405

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 405 від 28.08.2007

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "28" серпня 2007 р № 405
м. Суми

Про пропозиції Сумській міській раді щодо внесення змін до Типового договору оренди земельної ділянки, що укладається з юридичними та фізичними особами

У відповідності до рішення Сумської міської ради № 634–МР від 27 червня 2007 року „Про затвердження „Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі у місті Суми”, керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Сумської міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Схвалити та унести на розгляд Сумської міської ради пропозиції щодо внесення змін до додатків № 1 та № 2 до рішення Сумської міської ради від 20 вересня 2006 № 172-МР „Про затвердження Типового договору оренди земельної ділянки, що укладається з юридичними та фізичними особами”, а саме:
  1.1. По тексту додатків до рішення замість назви структурного підрозділу виконавчого органу Сумської міської ради "Управління земельних та природних ресурсів Сумської міської ради" читати " Управління земельних ресурсів Сумської міської ради" у відповідному відмінку.
  1.2. Пункти 2.3. розділів 2 "Умови договору" викласти у наступній редакції: "Земельна ділянка передається в оренду за актом прийому-передачі, який оформляється у термін не пізніше семи днів з моменту підписання цього договору та вступає в силу з моменту набуття ним чинності.".
  1.3. Частини 1-6 розділів 3 "Орендна плата" викласти у наступній редакції: "Розмір річної орендної плати на 200__ рік, розрахованої на підставі рішення Сумської міської ради від 27 червня 2007 року №634-МР, становить ___________ грн. (______________ грн. ____ коп.), що становить _______ грн. (________________________ грн. ___ коп.) за місяць. За наступні роки, починаючи з 200__ року, орендна плата справляється з урахуванням коефіцієнту індексації. Зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки та її індексація проводиться без внесення змін та доповнень до цього договору у порядку та у випадках, передбачених законодавством України. Орендна плата обов’язково перераховується щорічно станом на 1 січня поточного року в разі зміни розміру коефіцієнта індексації, що застосовується при проведенні розрахунку грошової оцінки землі, про що повідомляється Орендар. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі щомісячно рівними частками до 30 числа місяця, наступного за звітним, на рахунок міського бюджету м. Суми №_______________, код платежу ________. Банк одержувача УДК Сумської області код 23636315, МФО 837013."
  1.4. Пункти 5.5. розділів 5 "Зміни, припинення та розірвання договору" викласти у наступній редакції: " Розірвання цього договору не потребує укладання додаткової угоди. Договір вважається розірваним з моменту підписання акту прийому - передачі земельної ділянки, після прийняття Орендодавцем відповідного рішення, та внесення в державний реєстр земель інформації про дострокове припинення цього договору, якщо інше не встановлено рішенням." 
 2. Управлінню земельних ресурсів Сумської міської ради (Скрипка В.В.) підготувати відповідний проект рішення на розгляд Сумської міської ради. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Бойка С.О. 

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 18-09-2007
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав