151

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 151

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "12" квітня 2005 р № 151
м. Суми

Про фінансово-економічні показники підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності та ефективність їх роботи за підсумками 2004 року

Заслухавши довідку начальника управління економіки міської ради Вітовського І.В. про фінансово-економічні показники підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності та ефективність їх роботи за підсумками 2004 року, слід відзначити незадовільний стан використання ресурсів та нерентабельну діяльність цих підприємств. На сьогодні у сфері обслуговування об’єктів благоустрою працюють: КП “Спеціалізований комбінат”, ДКП “Шляхрембуд”, КП “Сигнал”, ДКП “Міськсвітло”, “ДКП по вирощуванню та реалізації квітково-декоративних рослин”.

На ринку надання житлово-комунальних послуг працюють 10 комунальних підприємств: ДКП “Міськводоканал”, ВЖРЕУ 1-7, “Дирекція єдиного замовника Зарічного району” та “Дирекція єдиного замовника Ковпаківського району”. Після проведення реформування у сфері залучення підприємств на ринок послуг з утримання житла, що відбулося протягом 2000-2003 років, право надання цих послуг було передано на конкурсній основі від ВЖРЕУ 1-7 приватним підприємствам. Тому ВЖРЕУ 1-7 виробничої діяльності, пов’язаної з експлуатацією житла, на сьогодні не здійснюють. За підсумками 2004 року 13 підприємств з 16 (81 %) отримали збитки.Загальна сума збитків від їх діяльності досягла 7,6 млн. грн. Обсяг виконаних комунальними підприємствами робіт з урахуванням ПДВ склав 47,9 млн. грн., у тому числі за місцевим замовленням 11,5 млн. грн., надано житлово-комунальних послуг на суму 30,1 млн. грн. В цілому по галузі спостерігається низька ефективність використання основних та оборотних коштів. При цьому, по підприємствах галузі рівень середньомісячної заробітної плати не досягає відповідного рівня в цілому по місту (за підсумками 2004 року - 594,74 грн.).

Найнижчий її рівень зафіксовано у “ДКП по вирощуванню та реалізації квітково-декоративних рослин”. Технічне оновлення основних фондів здійснювалося лише на двох підприємствах: ДКП “Шляхрембуд” та КП “Сигнал”. В цілому знос основних фондів комунальних підприємств складає близько 50 %. Основні засоби комунальних житлово-експлуатаційних підприємств (техніка, службові приміщення, транспорт, меблі, обладнання тощо) передані приватним експлуатуючим підприємствам у безкоштовне користування. Амортизаційні відрахування, що нараховуються балансоутримувачами, відносяться на збитки підприємств, не мають під собою грошової основи. Це призвело до старіння, морального та технічного зносу основних засобів, так як кошти на їх відновлення відсутні. Вже на сьогодні корисність цих засобів значно знизилася, а у найближчий час їх практичне використання (крім приміщень) практично буде неможливо. В той же час у галузі працюють підприємства з низьким рівнем завантаженості виробничих потужностей: “ДКП по вирощуванню та реалізації квітково-декоративних рослин” - 19,2 %, ДКП “Міськводоканал” - 52 %.

З представленої в аналітичній довідці інформації видно, що однією з основних причин нестабільного фінансового стану та збитковості підприємств є відсутність належного контролю за їх діяльністю з боку власника або його представника (управління житлового комунального господарства), безвідповідальність керівників деяких підприємств та невміння професійно організувати діяльність підвідомчих колективів. Крім того, управлінням житлово-комунального господарства міської ради не в повній мірі ведеться контроль за виконанням попередніх рішень міської ради, направлених на поліпшення ефективності роботи підприємств галузі. Так, не виконані рішення щодо приєднання до ДКП “Міськводоканал” ДКП “Підприємство аварійно-відновлювальних робіт”, при тому що працівники останнього до цього часу мають борги по заробітній платі у сумі 70 тис. грн.; рішення про реорганізацію ВЖРЕУ 1-7, які припинили основну статутну діяльність (експлуатацію житлового фонду). На сьогодні простежується реальна відсутність галузевої політики щодо подальшого розвитку житлово-комунальних підприємств. У ході підготовки матеріалів з поставленого питання, управлінням житлово-комунального господарства міської ради, як галузевим органом управління, не надані висновки та конструктивні пропозиції щодо подолання збитковості підприємств. На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 17 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Сумської міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Довідку про фінансово-економічні показники підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності та ефективність їх роботи за підсумками 2004 року прийняти до відома (додається). 
 2. Відзначити недостатню роботу управління житлово-комунального господарства міської ради щодо:
  2.1. Виконання власних повноважень виконавчих органів міської ради в частині управління, забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства, які перебувають у комунальній власності територіальної громади;
  2.2. Проведення цілеспрямованої аналітичної роботи з виявлення причин незадовільного фінансового стану, збитковості підвідомчих підприємств галузі, неефективності використання наявних у них ресурсів. 
 3. Департаменту комунальної власності міської ради (Костін Є.Є.) разом з управлінням житлово-комунального господарства міської ради (Кулішенко В. П.) опрацювати питання інвентаризації, балансової належності, відновлення і утримання в належному стані основних засобів, що на сьогодні знаходяться в користуванні приватних житлово-експлуатаційних підприємств. 
 4. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Кулішенко В.П.) у термін до 20.05.05р.:
  4.1. Опрацювати діючі Статути комунальних підприємств, контракти з їх керівниками, договори на виконання місцевих замовлень, а також забезпечити внесення відповідних змін, пов’язаних з плануванням діяльності цих підприємств, їх підконтрольністю та особистою відповідальністю керівників за ефективне витрачання коштів підприємств;
  4.2. Провести аналіз стану виконання попередньо прийнятих рішень щодо реорганізації комунальних підприємств, виявити на цей час не виконані рішення та внести відповідні пропозиції щодо їх виконання;
  4.3. Розробити заходи щодо стабілізації діяльності підприємств: ДКП “Шляхрембуд”, ДКП “Зеленого будівництва”, ДКП “Міськводоканал”;
  4.4. Надати пропозиції щодо схеми управління об’єктами житлового господарства, визначивши при цьому роль та місце існуючих комунальних підприємств даної сфери;
  4.5. Вжити заходів щодо налагодження роботи управління у відповідності до покладених на нього функціональних повноважень та обов’язків. 
 5. Управлінню економіки міської ради (Вітовський І.В.):
  5.1. Запровадити щоквартальне відстеження показників фінансово - господарської діяльності комунальних підприємств житлово-комунального господарства;
  5.2. В робочому порядку запросити у галузевих управлінь та відділів техніко-економічні плани комунальних підприємств на 2004-2005 роки, аналіз їх виконання для узагальнення та інформування;
  5.3. При розгляді розрахунків тарифів на відповідні послуги підприємств забезпечити їх прозорість та використання резервів технічних та організаційних можливостей виробництва.
  5.4. Вирішити питання доцільності залучення контрольно-ревізійного відділу в м. Суми і Сумському районі до перевірки діяльності ВЖРЕУ 1-7 з питання цільового використання платежів населення за послуги з утримання житлових будинків. 
 6. ДКП «Шляхрембуд» та ДКП «Міськводоканал» провести аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності за 2003-2004 роки з метою виявлення порушень та випадків неефективного використання коштів. 
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконуючого обов’язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Когана Б.Г. 

 

Виконуючий обов’язки міського голови С.В. Клочко


Дата публікації: 12-05-2005
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав