263

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 263 від 29.05.2007

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "29" травня 2007 р № 263
м. Суми

Про здійснення аналізу та контролю у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

З метою посилення контролю у сфері державних закупівель, забезпечення прозорості та ефективного використання державних коштів при проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг розпорядниками державних коштів, відповідно до Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Сумської міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Замовникам торгів (розпорядникам коштів міського бюджету, одержувачам коштів міського бюджету, комунальним підприємствам міської ради) надавати до управління соціально-економічного розвитку:
  1.1. Постійно, одночасно з поданням оголошення про проведення торгів до Інформаційної системи в мережі Інтернет інформацію згідно з Додатком 1.
  1.2. У строк не пізніше двох робочих днів з дати укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, інформацію про результати проведення торгів згідно з Додатком 2. 
 2. Замовникам торгів (розпорядникам коштів міського бюджету, одержувачам коштів міського бюджету):
  2.1. Протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття цього рішення надати для погодження та затвердження до управління соціально-економічного розвитку міської ради склад тендерного комітету та положення про його діяльність.
  2.2. Щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати інформацію про здійснення закупівель на безтендерній основі згідно з Додатком 3. 
 3. Управлінню соціально-економічного розвитку (Левенець М.І.):
  3.1. Забезпечувати завчасне розміщення інформації про закупівлі на сайті міської ради.
  3.2. Проводити щоквартальний аналіз закупівель, які проведені відповідно до Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” та на безтендерній основі.
  3.3. Приймати участь у роботі тендерних комітетів, створених при розпорядниках (одержувачах) коштів міського бюджету та комунальних підприємствах міської ради.
  3.4. З метою посилення контролю за дотриманням законодавства у сфері державних закупівель підготувати проект розпорядження міського голови про погодження та затвердження складу тендерних комітетів розпорядників (одержувачів) коштів міського бюджету та комунальних підприємств міської ради. 
 4. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.04.06 № 208 „Про закупівлю товарів, робіт і послуг”, від 27.06.06 № 341 „Про розміщення інформації щодо закупівель товарів, робіт і послуг в мережі Інтернет”, розпорядження міського голови від 23.06.06 № 472-Р „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету”. 
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сухоноса О.В. 

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 11-09-2007
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав