини першої статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Сумської міської ради

В И Р І Ш И В :

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення Сумської міської ради від 28 квітня 2004 р. № 768 – МР ,,Про

Положення про порядок надання пільг за рахунок міського бюджету юридичним і фізичним особам міста Суми”, а саме :

1.1. Пункт 2 рішення доповнити словами ,,крім фізичних осіб, зазначених в підпункті б) пункту 1.1. розділу II.”;

1.2. Викласти в новій редакції пункти 1 та 2 розділу II Положення про порядок надання пільг за рахунок міського бюджету юридичним і фізичним особам міста Суми:

,,1. Фізичні і юридичні особи, зацікавлені в отриманні пільг на наступний бюджетний період, подають документи на ім`я міського голови не пізніше 30 вересня поточного року (крім - фізичних осіб, визначених в підпункті б) пункту 1.1. цього пункту документи подаються протягом року) згідно з переліком:

1.1. Для отримання пільг, зазначених в пункті 1 розділу I та в підпункті в) пункту 2 розділу I :

а) юридичними особами та підприємцями – фізичними особами:

 • звернення (заява);
 • довідка Державної податкової інспекції в м. Суми про сплату податків і зборів на момент подання звернення;
 • документи про фінансовий стан ( баланс, звіт про фінансові результати) на останню звітну дату, що передує моменту подання звернення;
 • обґрунтування потреби (з розрахунками) щодо надання пільги та визначення напрямків використання вивільнених коштів;
 • проект Договору про взаємовідносини між виконавчим комітетом Сумської міської ради та юридичною особою (підприємствами, організаціями, установами), підприємцями – фізичними особами;

б) фізичними особами (багатодітні сім’ї та малозабезпечені сім’ї, які є одержувачами допомоги згідно із Законом України ,,Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”):

 • звернення (заява);
 • довідка з місця проживання про склад сім`ї;
 • довідка з управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (для малозабезпечених сімей);

1.2. Для отримання пільг, зазначених в підпункті а) пункту 2 розділу I:

 • звернення (заява) в якій заявник обов`язково зазначає, що попереджений про необхідність повернення коштів, у разі якщо ним було приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи та майновий стан, що вплинуло на встановлення права на пільги ;
 • довідка з місця проживання про склад сім`ї, площу квартир та розмір платежів за житлово – комунальні послуги;
 • довідка про доходи всіх членів сім`ї та грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово – комунальні послуги за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення.

2. Міський голова направляє документи для розгляду та надання пропозицій в управління і відділи по належності питань (звернення осіб, зазначених в пункті 1.1. – в управління соціально – економічного розвитку міської ради, звернення осіб, зазначених в пункті 1.2. – до управління праці та соціального захисту населення міської ради).”

3. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Трофименка М.О.

 

 

Міський голова

Г.М. МінаєвДата публікації: 28-08-2008
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав