73

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 73 від 05.02.2008

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "18" лютого 2008 р № 73
м. Суми

Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо врегулювання питань оплати праці працівників органів місцевого самоврядування

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 року № 34 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та враховуючи зміни, внесені Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», керуючись пунктом 1 статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Сумської міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Унести на розгляд Сумської міської ради питання щодо врегулювання оплати праці працівників органів місцевого самоврядування, а саме:
  1.1. Ввести з 1 лютого 2008 року підвищення на 45 відсотків посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання виконавчих органів Сумської міської ради (головних розпорядників коштів).
  1.2. До вирішення питань, пов’язаних з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України щодо встановлення чисельності працівників органів місцевого самоврядування відповідно до типових штатів та можливим переглядом Державного бюджету України, зобов’язати керівників виконавчих органів Сумської міської ради (головних розпорядників коштів) дотримуватись обмежень та не перевищувати в середньому по установі рівня виплат:
  - 25 відсотків надбавок за високі досягнення у праці, або за виконання особливо важливої роботи;
  - 20 відсотків преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу у загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат. Дозволяється додатково направляти на преміювання економію коштів утворену в зв’язку з наявністю вакантних посад, листків непрацездатності та виконанням робіт за трудовими договорами.
  1.3. До внесення змін до міського бюджету в частині збільшення видатків на утримання органів місцевого самоврядування (фонду заробітної плати з нарахуваннями) заборонити (крім виключних випадків) розпорядникам коштів надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.
  1.4. З метою підвищення контролю та запобігання перевитрат фонду заробітної плати зобов’язати головних розпорядників коштів на утримання органів місцевого самоврядування до 25 числа поточного місяця разом з потребою на фінансування надавати для перевірки та візування фінансовому управлінню Сумської міської ради розрахунково-платіжні відомості та зведений розрахунок по нарахуванню заробітної плати.
  1.5. Фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.):
  - фінансування видатків на оплату праці з нарахуваннями здійснювати у межах бюджетних призначень, затверджених у кошторисах на утримання виконавчих органів Сумської міської ради (головних розпорядників коштів), шляхом внесення змін у розпис асигнувань міського бюджету на 2008 рік;
  - за результатами перегляду Державного бюджету України визначитись щодо джерел фінансування підвищення на 45 відсотків посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців, підготувати відповідний проект рішення та винести на розгляд Сумської міської ради.
  1.6. Доручити заступнику міського голови, керуючому справами виконавчого комітету Волонтирцю В.М., керівникам виконавчих органів Сумської міської ради (головним розпорядникам коштів) при необхідності скасувати або внести зміни в установленому порядку до розпоряджень міського голови та наказів щодо встановлення розмірів надбавок за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, передбачених умовами оплати праці, що втратили чинність, та з урахуванням того, щоб сума заробітної плати після перегляду не була б нижчою від нарахованої за попередні три місяці.
  1.7. Враховуючи обмежену фінансову можливість міського бюджету в 2008 році, керівникам структурних підрозділів Сумської міської ради здійснити заходи, спрямовані на економію фонду оплати праці. 
 2. Фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.) підготувати відповідний проект рішення Сумської міської ради з цього питання. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Бойка С.О. та фінансове управління міської ради (Липова С.А.). 

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 11-04-2008
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав