637

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 637 від 25.12.2007

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "25" грудня 2007 р № 637
м. Суми

Про затвердження лiмiтiв водопостачання пiдприємствам та органiзацiям мiста на 2008 рік

З метою економного використання пiдприємствами та органiзацiями мiста питної води, що подається з мiського водопроводу, вiдповiдно п. 1.2, 1.4, 9.4, 9.5 додатку № 1 до рішення Сумської міської ради від 11.12.02 р. № 238-МР "Про затвердження Правил надання послуг з водопостачання та водовідведення водоспоживачам м. Суми та приміських населених пунктів", п. 1.8, 3.6 Iнструкцiї по лiмiтуванню i регулюванню вiдпуску питної води промисловим пiдприємствам, рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.03.95 р. № 131 "Про затвердження порядку видачі технічних умов на будівництво об’єктів у м. Суми”, керуючись підпунктом 5 пункту “а” частини першої статтi 30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", виконавчий комітет Сумської мiської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Затвердити на 2008 рік лiмiти щомiсячного споживання підприємствами та організаціями питної води з мереж комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради для комунально-побутових та технологічних потреб згідно з додатком.
  2. Установлення лімітів водоспоживання для нових абонентів (юридичних осіб, приватних нотаріусів, суб`єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи, споживачів, що почали займатися підприємницькою діяльністю на території житлових приміщень, тощо) здійснювати на підставі платних технічних умов комунального підприємства “Міськводоканал” Сумської міської ради незалежно від форм власності згідно з чинним законодавством.
  3. Встановити використання води без ліміту: населенню, організа-ціям з тимчасовим (сезонним) водоспоживанням, реконструкцію і будівництво об`єктів, аварійні витоки води.
  4. Встановити, що збільшення лімітів водоспоживання абонентам (юридичним особам, суб`єктам підприємницької діяльності без створення юридичної особи, споживачам, що почали займатися підприємницькою діяльністю на території житлових приміщень) понад встановлені обсяги здійснюються за умови отримання додаткових платних технічних умов комунального підприємства “Міськводоканал” Сумської міської ради незалежно від форм власності, згідно з чинним законодавством.
  5. Зобов’язати комунальне підприємство “Міськводоканал” Сумської міської ради (Гура В.П.) проводити відпуск води підприємствам та організаціям міста тільки згідно з показниками приладів обліку води.
  6. Встановити, що бюджетні органiзацiї за використану воду понад встановлений лiмiт сплачують подвiйний розмiр дiючого тарифу.
  7. Встановити, що споживачi води, крiм населення та бюджетних органiзацiй, за використану воду понад встановлений лiмiт сплачують п’ятикратний розмiр дiючого тарифу.
  8. Заборонити передачу лімітів від однієї організації іншій. По узгодженню з комунальним підприємством “Міськводоканал” Сумської міської ради можлива передача ліміту новій організації в разі повної ліквідації підприємства (установи, організації) при відсутності боргів попередньої, або якщо нове підприємство (установа, організація) бере на себе погашення існуючих боргів.
  9. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2008 року.
  10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Куца Я.В.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Перелік підприємств та організацій міста, котрим виділяється ліміт водопостачання на 2008 рік [81.38 Kb] (cкачувань: 2849)Дата публікації: 19-02-2008
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав