285

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 285 від 29.05.2007

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "29" травня 2007 р № 285
м. Суми

Про пропозиції міській раді щодо розгляду питання „Про внесення змін та доповнень до Положення про Сумський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 13.01.2005р. №1029 – МР

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 року №1620 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.02.07 №66 „Про внесення змін до Положення про Сумський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, керуючись пунктом 1 частини 2. ст. 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Сумської міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Погодити та внести на розгляд міської ради питання „Про внесення змін та доповнень до Положення про Сумський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” У положенні про Сумський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді :
  1) підпункт 1 пункту 6 доповнити словами : „соціальної та психологічної адаптації”;
  2) у пункті 7 підпункти 2 і 3 викласти у такій редакції: “2) здійснює соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, дітей, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальний патронаж молоді, яка відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк ”. “3) проводить роботу із запобігання вчиненню правопорушень та профілактики соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, пропагує здоровий спосіб життя”. доповнити пункт 4 підпунктами 4-1 – 4-5 такого змісту:
  “4-1) забезпечує раннє виявлення, облік, соціальне супроводження сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також ведення відповідного банку даних;
  4-2) здійснює заходи, спрямовані на соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою підготовки їх до самостійного життя;
  4-3) надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;
  4-4) здійснює соціальну роботу, спрямовану на запобігання відмові від новонароджених дітей;
  4-5) здійснює соціально-психологічну реабілітацію дітей та молоді з функціональними обмеженнями”. 
 2. Директору Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Сергієнко С.А.) підготувати проект рішення на розгляд Сумської міської ради. 
 3. Розпорядження міського голови від 10.12.2001р. № 900 – Р “Про затвердження положення міського центру соціальних служб для молоді” вважати таким, що втратило чинність. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пака С.Я. 

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 12-09-2007
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав